Preparat: 10% Dekstran 40 000 Fresenius roztw. do inf.(100 mg/ml) - but. 250 ml

Substancja czynna Dextran
Nazwa preparatu 10% Dekstran 40 000 Fresenius roztw. do inf.(100 mg/ml) - but. 250 ml
Producent Fresenius Kabi
Zawartość opakowania but. 250 ml
Kod EAN 5909990212712
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
Cena 32,35 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Preparat jest roztworem stosowanym w celu zwiększenia objętości krwi krążącej. Pomocniczo w leczeniu niektórych rodzajów wstrząsu, np. wstrząsu hipowolemicznego powstałego w wyniku oparzeń, zabiegu chirurgicznego, krwotoku lub urazu. Poprawa właściwości reologicznych krwi w celu zapobiegania jej nadmiernemu zagęszczeniu. Zapobieganie występowaniu zaburzeń mikrokrążenia. Zapobieganie występowaniu zakrzepów żylnych i zatorów płucnych u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym, które są związane z dużym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych. Zapobiegawczo (przeciwwstrząsowo i przeciwzakrzepowo) w zabiegach chirurgicznych z użyciem krążenia pozaustrojowego jako płyn główny lub składnik płynu do wypełnienia aparatu płuco-serce.
Dawkowanie Preparat podaje się w infuzji dożylnej za pomocą zestawu do infuzji. Dawkowanie oraz szybkość infuzji są ustalane przez lekarza w zależności od wskazania, stanu klinicznego (ciśnienia krwi, częstości tętna, wartości hematokrytu), wieku i masy ciała pacjenta. Pomocniczo we wstrząsie w celu zwiększenia objętości krwi krążącej: dawka dobowa w pierwszej dobie powinna wynosić nie więcej niż 20 ml/kg mc. Pierwsze 500 ml można podać w szybkiej infuzji dożylnej. Zalecane jest częste monitorowanie ośrodkowego ciśnienia żylnego w początkowej fazie infuzji. Jeśli ośrodkowe ciśnienie żylne nie jest monitorowane, infuzja dożylna powinna być wolniejsza i należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy przeciążenia układu krążenia. W przypadku gwałtownego zwiększenia ośrodkowego ciśnienia żylnego należy przerwać podawanie preparatu. Pozostałą część dawki można podać w wolniejszej infuzji. Dawka dobowa w następnych dniach powinna wynosić nie więcej niż 10 ml/kg mc. Nie zaleca się stosowania leku dłużej niż 5 dni. W okołooperacyjnej profilaktyce przeciwzakrzepowej: dawka 500-1000 ml w pierwszej dobie, następnego dnia 500 ml. U pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia zatorów leczenie może być kontynuowane w dawce 500 ml, co drugi dzień przez maksymalnie 10 dni. W krążeniu pozaustrojowym: zwykle 10-20 ml/kg mc.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Dextran

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
10% Dekstran 40 000 Fresenius roztw. do inf.(100 mg/ml) - but. 250 ml but. 250 ml 100% (-) PLN 32,35 PLN
10% Dekstran 40 000 Fresenius roztw. do inf.(100 mg/ml) - but. 500 ml but. 500 ml 100% (-) PLN 53,23 PLN