Preparat: Salflumix Easyhaler proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek

Substancja czynna Fluticasone propionate+Salmeterol
Nazwa preparatu Salflumix Easyhaler proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek
Producent Orion Corporation
Zawartość opakowania 60 dawek
Kod EAN 5909991383626
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C tak
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt
Cena pełnopłatna 89,01 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 13,89 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Astma oskrzelowa. Systematyczne leczenie astmy oskrzelowej u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej, gdy zalecane jest stosowanie leczenia skojarzonego (długo działający β2-mimetyk i wziewny kortykosteroid): u pacjentów, u których wziewne kortykosteroidy wraz ze stosowanymi doraźnie krótko działającymi β2-mimetykami nie zapewniają wystarczającej kontroli lub u pacjentów, u których wystarczającą kontrolę zapewnia wziewny kortykosteroid i długo działający β2-mimetyk.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Objawowe leczenie pacjentów z POChP z FEV1 <60% wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela), z powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymują się istotne objawy choroby pomimo regularnego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela.
Dawkowanie Wziewnie. W celu uzyskania pożądanej skuteczności lek należy stosować codziennie, nawet gdy objawy nie występują. Stan pacjenta należy kontrolować regularnie, aby stosowana dawka była optymalna. Należy stosować najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. W przypadku dawek, których podanie nie jest możliwe z zastosowaniem Salflumix Easyhaler (np. 50 µg salmeterolu i 100 µg flutykazonu propionianu), dostępne są inne preparaty złożone z ustaloną dawką, zawierające te dwie substancje czynne. Jeśli kontrolę objawów uzyskano po zastosowaniu 2 razy na dobę leku złożonego o najmniejszej mocy, należy podjąć próbę dalszego leczenia samym wziewnym kortykosteroidem. Jako postępowanie alternatywne, u pacjentów wymagających leczenia długo działającym β2-mimetykiem można zastosować raz na dobę preparat złożony zawierający salmeterol i propionian flutykazonu, jeśli w opinii lekarza pozwoli to na utrzymanie odpowiedniej kontroli objawów choroby. Jeśli lek stosowany jest raz na dobę, a u pacjenta występowały w wywiadzie dolegliwości nocne - dawkę należy podawać wieczorem, zaś w przypadku dolegliwości występujących głównie w ciągu dnia - dawkę należy podawać rano. Dawkę leku ustala się indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od stopnia ciężkości choroby, uwzględniając zawartą w preparacie dawkę flutykazonu propionianu. Jeśli u danego pacjenta konieczne jest podanie dawek innych niż zalecone, należy przepisać odpowiednie dawki β2-mimetyków i (lub) kortykosteroidów. Astma oskrzelowa. Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza: 1 dawka inhalacyjna o mocy 50 µg + 250 µg 2 razy na dobę lub 1 dawka inhalacyjna o mocy 50 µg + 500 µg 2 razy na dobę. Krótkotrwałe stosowanie salmeterolu i propionianu flutykazonu można rozważyć jako początkowe leczenie podtrzymujące u dorosłych i młodzieży z przewlekłą, umiarkowaną astmą (pacjenci określani jako pacjenci z objawami występującymi w dzień, stosujący lek w razie potrzeby, z umiarkowanym do dużego ograniczeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych), u których szybka kontrola astmy ma duże znaczenie. W takich przypadkach, zalecaną dawką początkową jest jedna inhalacja 50 µg salmeterolu i 100 µg propionianu flutykazonu 2 razy na dobę. Dla tych mocy, dostępne są inne leki złożone z ustaloną dawką, zawierające te dwie substancje czynne. Jeżeli tylko osiągnięto kontrolę astmy, leczenie należy zweryfikować i rozważyć, czy pacjent może stosować tylko wziewny kortykosteroid. Ważne jest, aby regularnie oceniać stan pacjenta po rozpoczęciu stosowania kortykosteroidu tylko w postaci wziewnej. Nie wykazano wyraźnych korzyści w porównaniu do stosowania wziewnego propionianu flutykazonu jako początkowego leczenia podtrzymującego, jeśli jeden lub dwa objawy z kryteriów określających ciężkość nie występują. Zazwyczaj u większości pacjentów wziewne kortykosteroidy są lekami „pierwszego rzutu”. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy. Preparat złożony, zawierający salmeterol i propionian flutykazonu w dawce 50 µg + 100 µg, nie jest odpowiedni do stosowania u dorosłych pacjentów i dzieci z ciężką astmą; u pacjentów z ciężką astmą zalecane jest ustalenie odpowiedniej dawki wziewnego kortykosteroidu przed zastosowaniem leczenia skojarzonego. Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. POChP. Dorośli: 1 dawka inhalacyjna o mocy 50 µg + 500 µg 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne. Nie są dostępne dane dotyczące stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Fluticasone propionate+Salmeterol

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Seretide Dysk 100 proszek do inh.((100 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 8,44 PLN 77,18 PLN
Seretide Dysk 250 proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 12,75 PLN 87,87 PLN
Seretide Dysk 500 proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 14,90 PLN 105,69 PLN
Seretide 50 aerozol inhalacyjny, zaw.((50 µg+25 µg)/dawkę) - 120 dawek 120 dawek ryczałt 11,33 PLN 80,07 PLN
Seretide 125 aerozol inhalacyjny, zaw.((125 µg+25 µg)/dawkę) - 120 dawek 120 dawek ryczałt 23,05 PLN 98,17 PLN
Seretide 250 aerozol inhalacyjny, zaw.((250 µg+25 µg)/dawkę) - 120 dawek 120 dawek ryczałt 36,08 PLN 126,87 PLN
Asaris proszek do inh.((100 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 3,22 PLN 71,96 PLN
Asaris proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 15,04 PLN 90,16 PLN
Asaris proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 16,04 PLN 106,83 PLN
Salmex proszek do inh.((100 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 3,78 PLN 72,94 PLN
Salmex proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 15,80 PLN 92,67 PLN
Salmex proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 19,07 PLN 111,98 PLN
AirFluSal Forspiro proszek do inh., podzielony((250 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 12,75 PLN 87,87 PLN
AirFluSal Forspiro proszek do inh., podzielony((500 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 13,75 PLN 104,54 PLN
Salflumix Easyhaler proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 16,04 PLN 106,83 PLN
Salflumix Easyhaler proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 13,89 PLN 89,01 PLN
Asaris proszek do inh.((100 µg+50 µg)/dawkę) - 3 inhalatory x 60 dawek 3 inhalatory x 60 dawek ryczałt 3,20 PLN 199,27 PLN
Asaris proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - 3 inhalatory x 60 dawek 3 inhalatory x 60 dawek ryczałt 10,68 PLN 237,65 PLN
Asaris proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) - 3 inhalatory x 60 dawek 3 inhalatory x 60 dawek ryczałt 18,80 PLN 291,16 PLN
Aurodisc proszek do inh., podzielony((100 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 3,20 PLN 71,84 PLN
Aurodisc proszek do inh., podzielony((250 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 10,15 PLN 85,27 PLN
Aurodisc proszek do inh., podzielony((500 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 13,16 PLN 103,95 PLN