Bartosz liczy:

Bartosz prezentuje zestaw użytecznych w codziennej praktyce kalkulatorów medycznych oraz zestawień i skal klinicznych. Jeśli uznasz, że czegoś tu brakuje, a jest przydatny w Twojej praktyce klinicznej - daj cynk , koniecznie ze źródłem lub ewentualną treścią kalkulatora.

BMI (Body Mass Index)

Waga
kg
Wzrost
cm
Obliczone BMI 
25,0
 odpowiada: 
Nadwadze
Źródło: http://apps.who.int/bmi/index.jsp

CCS (Skala zaawansowania dławicy piersiowej)

Wybierz stopień nasilenia bólów dławicowych:

Źródło: http://www.ccs.ca

CHA2DS2-VASc2

Zastoinowa niewydolność serca/dysfunkcja lewej komory
Nadciśnienie tętnicze
Wiek
Cukrzyca
Przebyty udar mózgu/TIA/incydent zakrzepowo-zatorowy
Choroba naczyniowa
Płeć

Wynik w skali CHA2DS2-VASc2:
0
Ryzyko udaru wynosi:
Źródło: http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/atrial-fibrillation.aspx

Filtracja kłębuszkowa (MDRD)

Płeć
Rasa
Wiek
 lat
Kreatynina w surowicy
 (mg/dl)

eGFR:
62,38
Źródło: http://www.medscape.com/viewarticle/753041

GCS (Glasgow Coma Score)

Otwieranie oczu
Kontakt słowny
Reakcja ruchowa

Wynik w skali GCS:
15
Źródło: http://www.bt.cdc.gov/masscasualties/gscale.asp

NIHSS (Skala Udaru Narodowego Instytutu Zdrowia)

Poziom przytomności
Odpowiedź na pytanie odnośnie miesiąca i wieku
Spełnianie poleceń
Ruchomość gałek ocznych
Ruchomość gałek ocznych
Pole widzenia
Siła mięśniowa kończyn górnych
Siła mięśniowa kończyn dolnych
Ataksja kończyn
Czucie
Mowa
Dyzartria
Rekcja na bodźce zewnętrzne

Wynik w skali NIHSS:
0
Ciężkość udaru:
Brak oznak udaru
Źródło: www.ninds.nih.gov/doctors/NIH_Stroke_Scale.pdf

NYHA (Ciężkość objawów niewydolności serca)

Codzienna aktywność pacjenta:

Źródło: The Criteria Committee of the New York Heart Association. (1994). Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels. (9th ed.). Boston: Little, Brown & Co. pp. 253–256.

Przepływy (pompy infuzyjne)

Waga pacjenta: kg
Stężenie: Przepływ:
obj. strzykawki: ml Przepływ:
Standard Przepływ:std. Przepływ:
Stężenie: Przepływ:
obj. strzykawki: ml Przepływ:
Standard Przepływ:std. Przepływ:
Stężenie: Przepływ:
obj. strzykawki: ml Przepływ:
Standard Przepływ:std. Przepływ:

Źródło: własne

Reguła Naegelego

Proszę wpisać datę ostatniej miesiączki w formacie dd.mm.RRRR 

Aktualnie: 
Przewidywany termin porodu: 
Szacunkowa data poczęcia: 
Koniec 1 trymestru: 
Koniec 2 trymestru: 
Źródło: http://apps.who.int/bmi/index.jsp

Skala Antmana

Wiek >65lat
>3 czynniki ryzyka choroby wieńcowej
>50% zwężenie tętnicach wieńcowych
Przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego w ciągu ostatnich 7 dni
Ciężkie objawy dławicy piersiowej (minimum 2 epizody w ciągu 24 godzin)
Wahania odcinka ST o 0,5 mm
Dodatnie wyniki markerów uszkodzenia mięśnia sercowego

Wynik w skali Antmana:
0
Ryzyko zgonu/zawału serca/potrzeby wczesnej rewaskularyzacji w ciągu 14 dni:
2,9%
Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20299623

Skala Wellsa (Prawdopodobieństwo Kliniczne Zakrzepicy Żył Głębokich)

Nowotwór złośliwy(leczony lub rozpoznany w ciągu ostatnich 6 miesięcy)
Porażenie, niedowład lub niedawne unieruchomienie kończyny dolnej
w opatrunku gipsowym
Niedawne unieruchomienie w łóżku przez >3dni lub duża operacja
w ciągu ostatnich 4 tyg.
Bolesność miejscowa w przebiegu żył głębokich kończyny dolnej
Obrzęk całej kończyny dolnej
Obwód goleni większy o >3cm w porównaniu z bezobjawową kończyną
(pomiar 10cm poniżej guzowatości piszczeli)
Obrzęk ciastowaty (większy na objawowej kończynie)
Widoczne żyły powierzchniowe krążenia obocznego (nieżylakowe)
Inne rozpoznanie równie lub bardziej prawdopodobne niż ZŻG

Wynik w skali Wellsa:
0
Prawdopodobieństwo kliniczne ZŻG:
Małe
Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9428249

Skala Wellsa (Prawdopodobieństwo Kliniczne Zatorowości Płucnej)

Przebyta ZŻG lub ZP
Niedawno przebyty zabieg chirurgiczny lub unieruchomienie
Nowotwór złośliwy
Krwioplucie
Częstotliwość rytmu serca >100/min
Objawy ZŻG
Inne rozpoznanie mniej prawdopodobne niż ZP

Wynik w skali Wellsa:
0
Prawdopodobieństwo kliniczne ZP:
Małe
Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15520710

Skala oceny ryzyka krwawienia (HAS-BLED)

Nadciśnienie tętnicze
Nieprawidłowa czynność nerek
Nieprawidłowa czynność wątroby
Stan po udarze mózgu
Krwawienie
Niestabilne wartości INR
Wiek >65lat
Leki
Nadużywanie alkoholu

Wynik w skali HAS-BLED:
0
Ryzyko krwawienia:
1,13%
Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20299623

Zmodyfikowana Skala Genewska (Zatorowość Płucna)

Wiek > 65lat?
Przebyta ZŻG lub ZP
Zabieg chirurgiczny lub złamanie kończyny w ciągu ost. miesiąca
Nowotwór złośliwy(niewyleczony)
Jednostronny ból kończyny dolnej
Krwioplucie
Częstotliwość rytmu serca (/min)
Ból podczas ucisku ŻG kończyny dolnej i jednostronny obrzęk

Wynik w zmodyfikowanej skali genewskiej:
0
Prawdopodobieństwo kliniczne ZP:
Małe
Źródło: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archinte.161.1.92