Preparat: Amantix tabl. powl.(100 mg) - 100 szt.

Substancja czynna Amantadine sulphate
Nazwa preparatu Amantix tabl. powl.(100 mg) - 100 szt.
Producent Merz Pharmaceuticals
Zawartość opakowania 100 szt.
Kod EAN 5909990742929
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 59,39 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie objawów występujących w chorobie Parkinsona oraz zespołach parkinsonowskich, takich jak sztywność, drżenie, hipokinezja i akinezja. Pozapiramidowe działania niepożądane neuroleptyków i innych leków o podobnym mechanizmie działania, takie jak wczesne dyskinezy, akatyzja i parkinsonizm.
Dawkowanie Doustnie. Dorośli. Leczenie pacjentów z zespołami parkinsonowskimi oraz polekowymi zaburzeniami ruchowymi należy rozpoczynać od podawania małych dawek leku, stopniowo zwiększając dawki adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta. Leczenie należy rozpocząć od podawania 1 tabl. powl. raz na dobę przez 4 do 7 dni. Następnie dawkę dobową należy zwiększać o 100 mg w odstępach tygodniowych aż do uzyskania dawki podtrzymującej. Zazwyczaj skuteczną dawką jest 1 do 3 tabl. 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Leczenie pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie w stanach pobudzenia, splątania lub z objawami majaczenia, należy rozpoczynać od podawania mniejszych dawek. W przypadku terapii skojarzonej z innymi lekami przeciwparkinsonowskimi dawka preparatu powinna być dobierana indywidualnie. W przypadku pacjentów wcześniej leczonych amantadyną w postaci roztworu dożylnego, dawka początkowa może być większa. W przypadku ostrego nasilenia się objawów parkinsonowskich w postaci przełomu akinetycznego, amantadyną należy podać w postaci roztworu dożylnego. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie należy dostosować do wartości klirensu nerkowego (GFR). GFR 80-60 ml/min: 100 mg co 12 h; GFR 60-50 ml/min: 200 mg i 100 mg naprzemiennie co 24 h lub 150 mg co 24 h; GFR 50-30 ml/min: 100 mg co 24 h; GFR 30-20 ml/min: 200 mg 2 razy w tygodniu; GFR 20-10 ml/min: 100 mg 3 razy w tygodniu; GFR <10 ml/min oraz pacjenci dializowani: 200 mg lub 100 mg raz w tygodniu lub co 2 tygodnie. Amantadyna jest jedynie w niewielkim stopniu eliminowana w trakcie dializy (ok. 5%). Nie ma dostatecznego doświadczenia w stosowaniu preparatu u dzieci. Sposób podania. Tabl. najlepiej przyjmować rano i po południu, popijając niewielką ilością płynu. Ostatniej dawki leku nie należy przyjmować później niż o godzinie 16:00. Czas trwania leczenia zależy od charakteru i ciężkości przebiegu choroby.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Amantadine sulphate

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Amantix roztw. do inf.(200 mg/500 ml) - 10 but. 500 ml 10 but. 500 ml 100% (-) PLN 939,59 PLN
Amantix tabl. powl.(100 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 19,39 PLN
Amantix tabl. powl.(100 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 59,39 PLN