Preparat: Alfuzostad tabl. o przedł. uwalnianiu(10 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Alfuzosin hydrochloride
Nazwa preparatu Alfuzostad tabl. o przedł. uwalnianiu(10 mg) - 30 szt.
Producent Stada Arzneimittel
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990619580
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt
Cena pełnopłatna 24,14 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 4,27 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) Przerost gruczołu krokowego
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów czynnościowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
Dawkowanie Doustnie. Dorośli: 1 tabl. raz na dobę. Pierwszą dawkę należy przyjmować przed snem. Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): 1 tabl. raz na dobę, jeśli zalecona mniejsza dawka początkowa jest dobrze tolerowana i wymagana jest dodatkowa skuteczność leczenia. Pierwszą dawkę należy przyjmować przed snem. U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek: jeśli mniejsza dawka nie jest wystarczająca, należy dostosować dawkę, podając 1 tabl. raz na dobę, w zależności od odpowiedzi klinicznej. Pierwszą dawkę należy przyjmować przed snem. Nie należy stosować preparatu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), ze względu na brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa w tej grupie pacjentów. Alfuzosyna w dawce 10 mg jest przeciwwskazana u pacjentów z niewydolnością wątroby - po uważnej ocenie medycznej, można rozważyć zastosowanie preparatu o mniejszej zawartości chlorowodorku alfuzosyny. Sposób podania. Tabletkę należy przyjmować bezpośrednio po posiłku, zawsze o tej samej porze każdego dnia. Tabletkę należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie można kruszyć, rozproszkowywać ani żuć.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Alfuzosin hydrochloride

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Dalfaz SR 5 tabl. powl. o przedł. uwalnianiu(5 mg) - 20 szt. 20 szt. ryczałt 6,97 PLN 11,98 PLN
Dalfaz Uno tabl. o przedł. uwalnianiu(10 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 10,42 PLN 30,79 PLN
Alfuzostad tabl. o przedł. uwalnianiu(10 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 4,27 PLN 24,14 PLN
Alfabax tabl. o przedł. uwalnianiu(10 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 5,31 PLN 25,68 PLN
Alfurion tabl. o przedł. uwalnianiu(10 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 4,27 PLN 19,45 PLN