Preparat: Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50% - 3 fiolki 10 ml

Substancja czynna Allergen extracts
Nazwa preparatu Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50% - 3 fiolki 10 ml
Producent Stallergenes
Zawartość opakowania 3 fiolki 10 ml
Kod EAN 5909991061210
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 300,00 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Schorzenia alergiczne (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), objawiające się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem nosa i spojówek lub astmą (łagodną do umiarkowanej) o charakterze sezonowym lub całorocznym.
Dawkowanie Podjęzykowo. Swoista immunoterapia jest tym skuteczniejsza im w młodszym wieku jest rozpoczęta. Nie zaleca się stosowania immunoterapii alergenowej u dzieci poniżej 5 lat. Wielkość dawki nie zależy od wieku, lecz od stopnia indywidualnej reaktywności pacjenta. W przypadku alergii sezonowej, zaleca się rozpocząć leczenie przed sezonem pylenia i kontynuować aż do końca sezonu pylenia. W przypadku alergii całorocznej, zaleca się kontynuować leczenie przez cały rok. Leczenie dzieli się na dwa etapy: leczenie podstawowe – ze stopniowym zwiększaniem dawki oraz leczenie podtrzymujące – za pomocą stałej dawki. Leczenie podstawowe ze zwiększaniem dawki. Roztwór podawać bezpośrednio pod język i trzymać pod językiem przez 2 min przed połknięciem. Codziennie zwiększać dawkę, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej wg poniższego schematu. Pierwszy tydzień (stężenie 10 IR/ml): 1. dzień – 1 naciśnięcie, 2. dzień – 2 naciśnięcia, 3. dzień – 3 naciśnięcia, 4. dzień – 4 naciśnięcia, 5. dzień – 5 naciśnięć. Drugi tydzień (stężenie 300 IR/ml): 6. dzień – 1 naciśnięcie, 7. dzień – 2 naciśnięcia, 8. dzień – 3 naciśnięcia, 9. dzień – 4 naciśnięcia. Powyższy schemat dawkowania należy uważać za wskazówkę i przykład leczenia. Leczenie można modyfikować w zależności od stanu pacjenta i jego reakcji na leczenie. Leczenie podtrzymujące - dawka stała: maksymalna, dobrze tolerowana dawka powinna być przyjmowana codziennie lub 3 razy w tyg.; zalecane dawkowanie to przynajmniej 4 naciśnięcia 3 razy w tyg. lub 2-4 naciśnięć podawanych codziennie, przy zastosowaniu roztworu o stężeniu 300 IR/ml. Czas trwania leczenia. Zwykle leczenie odczulające stosuje się przez 3-5 lat. W przypadku alergii sezonowej, immunoterapię swoistą można prowadzić przez kilka sezonów w kolejnych latach. Schemat leczenia należy poddać ponownej ocenie w przypadkach braku istotnej poprawy po roku leczenia (alergia całoroczna) lub po pierwszym sezonie pylenia (alergia sezonowa). Czasowe przerwanie leczenia. W przypadku przerwania stosowania preparatu na krócej niż tydzień, zaleca się kontynuować leczenie, stosując ostatnią dawkę. W przypadku przerwania leczenia na dłużej niż tydzień zaleca się kontynuować leczenie, rozpoczynając od jednego naciśnięcia z ostatnio używanej fiolki, a następnie należy zwiększać dawkę zgodnie ze schematem dawkowania, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej. Sposób podawania. Zaleca się podawanie roztworu w ciągu dnia do pustych ust, bez jedzenia lub picia. Preparat powinien być podawany dzieciom przez dorosłych.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Allergen extracts

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Alyostal roztw. do skórnych prób punktowych(100 IR/ml lub 100 IC/ml) - 3 fiolki 3 fiolki 100% (-) PLN 0,00 PLN
Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. jadów owadów błonkoskrzydłych - zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml 100% (-) PLN 1297,30 PLN
Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. poch. zwierzęcego - zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml 100% (-) PLN 629,56 PLN
Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. jadów owadów błonkoskrzydłych - zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml 100% (-) PLN 1297,30 PLN
Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. poch. zwierzęcego - zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml 100% (-) PLN 629,56 PLN
Grazax liof. doustny(75 000 SQ-T) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 474,00 PLN
Purethal zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków drzew(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 242,74 PLN
Purethal zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 242,74 PLN
Purethal zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 242,74 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 106 (bylica) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 106 (bylica) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 80%, 158 (żyto) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%, 106 (bylica) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%, 108 (brzoza) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 60%, 108 (brzoza) 40% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 108 (brzoza) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Novo-Helisen Depot zaw. do wstrz. - z. podst. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50% - 3 fiolki x 4,5 ml (stęż. 1-3) 3 fiolki x 4,5 ml (stęż. 1-3) ryczałt 19,41 PLN 403,81 PLN
Oralair 100 IR i 300 IR tabl. podjęzyk. - 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR) 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR) 100% (-) PLN 350,00 PLN
Oralair 300 IR tabl. podjęzyk. - 30 tabl. 300 IR 30 tabl. 300 IR 100% (-) PLN 350,00 PLN
Purethal zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 242,74 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Venomenhal proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.(120 µg) - zest. do lecz. podst. i podtrz. - 6 fiol.+ rozp. zest. do lecz. podst. i podtrz. - 6 fiol.+ rozp. 100% (-) PLN 1400,00 PLN
