Preparaty według substancji czynnych

Substancja
czynna
Nazwa
preparatu
Zawartość
opakowania
Poziom
odpłatności
Dopłata
pacjenta
Cena
pełnopłatna
Ascorbic acid; Rutoside; Salix purpurea Rutinosal C® tabl. - 60 szt. 60 szt. 100% (b.d.) (b.d.)
Ascorbic acid; Rutoside; Salix purpurea Rutinosal C® tabl. - 90 szt. 90 szt. 100% (b.d.) (b.d.)
Asenapine Sycrest tabl. podjęzyk.(5 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% 490,00 PLN 490,00 PLN
Asenapine Sycrest tabl. podjęzyk.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% 480,00 PLN 480,00 PLN
Asparaginase Asparaginase medac 5000 proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(5000 j.m.) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (b.d.) (b.d.)
Asparaginase Asparaginase medac 10000 proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(10 000 j.m.) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (b.d.) (b.d.)
Asparaginase Erwinase® proszek do sporz. roztw. do wstrz.(10 000 j.m.) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (b.d.) (b.d.)
Asparaginase Asparaginase medac 5000 proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(5000 j.m.) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (b.d.) (b.d.)
Asparaginase Asparaginase medac 10000 proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(10 000 j.m.) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (b.d.) (b.d.)
Atazanavir Reyataz kaps. twarde(200 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (b.d.) (b.d.)
Atazanavir Reyataz kaps. twarde(150 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (b.d.) (b.d.)
Atazanavir Reyataz kaps. twarde(300 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (b.d.) (b.d.)
Atenolol Atenolol Sanofi 25 tabl.(25 mg) - 60 szt. 60 szt. ryczałt 3,20 PLN 7,54 PLN
Atenolol Atenolol Sanofi 50 tabl.(50 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 7,54 PLN
Atezolizumab Tecentriq konc. do sporz. roztw. do inf.(1200 mg) - 1 fiolka 20 ml 1 fiolka 20 ml 100% (b.d.) (b.d.)
Atomoxetine Strattera kaps. twarde(10 mg) - 7 szt. 7 szt. ryczałt 50,99 PLN 55,33 PLN
Atomoxetine Strattera kaps. twarde(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 190,99 PLN 217,97 PLN
Atomoxetine Strattera kaps. twarde(18 mg) - 7 szt. 7 szt. ryczałt 46,34 PLN 56,72 PLN
Atomoxetine Strattera kaps. twarde(18 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 169,62 PLN 220,74 PLN
Atomoxetine Strattera kaps. twarde(25 mg) - 7 szt. 7 szt. ryczałt 41,96 PLN 57,62 PLN
Atomoxetine Strattera kaps. twarde(25 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 150,31 PLN 222,55 PLN
Atomoxetine Strattera kaps. twarde(40 mg) - 7 szt. 7 szt. ryczałt 32,29 PLN 59,27 PLN
Atomoxetine Strattera kaps. twarde(40 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 107,76 PLN 225,26 PLN
Atomoxetine Strattera kaps. twarde(60 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% 350,29 PLN 350,29 PLN
Atomoxetine Auroxetyn kaps. twarde(25 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 75,44 PLN
Atomoxetine Auroxetyn kaps. twarde(40 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 116,85 PLN
Atomoxetine Atomoxetine NeuroPharma kaps. twarde(25 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 72,95 PLN
Atomoxetine Atomoxetine NeuroPharma kaps. twarde(40 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 112,89 PLN
Atomoxetine Konaten kaps. twarde(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 4,67 PLN 31,65 PLN
Atomoxetine Konaten kaps. twarde(18 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,53 PLN 54,65 PLN
Atomoxetine Konaten kaps. twarde(25 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 74,16 PLN
Atomoxetine Konaten kaps. twarde(40 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 114,79 PLN
Atorvastatin Sortis® tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% 14,00 PLN 14,00 PLN
Atorvastatin Sortis® tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% 19,86 PLN 19,86 PLN
Atorvastatin Sortis® tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% 27,72 PLN 27,72 PLN
Atorvastatin Tulip® tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,40 PLN 9,56 PLN
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,35 PLN 9,51 PLN
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 7,46 PLN 13,77 PLN
Atorvastatin Tulip® tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,05 PLN 15,36 PLN
Atorvastatin Tulip® tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 12,68 PLN 18,99 PLN
Atorvastatin Tulip® tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 18,31 PLN 27,78 PLN
Atorvastatin Tulip® tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 15,25 PLN 27,88 PLN
Atorvastatin Tulip® tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 21,81 PLN 40,75 PLN
Atorvastatin Sortis® tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% 39,53 PLN 39,53 PLN
Atorvastatin Torvacard 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 6,18 PLN 9,34 PLN
Atorvastatin Torvacard 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 7,69 PLN 14,00 PLN
Atorvastatin Torvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 11,90 PLN 24,53 PLN
Atorvastatin Atrox® tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,17 PLN 9,33 PLN
Atorvastatin Atrox® tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,66 PLN 14,97 PLN
Atorvastatin Atrox® tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 16,54 PLN 29,17 PLN
Atorvastatin Atorvox tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 5,73 PLN 8,89 PLN
Atorvastatin Atorvox tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,05 PLN 15,36 PLN
Atorvastatin Atorvox tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 15,25 PLN 27,88 PLN
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 13,89 PLN 26,52 PLN
Atorvastatin Torvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 32,40 PLN 70,28 PLN
Atorvastatin Torvalipin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 5,73 PLN 8,89 PLN
Atorvastatin Torvalipin tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 7,91 PLN 14,22 PLN
Atorvastatin Torvalipin tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 11,74 PLN 24,37 PLN
Atorvastatin Atractin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,09 PLN 7,25 PLN
Atorvastatin Atractin tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 7,91 PLN 14,22 PLN
Atorvastatin Atractin tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 15,02 PLN 27,65 PLN
Atorvastatin Atorvasterol® tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 6,51 PLN 9,67 PLN
Atorvastatin Atorvasterol® tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 12,89 PLN 19,20 PLN
Atorvastatin Atorvasterol® tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 25,00 PLN 37,63 PLN
Atorvastatin Corator tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (2 blistry x 15) 30 szt. (2 blistry x 15) 30% 5,61 PLN 8,77 PLN
Atorvastatin Corator tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 8,75 PLN 15,06 PLN
Atorvastatin Corator tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 12,19 PLN 24,82 PLN
Atorvastatin Larus tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 100% (b.d.) (b.d.)
Atorvastatin Larus tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 3,09 PLN 9,40 PLN
Atorvastatin Apo-Atorva tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 6,24 PLN 9,40 PLN
Atorvastatin Apo-Atorva tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 11,30 PLN 17,61 PLN
Atorvastatin Apo-Atorva tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 19,06 PLN 31,69 PLN
Atorvastatin Tulip® tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,68 PLN 21,31 PLN
Atorvastatin Tulip® tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 26,18 PLN 51,44 PLN
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 20,44 PLN 39,38 PLN
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 18,54 PLN 28,01 PLN
Atorvastatin Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,23 PLN 6,39 PLN
Atorvastatin Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,28 PLN 10,59 PLN
Atorvastatin Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 7,75 PLN 20,38 PLN
Atorvastatin Atorvastatinum 123ratio tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (b.d.) (b.d.)
Atorvastatin Atorvastatinum 123ratio tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (b.d.) (b.d.)
Atorvastatin Atorvastatinum 123ratio tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (b.d.) (b.d.)
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,01 PLN 18,48 PLN
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 20,44 PLN 39,38 PLN
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 26,46 PLN 51,72 PLN
Atorvastatin Sortis® tabl. do rozgr. i żucia(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% 133,00 PLN 133,00 PLN
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 36,18 PLN 74,06 PLN
Atorvastatin Torvacard tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 22,67 PLN 47,93 PLN
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 26,46 PLN 51,72 PLN
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 14,12 PLN 26,75 PLN
Atorvastatin Atoris tabl. powl.(30 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 15,00 PLN 33,94 PLN
Atorvastatin Atorvastatin Bluefish tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,70 PLN 9,00 PLN
Atorvastatin Atorvastatin Bluefish tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 5,06 PLN 16,88 PLN
Atorvastatin Storvas CRT tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,39 PLN 5,55 PLN
Atorvastatin Storvas CRT tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,63 PLN 10,94 PLN
Atorvastatin Storvas CRT tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,45 PLN 21,08 PLN
Atorvastatin Storvas CRT tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 13,99 PLN 39,25 PLN
Atorvastatin Atrox® tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 15,57 PLN 40,83 PLN
Atorvastatin Atorvagen tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,26 PLN 9,57 PLN
Atorvastatin Atorvagen tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 5,73 PLN 18,36 PLN
Strona 11/114. Wszystkich preparatów: 11382
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15