Preparat: Trizivir tabl. powl.(300 mg+150 mg+300 mg) - 60 szt.

Substancja czynna Abacavir+Lamivudine+Zidovudine
Nazwa preparatu Trizivir tabl. powl.(300 mg+150 mg+300 mg) - 60 szt.
Producent ViiV Healthcare UK
Zawartość opakowania 60 szt.
Kod EAN 5909990961825
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie dorosłych zakażonych wirusem HIV. Ten lek złożony zastępuje trzy składniki - abakawir, lamiwudynę i zydowudynę - podawane w postaci oddzielnych preparatów w podobnych dawkach. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od osobnego podawania abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny w ciągu pierwszych 6-8 tyg. Wybierając lek złożony należy uwzględnić nie tylko kryterium przestrzegania przez pacjenta zalecanego reżimu leczenia, ale przede wszystkim przewidywaną skuteczność leczenia oraz ryzyko wynikające z zastosowania każdego z trzech analogów nukleozydów. Korzystne działanie preparatu wykazano głównie na podstawie wyników badań przeprowadzonych u pacjentów dotychczas nieleczonych lekami przeciwretrowirusowymi lub u pacjentów z niezaawansowaną chorobą, leczonych niezbyt intensywnie preparatami przeciwretrowirusowymi. W przypadku pacjentów z dużym mianem wirusa (>100 000 kopii/ml) wybór terapii wymaga szczególnej rozwagi. Ogólnie, supresja wirusologiczna przy zastosowaniu schematu złożonego z trzech leków nukleozydowych może być mniejsza od uzyskanego przy zastosowaniu innych terapii wielolekowych, szczególnie tych zawierających wzmocnione inhibitory proteazy lub nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy; w związku z tym zastosowanie leku złożonego zawierającego abakawir, lamiwudynę i zydowudynę należy brać pod uwagę jedynie w szczególnych okolicznościach (np. współistniejące zakażenie prątkami gruźlicy). Przed rozpoczęciem leczenia abakawirem powinno się przeprowadzić badanie obecności alleli HLAB*5701 u każdego pacjenta, niezależnie od pochodzenia rasowego; abakawiru nie należy stosować u pacjentów, o których wiadomo, że są nosicielami alleli HLA-B*5701.
Dawkowanie Doustnie. Leczenie powinno być rozpoczynane przez lekarzy doświadczonych w leczeniu zakażenia HIV. Dorośli (≥18 lat): 1 tabl. 2 razy na dobę. W przypadku, gdy zachodzi konieczność przerwania stosowania lub zmniejszenia dawki jednej z substancji czynnych, dostępne są oddzielne preparaty zawierające abakawir, lamiwudynę i zydowudynę. Szczególne grupy pacjentów. Podczas gdy w przypadku stosowania abakawiru nie zachodzi konieczność zmiany dawki u pacjentów z niewydolnością nerek, stężenia lamiwudyny i zydowudyny są zwiększone u tych pacjentów, na skutek zmniejszenia się klirensu. W związku z koniecznością redukcji dawek tych leków, zaleca się stosowanie abakawiru, lamiwudyny i zydowudyny w postaci oddzielnych leków u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CCr ≤30 ml/min). Leku nie należy stosować u pacjentów w końcowym stadium niewydolności nerek. Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dlatego też nie zaleca się stosowania u nich leku Trizivir, chyba że oceni się, że jest to konieczne. U pacjentów z lekkimi zaburzeniami czynności wątroby (5-6 punktów w skali Child-Pugh) konieczne jest ścisłe obserwowanie stanu pacjenta obejmujące, o ile to możliwe, monitorowanie stężenia abakawiru w osoczu. Nie są obecnie dostępne dane dotyczące farmakokinetyki produktu Trizivir u pacjentów powyżej 65 lat. Ze względu na powszechne w tej grupie wiekowej upośledzenie czynności nerek oraz zmiany parametrów hematologicznych, zaleca się stosowanie produktu ze szczególną ostrożnością. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży. Modyfikacja dawki u pacjentów z objawami niepożądanymi dotyczącymi układu krwiotwórczego. W przypadku obniżenia poziomu hemoglobiny poniżej 9 g/dl lub 5,59 mmol/l lub w przypadku neutropenii poniżej 1,0 x 109/l może być konieczna modyfikacja dawki. Ze względu na to, że nie jest możliwa modyfikacja dawki podczas stosowania preparatu Trizivir, abakawir, lamiwudynę i zydowudynę należy zastosować w postaci oddzielnych leków. Sposób podania. Preparat można przyjmować na czczo lub w trakcie posiłków.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Abacavir+Lamivudine+Zidovudine

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Trizivir tabl. powl.(300 mg+150 mg+300 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN