Preparat: Prostin VR roztw. do wstrz.(500 µg/ml) - 5 amp. 1 ml

Substancja czynna Alprostadil
Nazwa preparatu Prostin VR roztw. do wstrz.(500 µg/ml) - 5 amp. 1 ml
Producent Pfizer Europe
Zawartość opakowania 5 amp. 1 ml
Kod EAN 5909990155132
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
Cena 1 975,24 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie podtrzymujące w celu tymczasowego utrzymania drożności przewodu tętniczego noworodków z wrodzonymi wadami serca, których przeżycie do czasu zabiegu kardiochirurgicznego (korekcyjnego lub łagodzącego skutki wady) zależy od utrzymania drożności przewodu tętniczego. Do takich wrodzonych wad serca należą: atrezja zastawki pnia płucnego, zwężenie zastawki pnia płucnego, atrezja zastawki trójdzielnej, tetralogia Fallota, przerwanie ciągłości łuku aorty, koarktacja aorty, atrezja zastawki dwudzielnej, przełożenie dużych naczyń tętniczych z towarzyszącymi innymi wadami lub bez.
Dawkowanie Dożylnie i dotętniczo. Wlew donaczyniowy rozpoczyna się zwykle od dawki 0,05 do 0,1 µg/kg/min. Dobry efekt leczniczy uzyskiwano również przy zastosowaniu mniejszych dawek początkowych, jednak doświadczenie kliniczne w zakresie takich dawek jest ograniczone. Najczęściej stosowaną dawką jest 0,1 µg/kg/min. Po uzyskaniu efektu leczniczego (u dzieci z nieprawidłowym przepływem płucnym jest to wzrost pO2, a u dzieci z zaburzeniami krążenia obwodowego - wzrost układowego ciśnienia tętniczego lub pH krwi) należy zmniejszyć szybkość podawania wlewu do możliwie najmniejszej skutecznej dawki pozwalającej na utrzymanie pożądanego efektu terapeutycznego. Jeśli dawka 0,1 µg/kg/min. jest niewystarczająca, można ją zwiększyć do 0,4 µg/kg/min., jednak zwiększenie szybkości podawania wlewu nie zawsze skutkuje poprawą efektu leczniczego. Preferowaną drogą podawania preparatu jest wlew ciągły dożylny do dużego naczynia żylnego. Lek można także podawać w pobliżu ujścia przewodu tętniczego poprzez cewnik umieszczony w tętnicy pępkowej. W porównaniu do podawania drogą dożylną, podanie preparatu drogą dotętniczą wiąże się ze zwiększoną częstością występowania objawów takich, jak zaczerwienienie skóry twarzy, bezdech i bradykardia.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Alprostadil

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Prostin VR roztw. do wstrz.(500 µg/ml) - 5 amp. 1 ml 5 amp. 1 ml 100% (-) PLN 1975,24 PLN
Prostavasin 60 proszek do sporz. roztw. do inf.(60 µg) - 10 amp. 10 amp. 100% (-) PLN 2578,33 PLN
Vytaros krem(3 mg/g) - 4 saszetki 4 saszetki 100% (-) PLN 0,00 PLN