Informacja o bazie danych

W serwisie funkcjonują dwie bazy danych

1) Baza leków refundowanych

Baza ta zasila "starą" część serwisu, udostępniającą informacje tylko o preparatach refundowanych i tworzona jest na podstawie aktualnych list refundacyjnych ogłaszanych co dwa miesiąće przez Ministerstwo Zdrowia w postaci plików XLS. Suplementem bazy leków jest baza ChPLi (Charaterystyk Produktów Leczniczych) w postaci linków do plików PDF ogłaszanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL) w momencie ogłoszenia list refundacyjnych. Dodatkowo zeskanowane zostały punkty 4.1 ChPL, co jest ułatwieniem w zrozumieniu wskazań refundacyjnych dla leków "zarejestrowanych we wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji", oraz wskazań do wypisania leku na 100%, jeśli wskazania do refundacji są inne.

Lista jest kopią danych ogłoszonych przez URPL i MZ, autor dołożył największej staranności aby dane te były precyzyjne, niemniej portal bartoszmowi.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykorzystanie tych danych. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości prosimy o kontakt.

Tytaniczną pracę, polegającą na uzupełnieniu bazy leków o zalecenia z punktu 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego wykonała grupa ludzi związanych z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku

Baza leków zgodna z listą refundacyjną z: 1.01.2018
Baza ChPL zgodna z listą refundacyjną z: 1.01.2018


2) Pełna baza leków refundowanych i nierefundowanych.

Pełna baza danych została uruchomiona 1 lipca i zasila główną część serwisu (Barosz Mówi Wszystko). Dane dostarcza Pharmindex, aktualizacje wykonywane są w cyklach tygodniowych i zawierają informacje o wskazaniach, dawkowaniu, cenie preparatów refundowanych, oraz - tam gdzie to możliwe - orientacyjnej cenie preparatów nierefundowanych (preparaty nierefundowane podlegają prawom wolnego rynku i cena może być różna w zależności od lokalizacji).

Właściciel marki PHARMINDEX - UBM Medica Polska Sp. z o.o. dołożyło wszelkich starań, aby wszystkie nieścisłości zostały z dostarczanych informacji wyeliminowane. Przypominamy jednak, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze oryginalna ulotka producenta o leku zatwierdzona przez MZ. W tych okolicznościach roszczenia prawne wobec UBM Medcia Polska Sp. z o.o. za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone. Jeżeli zauważą Państwo informację o leku, która wymaga ponownej weryfikacji lub zauważą Państwo brak oczekiwanej informacji o leku prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: info@pharmindex.pl

Ostatnia aktualizacja pełnej bazy: 25.05.2024