Preparat: Volibris tabl. powl.(10 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Ambrisentan
Nazwa preparatu Volibris tabl. powl.(10 mg) - 30 szt.
Producent GlaxoSmithKline (Ireland)
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990643189
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty zastrzeżonej
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH) u dorosłych pacjentów sklasyfikowanych wg WHO do klasy czynnościowej II i III, w tym w leczeniu skojarzonym. Wykazano jego skuteczność w idiopatycznym PAH (IPAH), jak również w PAH związanym z chorobami tkanki łącznej. Leczenie PAH u młodzieży i dzieci (w wieku od 8 lat do ukończenia 18. rż.) sklasyfikowanych według WHO do klasy czynnościowej II i III, w tym w leczeniu skojarzonym. Wykazano jego skuteczność w IPAH, jak również w PAH o podłożu rodzinnym, PAH związanym ze skorygowaną wadą wrodzoną oraz w PAH związanym z chorobami tkanki łącznej.
Dawkowanie Doustnie. Leczenie powinien rozpoczynać wyłącznie lekarz mający doświadczenie w leczeniu PAH. Dorośli. Monoterapia ambrisentanem: początkowo 5 mg raz na dobę, dawka może zostać zwiększona do 10 mg raz na dobę. Ambrisentan w leczeniu skojarzonym z tadalafilem: 10 mg raz na dobę. W badaniu, podawano pacjentom 5 mg ambrisentanu raz na dobę przez 8 tyg., po czym, w zależności od tolerancji, zwiększano dawkę do 10 mg. W leczeniu skojarzonym z tadalafilem pacjentów początkowo leczono dawką 5 mg ambrisentanu i 20 mg tadalafilu. W zależności od tolerancji, dawka tadalafilu była zwiększana do 40 mg po 4 tyg. leczenia a dawka ambrisentanu do 10 mg po 8 tyg. Osiągnięto to u >90% pacjentów. W zależności od tolerancji możliwe było również zmniejszanie dawek. Gwałtowne przerwanie przyjmowania ambrisentanu nie wiąże się z pogorszeniem przebiegu PAH. Podczas jednoczesnego stosowania z cyklosporyną A, dawkę ambrisentanu należy ograniczyć do 5 mg raz na dobę i uważnie monitorować stan pacjenta. Dzieci i młodzież w wieku od 8 lat do ukończenia 18. rż. Monoterapia ambrisentanem lub terapia ambrisentanem w skojarzeniu z innymi terapiami PAH. Masa ciała (kg) ≥50 - początkowa dawka przyjmowana raz na dobę: 5 mg, stopniowe zwiększanie dawki przyjmowanej raz na dobę: 10 mg w zależności od zaobserwowanej odpowiedzi klinicznej i tolerancji; masa ciała ≥35 to <50 - początkowa dawka przyjmowana raz na dobę: 5 mg, stopniowe zwiększanie dawki przyjmowanej raz na dobę: 7,5 mg w zależności od zaobserwowanej odpowiedzi klinicznej i tolerancji; masa ciała ≥20 to <35 - początkowa dawka przyjmowana raz na dobę: 2,5 mg, stopniowe zwiększanie dawki przyjmowanej raz na dobę: 5 mg w zależności od zaobserwowanej odpowiedzi klinicznej i tolerancji. U dzieci i młodzieży, podczas jednoczesnego stosowania z cyklosporyną A, dawkę ambrisentanu u pacjentów ≥ 50 kg należy ograniczyć do 5 mg raz na dobę, a u pacjentów ≥20 kg do <50 kg należy ograniczyć do 2,5 mg raz na dobę - należy uważnie monitorować stan pacjenta. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawek u pacjentów >65 lat. Nie jest konieczne dostosowanie dawek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Doświadczenie w stosowaniu ambrisentanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (CCr <30 ml/min) jest ograniczone; w tej podgrupie leczenie należy rozpoczynać ostrożnie i zwrócić szczególną uwagę podczas zwiększania dawki do 10 mg. Nie badano ambrisentanu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (z marskością wątroby lub bez). Nie wolno rozpoczynać leczenia ambrisentanem u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub z istotnym klinicznie zwiększeniem aktywności aminotransferaz wątrobowych >3 x GGN. Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania ambrisentanu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 8 lat. Sposób podawania. Tabletki należy przyjmować w całości, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Zaleca się, aby tabletka nie była dzielona, kruszona ani żuta.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Ambrisentan

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Volibris tabl. powl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Volibris tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN