Preparat: Accupro 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Quinapril
Nazwa preparatu Accupro 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt.
Producent Pfizer Europe
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990707119
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt
Cena pełnopłatna 19,97 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 17,21 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; Leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia; Przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia; Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku życia
Wskazania
pozarejestracyjne (off-label)
Leczenie renoprotekcyjne u dzieci od 6 do 18 roku życia; Przewlekła choroba nerek u dzieci od 6 do 18 roku życia; Nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci od 6 do 18 roku życia
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego - w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów i lekami ß-adrenolitycznymi. Leczenie zastoinowej niewydolności serca - w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i(lub) glikozydami naparstnicy.
Dawkowanie Doustnie. Nadciśnienie tętnicze samoistne. Monoterapia: zalecana dawka początkowa u pacjentów nieprzyjmujących leków moczopędnych wynosi 10 lub 20 mg na dobę. W zależności od skuteczności leczenia dawka może być zwiększana (przez podwajanie) do dawki podtrzymującej 20 mg lub 40 mg na dobę podawanej jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych. Zmiany dawkowania należy dokonywać w przerwach 4-tyg. Długotrwała kontrola ciśnienia tętniczego jest osiągana u większości pacjentów przyjmujących 1 dawkę leku na dobę. U pacjentów stosowano maksymalne dawki chinaprylu do 80 mg na dobę. Leczenie w skojarzeniu z lekami moczopędnymi: u pacjentów, którzy kontynuują leczenie lekami moczopędnymi początkowa dawka chinaprylu wynosi 5 mg; dawkę tę należy zwiększać (w sposób opisany powyżej) aż do osiągnięcia zadowalającej odpowiedzi klinicznej. Zastoinowa niewydolność serca (jako lek pomocniczy, do stosowania w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i (lub) glikozydami naparstnicy): zalecana dawka początkowa u pacjentów z niewydolnością serca wynosi 5 mg raz lub 2 razy na dobę. Po podaniu leku pacjenta należy uważnie obserwować ze względu na możliwość wystąpienia objawów hipotonii. Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, dawkę chinaprylu można zwiększać do osiągnięcia dawki skutecznej wynoszącej zazwyczaj 10-40 mg na dobę, podawanej w 2 dawkach podzielonych wraz z dotychczas stosowanymi lekami. Szczególne grupy pacjentów. Zalecana maksymalna dawka początkowa chinaprylu u pacjentów z CCr >60 ml/min wynosi 10 mg; u pacjentów z CCr 30-60 ml/ml - 5 mg, u pacjentów z CCr poniżej 30 ml/min - 2,5 mg; u pacjentów z CCr <10 ml/min - w chwili obecnej brak wystarczających danych pozwalających na określenie zalecanej dawki chinaprylu u pacjentów hemodializowanych z powodu ciężkiej niewydolności nerek. Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, chinapryl może być podawany od dnia następnego w schemacie 2 dawek na dobę. Jeśli nie występują objawy hipotonii lub istotnego zaburzenia czynności nerek, dawkę można zwiększać w odstępach tygodniowych, do czasu wystąpienia oczekiwanego skutku leczenia. Profil skuteczności i bezpieczeństwa stosowania chinaprylu u pacjentów w podeszłym wieku jest podobny do występującego u osób młodszych. Zalecaną dawką początkową chinaprylu u pacjentów w wieku podeszłym jest 10 mg raz na dobę, dawka ta może być zwiększana, aż do osiągnięcia  pożądanej reakcji klinicznej. Brak zaleceń dotyczących dawkowania leku u dzieci.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Quinapril

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Accupro 5 tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 8,95 PLN 8,95 PLN
Accupro 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 11,99 PLN 12,31 PLN
Accupro 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 17,21 PLN 19,97 PLN
Accupro 40 tabl. powl.(40 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 25,69 PLN 30,86 PLN
Acurenal tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 8,88 PLN 8,88 PLN
Acurenal tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 12,11 PLN 12,43 PLN
Acurenal tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 15,25 PLN 18,01 PLN
Pulsaren 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 12,81 PLN 15,57 PLN
Acurenal tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 24,66 PLN 30,20 PLN