Preparaty według substancji czynnych

Substancja
czynna
Nazwa
preparatu
Zawartość
opakowania
Poziom
odpłatności
Dopłata
pacjenta
Cena
pełnopłatna
Allantoin; Camphor; Nicotinamide; Salicylic acid Dernilan® krem - tuba 35 g tuba 35 g 100% 11,83 PLN 11,83 PLN
Allantoin; Colecalciferol; Retinol palmitate Alantavit maść((10 mg+500 j.m.+1000 j.m.)/g) - 30 g 30 g 100% 5,59 PLN 5,59 PLN
Allantoin; Colecalciferol; Retinol palmitate Alantavit maść((10 mg+500 j.m.+1000 j.m.)/g) - 500 g 500 g 100% 2037,00 PLN 2037,00 PLN
Allantoin; Dexpanthenol Alantan-Plus maść(20 mg + 50 mg) - tuba 30 g tuba 30 g 100% 9,46 PLN 9,46 PLN
Allantoin; Dexpanthenol Alantan-Plus krem(20 mg + 50 mg) - tuba 35 g tuba 35 g 100% 9,20 PLN 9,20 PLN
Allergen extracts Catalet C zaw. do wstrz. C - stężenia 1-3 - 3 fiolki 2 ml 3 fiolki 2 ml 100% 97,26 PLN 97,26 PLN
Allergen extracts Catalet C zaw. do wstrz. C - stężenie 4 - 1 fiolka 2 ml 1 fiolka 2 ml 100% 89,04 PLN 89,04 PLN
Allergen extracts Perosall C roztw. do stos. podjęzyk. C - stężenia 1-4 - 4 but. 10 ml 4 but. 10 ml 100% 257,12 PLN 257,12 PLN
Allergen extracts Perosall C roztw. do stos. podjęzyk. C - stężenie 4 - but. 10 ml but. 10 ml 100% 152,59 PLN 152,59 PLN
Allergen extracts Pollinex® + Rye zaw. do wstrz. - zestaw podst.: 3 fiolki 1 ml zestaw podst.: 3 fiolki 1 ml 100% 155,75 PLN 155,75 PLN
Allergen extracts Pollinex® + Rye zaw. do wstrz. - zestaw podtrz.: 1 fiolka 1,5 ml zestaw podtrz.: 1 fiolka 1,5 ml 100% 158,39 PLN 158,39 PLN
Allergen extracts Pollinex® Tree zaw. do wstrz. - zestaw podst.: 3 fiolki 1 ml zestaw podst.: 3 fiolki 1 ml 100% 155,75 PLN 155,75 PLN
Allergen extracts Pollinex® Tree zaw. do wstrz. - zestaw podtrz.: 1 fiolka 1,5 ml zestaw podtrz.: 1 fiolka 1,5 ml 100% 158,39 PLN 158,39 PLN
Allergen extracts Catalet D zaw. do wstrz. D - stężenia 1-3 - 3 fiolki 2 ml 3 fiolki 2 ml 100% 97,26 PLN 97,26 PLN
Allergen extracts Catalet D zaw. do wstrz. D - stężenie 4 - 1 fiolka 2 ml 1 fiolka 2 ml 100% 89,00 PLN 89,00 PLN
Allergen extracts Catalet T zaw. do wstrz. T - stężenia 1-3 - 3 fiolki 2 ml 3 fiolki 2 ml 100% 97,26 PLN 97,26 PLN
Allergen extracts Catalet T zaw. do wstrz. T - stężenie 4 - 1 fiolka 2 ml 1 fiolka 2 ml 100% 89,00 PLN 89,00 PLN
Allergen extracts Alyostal roztw. do skórnych prób punktowych(100 IR/ml lub 100 IC/ml) - 3 fiolki 3 fiolki 100% (b.d.) (b.d.)
Allergen extracts Perosall T 13 roztw. do stos. podjęzyk. T13 - stężenia 1-4 - 4 but. 10 ml 4 but. 10 ml 100% 257,12 PLN 257,12 PLN
Allergen extracts Perosall D roztw. do stos. podjęzyk. D - stężenia 1-4 - 4 but. 10 ml 4 but. 10 ml 100% 259,29 PLN 259,29 PLN
Allergen extracts Perosall D roztw. do stos. podjęzyk. D - stężenie 4 - but. 10 ml but. 10 ml 100% 153,88 PLN 153,88 PLN
Allergen extracts Alutard SQ zaw. do wstrz. - mieszanki wyciągów alerg. - zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml 100% 629,56 PLN 629,56 PLN
Allergen extracts Alutard SQ zaw. do wstrz. - mieszanki wyciągów alerg. - zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml 100% 629,56 PLN 629,56 PLN
Allergen extracts Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. jadów owadów błonkoskrzydłych - zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml 100% 1297,30 PLN 1297,30 PLN
Allergen extracts Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. poch. roślinnego - zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml 100% 629,56 PLN 629,56 PLN
Allergen extracts Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. poch. zwierzęcego - zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml 100% 629,56 PLN 629,56 PLN
Allergen extracts Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. roztoczy kurzu domowego - zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml 100% 629,56 PLN 629,56 PLN
Allergen extracts Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. jadów owadów błonkoskrzydłych - zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml 100% 1297,30 PLN 1297,30 PLN
Allergen extracts Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. poch. roślinnego - zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml 100% 629,56 PLN 629,56 PLN
Allergen extracts Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. poch. zwierzęcego - zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml 100% 629,56 PLN 629,56 PLN
Allergen extracts Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. roztoczy kurzu domowego - zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml 100% 629,56 PLN 629,56 PLN
Allergen extracts Grazax liof. doustny(75 000 SQ-T) - 30 szt. 30 szt. 100% 474,00 PLN 474,00 PLN
Allergen extracts Purethal® zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków drzew(20 000 AUM/ml) - 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 243,34 PLN
Allergen extracts Purethal® zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew(20 000 AUM/ml) - 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 243,34 PLN
Allergen extracts Purethal® zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy(20 000 AUM/ml) - 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 243,34 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 100% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 106 (bylica) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 80%, 158 (żyto) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 169 (babka) 20%, 158 (żyto) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 80%, 106 (bylica) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 80%, 108 (brzoza) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 60%, 108 (brzoza) 40% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz.106 (bylica) 100% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 100% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 80%, 158 (żyto) 20% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 169 (babka) 20%, 158 (żyto) 20% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%, 106 (bylica) 20% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%, 108 (brzoza) 20% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 60%, 108 (brzoza) 40% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podst.108 (brzoza) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) ryczałt 82,05 PLN 322,19 PLN
Allergen extracts Allergovit® zaw. do wstrz. - z. podtrz.108 (brzoza) 100% - 1 fiolka 3 ml (B) 1 fiolka 3 ml (B) ryczałt 77,24 PLN 317,38 PLN
Allergen extracts Novo-Helisen® Depot zaw. do wstrz. - z. podst. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50% - 3 fiolki 4,5 ml (stęż. 1-3) 3 fiolki 4,5 ml (stęż. 1-3) ryczałt 3,20 PLN 397,14 PLN
Allergen extracts Novo-Helisen® Depot zaw. do wstrz. - z. podst. 309 (kot) 100% - 3 fiolki 4,5 ml (stęż. 1-3) 3 fiolki 4,5 ml (stęż. 1-3) 100% 470,00 PLN 470,00 PLN
Allergen extracts Novo-Helisen® Depot zaw. do wstrz. - z. podst. 306 (pies) 100% - 3 fiolki 4,5 ml (stęż. 1-3) 3 fiolki 4,5 ml (stęż. 1-3) 100% 470,00 PLN 470,00 PLN
Allergen extracts Oralair 100 IR & 300 IR tabl. podjęzyk. lecz. początkowe - 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR) 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR) 100% 350,00 PLN 350,00 PLN
Allergen extracts Oralair 300 IR tabl. podjęzyk. kontynuacja leczenia - 30 tabl. 300 IR 30 tabl. 300 IR 100% 350,00 PLN 350,00 PLN
Allergen extracts Purethal® zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw(20 000 AUM/ml) - 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 243,34 PLN
Allergen extracts Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% 300,00 PLN 300,00 PLN
Allergen extracts Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% 300,00 PLN 300,00 PLN
Allergen extracts Venomenhal® proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.(120 µg) - zest. do lecz. podst. i podtrz. - 6 fiol.+ rozp. zest. do lecz. podst. i podtrz. - 6 fiol.+ rozp. 100% 1400,00 PLN 1400,00 PLN
Allergen extracts Venomenhal® proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.(120 µg) - zest. do sporz. rozcień. - 10 fiol. rozp. 4,5 ml zest. do sporz. rozcień. - 10 fiol. rozp. 4,5 ml 100% 1400,00 PLN 1400,00 PLN
Allergen extracts Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 688 (5 traw) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% 300,00 PLN 300,00 PLN
Allergen extracts Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 688 (5 traw) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% 300,00 PLN 300,00 PLN
Allergen extracts Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 615 (brzoza) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% 300,00 PLN 300,00 PLN
Allergen extracts Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 615 (brzoza) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% 300,00 PLN 300,00 PLN
Allergen extracts Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 605 (bylica) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% 300,00 PLN 300,00 PLN
Allergen extracts Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 605 (bylica) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% 300,00 PLN 300,00 PLN
Allergen extracts Novo-Helisen® Depot zaw. do wstrz. - z. podst. 400 (Alternaria tenuis) 100% - 3 fiolki 4,5 ml (stęż. 1-3) 3 fiolki 4,5 ml (stęż. 1-3) 100% 470,00 PLN 470,00 PLN
Allergen extracts Novo-Helisen® Depot zaw. do wstrz. - z. podtrz. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50% - 1 fiolka 4,5 ml (stęż. 3) 1 fiolka 4,5 ml (stęż. 3) 100% (b.d.) (b.d.)
Allergen extracts Novo-Helisen® Depot zaw. do wstrz. - z. podtrz. 400 (Alternaria tenuis) 100% - 1 fiolka 4,5 ml (stęż. 3) 1 fiolka 4,5 ml (stęż. 3) 100% 260,00 PLN 260,00 PLN
Allergen extracts Novo-Helisen® Depot zaw. do wstrz. - z. podtrz. 309 (kot) 100% - 1 fiolka 4,5 ml (stęż. 3) 1 fiolka 4,5 ml (stęż. 3) 100% 260,00 PLN 260,00 PLN
Allergen extracts Novo-Helisen® Depot zaw. do wstrz. - z. podtrz. 306 (pies) 100% - 1 fiolka 4,5 ml (stęż. 3) 1 fiolka 4,5 ml (stęż. 3) 100% 260,00 PLN 260,00 PLN
Allergen extracts Purethal® roztocza 50/50% zaw. do wstrz.(20 000 AUeq/ml) - 1 fiolka 3 ml (+ 8 strzyk. z igłą) 1 fiolka 3 ml (+ 8 strzyk. z igłą) 100% 319,00 PLN 319,00 PLN
Allergen extracts Purethal® zaw. do wstrz. - pojedyncze alergoidy pyłku brzozy(20 000 AUM/ml) - 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą 1 fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 243,34 PLN
Allergen extracts Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 315 (D. pteronyssinus) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% 300,00 PLN 300,00 PLN
Allergen extracts Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 315 (D. pteronyssinus) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% 300,00 PLN 300,00 PLN
Allergen extracts Acarizax liof. doustny - standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego(12 SQ-HDM) - 30 szt. 30 szt. 100% 500,00 PLN 500,00 PLN
Allergen extracts Perosall T 13 roztw. do stos. podjęzyk. T13 - stężenie 4 - but. 10 ml but. 10 ml 100% 164,21 PLN 164,21 PLN
Allium cepa Alcep® syrop(949 mg/5 ml) - but. 125 g but. 125 g 100% 8,21 PLN 8,21 PLN
Allium cepa; Allium sativum Cepasmel syrop - but. 125 g but. 125 g 100% 15,20 PLN 15,20 PLN
Allium cepa; Allium sativum Cepastil syrop - but. 125 g but. 125 g 100% 11,09 PLN 11,09 PLN
Allium sativum Tabletki z czosnku Labofarm® tabl.(300 mg) - 20 szt. 20 szt. 100% 1,36 PLN 1,36 PLN
Allium sativum Tabletki z czosnku Labofarm® tabl.(300 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% 3,75 PLN 3,75 PLN
Allium sativum Tabletki z czosnku Labofarm® tabl.(300 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (b.d.) (b.d.)
Allium sativum; Echinacea purpurea Alchinal proszek do sporz. zaw. doustnej(24,8 mg+5,6 mg) - but. 35 g but. 35 g 100% 17,18 PLN 17,18 PLN
Allium sativum; Urtica dioica Alliofil® tabl. powl. dojelit.(200 mg+53,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% 11,07 PLN 11,07 PLN
Allopurinol Allupol® tabl.(100 mg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,20 PLN 8,35 PLN
Allopurinol Milurit® tabl.(100 mg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,20 PLN 8,52 PLN
Allopurinol Zyloric® tabl.(100 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% 15,43 PLN 15,43 PLN
Allopurinol Zyloric® tabl.(300 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% 15,43 PLN 15,43 PLN
Strona 4/114. Wszystkich preparatów: 11388
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9