Preparat: Accusol 35 roztw. do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji - 2 worki 5 l

Substancja czynna Calcium chloride+Magnesium chloride+Sodium chloride+Sodium hydrocarbonate
Nazwa preparatu Accusol 35 roztw. do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji - 2 worki 5 l
Producent Nikkiso Belgium
Zawartość opakowania 2 worki 5 l
Kod EAN 5909990610747
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności nerek jako płyn substytucyjny w hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztwór dializacyjny w hemodializie i hemodiafiltracji. Lek jest głównie przeznaczony do stosowania u pacjentów z hiperkaliemią.
Dawkowanie Do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji. Jako płyn substytucyjny. Objętość płynu substytucyjnego podawanego pacjentom dorosłym jest określona przez współczynnik ultrafiItracji i jest ustalana indywidualnie celem zapewnienia odpowiedniego bilansu płynów i elektrolitów. Dorośli: przewlekła niewydolność nerek: od 7 do 35 ml/kg/h, ostra niewydolność nerek: od 20 do 35 ml/kg/h. U pacjentów w podeszłym wieku - dawkowanie jak u dorosłych. Powyższe zalecenia odnośnie objętości mogą być dostosowywane przez lekarza prowadzącego zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta. Preparat można podawać do krążenia pozaustrojowego w trybie przed i po rozcieńczeniu płynu, zgodnie z zaleceniem lekarza. Jako roztwór dializacyjny. Rodzaj i objętość przepisanego roztworu dializacyjnego zależą od trybu terapii, jej częstotliwości oraz czasu trwania; wyboru dokonuje lekarz zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta. Sposób podania. Hemodializa: poprzez przedział dializacyjny dializatora. Hemofiltracja: poprzez linię krwi tętniczą lub żylną. Gotowy do użycia roztwór uzyskuje się przez zmieszanie roztworu zawartego w komorze dużej „A” z roztworem zawartym w komorze małej „B” po rozerwaniu spawu.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Calcium chloride+Magnesium chloride+Sodium chloride+Sodium hydrocarbonate

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Accusol 35 roztw. do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji - 2 worki 5 l 2 worki 5 l 100% (-) PLN 0,00 PLN