Staveran 80, tabl. powl., 80 mg

Substancja czynna Verapamilum
Nazwa preparatu Staveran 80, tabl. powl., 80 mg
Zawartość opakowania 20 tabl.
Kod EAN 5909990045310
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 3,00 PLN
Zakres wskazań objętych We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Urzędowa cena zbytu 4,00 PLN
Cena detaliczna 5,00 PLN
Wysokość limitu 5,00 PLN
Decyzja od 2018-01-01
Okres obowiązywania 5 lat
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Profilaktyka i leczenie dławicy piersiowej: przewlekła stabilna dławica piersiowa, niestabilna dławica piersiowa, dławica Prinzmetala. Tachykardie nadkomorowe: napadowy częstoskurcz nadkomorowy, migotanie lub trzepotanie przedsionków z szybką czynnością komór (z wyłączeniem zespołu WPW). Łagodne i umiarkowane nadciśnienie tętnicze samoistne.
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 42.0, Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkiloaminy - werapamil

Wszystkie preparaty zawierające Verapamilum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 tabl. ryczałt 3,00 PLN 8,00 PLN
Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 tabl. ryczałt 3,00 PLN 3,00 PLN
Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. ryczałt 3,00 PLN 5,00 PLN