Venomenhal proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.(120 µg) - zest. do sporz. rozcień. - 10 fiol. rozp. 4,5 ml zest. do sporz. rozcień. - 10 fiol. rozp. 4,5 ml 100% (-) PLN 1400,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 688 (5 traw) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 688 (5 traw) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 615 (brzoza) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 615 (brzoza) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 605 (bylica) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 605 (bylica) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral roztw. do stos. doustn. i podjęzyk. - z. podtrz. 507 (kot) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral roztw. do stos. doustn. i podjęzyk. - z. podtrz. 400 (Alternaria) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Purethal roztocza 50/50% zaw. do wstrz. - D. pteronyssinus i D. farinae 50% i 50%(20 000 AUeq/ml) - fiolka 3 ml fiolka 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Purethal zaw. do wstrz. - pojedyncze alergoidy pyłku brzozy(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 242,74 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 315 (D. pteronyssinus) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 315 (D. pteronyssinus) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Acarizax liof. doustny - standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego(12 SQ-HDM) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 500,00 PLN
Novo-Helisen Depot zaw. do wstrz. - z. podtrz. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50% - 2 fiolki x 4,5 ml (stęż. 3) 2 fiolki x 4,5 ml (stęż. 3) ryczałt 33,60 PLN 1151,60 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 169 (babka lancetowata) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 115 (olcha) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 129 (leszczyna) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 129 (leszczyna) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 169 (babka lancetowata) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 158 (żyto) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 158 (żyto) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 50%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%, 169 (babka lancetowata) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 50%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Purethal bylica zaw. do wstrz.(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml fiolka 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Sublivac Alternaria krople podjęzyk. - but. 24 ml but. 24 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Sublivac Kot krople podjęzyk. - but. 24 ml but. 24 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Itulazax liof. podjęzyk.(12 SQ-Bet) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Staloral roztw. do stos. doustn. i podjęzyk. - z. podst. 507 (kot) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral roztw. do stos. doustn. i podjęzyk. - z. podst. 400 (Alternaria) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Oralair 300 IR tabl. podjęzyk. - 90 tabl. 300 IR 90 tabl. 300 IR 100% (-) PLN 890,00 PLN
Diater jad osy (Hymenoptera Venom Vespula) proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. - z. podst. - 6 fiolek (nr 2,2,3,3,3,3) + 6 fiolek rozp. x 1,8 ml 6 fiolek (nr 2,2,3,3,3,3) + 6 fiolek rozp. x 1,8 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater mieszanka drzew wiosennych (Spring Mix Trees) roztw. do wstrz. - z. podtrz. - fiolka (nr 3) x 3 ml fiolka (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater mieszanka drzew wiosennych (Spring Mix Trees) roztw. do wstrz. - z. podtrz. - 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 800,00 PLN
Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podtrz. - fiolka (nr 3) x 3 ml fiolka (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podtrz. - 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 800,00 PLN
Diater mieszanka drzew wiosennych (Spring Mix Trees) roztw. do wstrz. - z. podst. - 2 fiolki (nr 1,2) x 3 ml 2 fiolki (nr 1,2) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater mieszanka drzew wiosennych (Spring Mix Trees) roztw. do wstrz. - z. podst. - 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 100% (-) PLN 530,00 PLN
Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podst. - fiolka (nr 3) x 3 ml fiolka (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podst. - 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podst. - 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 100% (-) PLN 460,00 PLN
Actair tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego (100 IR i 300 IR) - 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR) 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR) 100% (-) PLN 0,00 PLN
Actair tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego (100 IR) - 15 szt. 15 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Actair tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego(300 IR) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Actair tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego(300 IR) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater jad osy (Hymenoptera Venom Vespula) proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. - z. podtrz. - 6 fiolek (nr 3) + 6 fiolek rozp. x 1,8 ml 6 fiolek (nr 3) + 6 fiolek rozp. x 1,8 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Roztwory do testów punktowych roztw. do skórnych prób punktowych - zestaw but. 3 ml + roztw. kontrolny dodatni + roztw. kontrolny ujemny zestaw but. 3 ml + roztw. kontrolny dodatni + roztw. kontrolny ujemny 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater bylica zwyczajna (Artemisia Vulgaris) roztw. do wstrz. - z. podst. - fiolka (nr 3) x 3 ml fiolka (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater bylica zwyczajna (Artemisia Vulgaris) roztw. do wstrz. - z. podst. - 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater bylica zwyczajna (Artemisia Vulgaris) roztw. do wstrz. - z. podst. - 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater bylica zwyczajna (Artemisia Vulgaris) roztw. do wstrz. - z. podtrz. - fiolka (nr 3) x 3 ml fiolka (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater bylica zwyczajna (Artemisia Vulgaris) roztw. do wstrz. - z. podtrz. - 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN