Preparat: Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podtrz. - fiolka (nr 3) x 3 ml

Substancja czynna Allergen extracts
Nazwa preparatu Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podtrz. - fiolka (nr 3) x 3 ml
Producent Diater Laboratorio de Diagóosticos y Aplicaciones Terapeuticas
Zawartość opakowania fiolka (nr 3) x 3 ml
Kod EAN 0
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie stanów alergicznych, takich jak nieżyt nosa, zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek oraz sezonowa astma oskrzelowa lub astma oskrzelowa o wieloletnim przebiegu.
Dawkowanie Podskórnie. Lek powinien być zawsze przepisywany przez alergologa. Poniżej ogólne zalecenia dotyczące dawkowania (z możliwością zmodyfikowania przez lekarza). Leczenie początkowe polega na stopniowym zwiększaniu dawki, aż do osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki (dawki podtrzymującej). Ze względu na różny poziom wrażliwości na alergeny, leczenie każdego pacjenta powinno być ściśle monitorowane. Dawkę można zwiększyć dopiero wtedy, gdy poprzednia dawka była w pełni tolerowana. Zalecane są dwa schematy podawania leku: schemat konwencjonalny, w którym stężenie alergenu jest stopniowo zwiększane oraz schemat przyspieszony (cluster), w którym leczenie rozpoczyna się od maksymalnego stężenia alergenu. Schemat konwencjonalny. Podawanie leku należy zawsze rozpoczynać od fiolki z niższym numerem, która odpowiada niższemu stężeniu leku. Wstrzyknięcia są podawane w odstępach tygodniowych. Leczenie należy kontynuować w ten sam sposób z użyciem kolejnych fiolek w porządku rosnących numerów. Gdy osiągnięta zostaje maksymalna tolerowana dawka dla fiolki nr 3, wówczas lek jest podawać raz w miesiącu. Schemat przyspieszony (cluster). Z fiolki nr 3 należy podać pierwszą dawkę 0,2 ml, a następnie po 30-45 min drugą dawkę 0,3 ml. Następnie podawać co miesiąc 0,5 ml z fiolki nr 3, aż do wyczerpania zawartości fiolki. Leczenie podtrzymujące polega na podawaniu maksymalnej tolerowanej dawki przez okres 3 do 5 lat. Z fiolki nr 3 podawać dawkę 0,5 ml co miesiąc. W przypadku pominięcia dawki nie należy podawać dawki podwójnej. Aby leczenie było skuteczne, ważne jest regularne stosowanie preparatu. Sposób podania. Przed każdym pobraniem należy delikatnie wstrząsnąć fiolką. Wstrzyknięcie należy wykonać podskórnie, w grzbietową część górnego odcinka ramienia, 20 cm nad łokciem, za każdym razem zmieniając ramię. Nie podawać dożylnie. Po podaniu każdej dawki pacjent powinien pozostać pod obserwacją lekarza przez co najmniej 30 min.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Allergen extracts

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Alyostal roztw. do skórnych prób punktowych(100 IR/ml lub 100 IC/ml) - 3 fiolki 3 fiolki 100% (-) PLN 0,00 PLN
Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. jadów owadów błonkoskrzydłych - zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml 100% (-) PLN 1297,30 PLN
Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. poch. zwierzęcego - zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml zest. do lecz. podst.- 4 fiolki 5 ml 100% (-) PLN 629,56 PLN
Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. jadów owadów błonkoskrzydłych - zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml 100% (-) PLN 1297,30 PLN
Alutard SQ zaw. do wstrz. - wyciągi alerg. poch. zwierzęcego - zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml zest. do lecz. podtrz.- 1 fiolka 5 ml 100% (-) PLN 629,56 PLN
Grazax liof. doustny(75 000 SQ-T) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 474,00 PLN
Purethal zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków drzew(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 242,74 PLN
Purethal zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 242,74 PLN
Purethal zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i brzozy(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 242,74 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 106 (bylica) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 015 (trawy/zboża) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 106 (bylica) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 80%, 158 (żyto) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 158 (żyto) 40% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 60%, 169 (babka lancetowata) 20%, 158 (żyto) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%, 106 (bylica) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%, 108 (brzoza) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 60%, 108 (brzoza) 40% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 108 (brzoza) 35%, 115 (olcha) 30%, 129 (leszczyna) 35% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 108 (brzoza) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 108 (brzoza) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Novo-Helisen Depot zaw. do wstrz. - z. podst. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50% - 3 fiolki x 4,5 ml (stęż. 1-3) 3 fiolki x 4,5 ml (stęż. 1-3) ryczałt 19,41 PLN 403,81 PLN
Oralair 100 IR i 300 IR tabl. podjęzyk. - 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR) 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR) 100% (-) PLN 350,00 PLN
Oralair 300 IR tabl. podjęzyk. - 30 tabl. 300 IR 30 tabl. 300 IR 100% (-) PLN 350,00 PLN
Purethal zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 242,74 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 350 (D. pteronyssinus i D. farinae) 50% i 50% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Venomenhal proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.(120 µg) - zest. do lecz. podst. i podtrz. - 6 fiol.+ rozp. zest. do lecz. podst. i podtrz. - 6 fiol.+ rozp. 100% (-) PLN 1400,00 PLN
Venomenhal proszek i rozp. do sporz. roztw. do wstrz.(120 µg) - zest. do sporz. rozcień. - 10 fiol. rozp. 4,5 ml zest. do sporz. rozcień. - 10 fiol. rozp. 4,5 ml 100% (-) PLN 1400,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 688 (5 traw) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 688 (5 traw) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 615 (brzoza) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 615 (brzoza) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 605 (bylica) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 605 (bylica) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral roztw. do stos. doustn. i podjęzyk. - z. podtrz. 507 (kot) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral roztw. do stos. doustn. i podjęzyk. - z. podtrz. 400 (Alternaria) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Purethal roztocza 50/50% zaw. do wstrz. - D. pteronyssinus i D. farinae 50% i 50%(20 000 AUeq/ml) - fiolka 3 ml fiolka 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Purethal zaw. do wstrz. - pojedyncze alergoidy pyłku brzozy(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą ryczałt 3,20 PLN 242,74 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podst. 315 (D. pteronyssinus) 100% - 3 fiolki 10 ml 3 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral 300 roztw. do stos. podjęzyk. - z. podtrz. 315 (D. pteronyssinus) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Acarizax liof. doustny - standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego(12 SQ-HDM) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 500,00 PLN
Novo-Helisen Depot zaw. do wstrz. - z. podtrz. 708 (roztocza I) 50%, 725 (roztocza II) 50% - 2 fiolki x 4,5 ml (stęż. 3) 2 fiolki x 4,5 ml (stęż. 3) ryczałt 33,60 PLN 1151,60 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 169 (babka lancetowata) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 115 (olcha) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 129 (leszczyna) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 129 (leszczyna) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 115 (olcha) 50%, 129 (leszczyna) 50% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 169 (babka lancetowata) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podst. 158 (żyto) 100% - 2 fiolki 3 ml (A i B) 2 fiolki 3 ml (A i B) 100% (-) PLN 800,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 158 (żyto) 100% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 50%, 106 (bylica) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 015 (trawy/zboża) 80%, 169 (babka lancetowata) 20% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Allergovit zaw. do wstrz. - z. podtrz. 006 (trawy) 50%, 108 (brzoza) 20%, 158 (żyto) 15%, 169 (babka lancetowata) 15% - fiolka 3 ml (B) fiolka 3 ml (B) 100% (-) PLN 600,00 PLN
Purethal bylica zaw. do wstrz.(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml fiolka 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Sublivac Alternaria krople podjęzyk. - but. 24 ml but. 24 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Sublivac Kot krople podjęzyk. - but. 24 ml but. 24 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Itulazax liof. podjęzyk.(12 SQ-Bet) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Staloral roztw. do stos. doustn. i podjęzyk. - z. podst. 507 (kot) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Staloral roztw. do stos. doustn. i podjęzyk. - z. podst. 400 (Alternaria) 100% - 2 fiolki 10 ml 2 fiolki 10 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Oralair 300 IR tabl. podjęzyk. - 90 tabl. 300 IR 90 tabl. 300 IR 100% (-) PLN 890,00 PLN
Diater jad osy (Hymenoptera Venom Vespula) proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. - z. podst. - 6 fiolek (nr 2,2,3,3,3,3) + 6 fiolek rozp. x 1,8 ml 6 fiolek (nr 2,2,3,3,3,3) + 6 fiolek rozp. x 1,8 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater mieszanka drzew wiosennych (Spring Mix Trees) roztw. do wstrz. - z. podtrz. - fiolka (nr 3) x 3 ml fiolka (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater mieszanka drzew wiosennych (Spring Mix Trees) roztw. do wstrz. - z. podtrz. - 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 800,00 PLN
Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podtrz. - fiolka (nr 3) x 3 ml fiolka (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podtrz. - 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 800,00 PLN
Diater mieszanka drzew wiosennych (Spring Mix Trees) roztw. do wstrz. - z. podst. - 2 fiolki (nr 1,2) x 3 ml 2 fiolki (nr 1,2) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater mieszanka drzew wiosennych (Spring Mix Trees) roztw. do wstrz. - z. podst. - 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 100% (-) PLN 530,00 PLN
Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podst. - fiolka (nr 3) x 3 ml fiolka (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podst. - 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater ekstrakty roztoczy roztw. do wstrz. - z. podst. - 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 100% (-) PLN 460,00 PLN
Actair tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego (100 IR i 300 IR) - 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR) 31 tabl. (3 tabl. 100 IR + 28 tabl. 300 IR) 100% (-) PLN 0,00 PLN
Actair tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego (100 IR) - 15 szt. 15 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Actair tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego(300 IR) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Actair tabl. podjęzyk. - standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego(300 IR) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater jad osy (Hymenoptera Venom Vespula) proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. - z. podtrz. - 6 fiolek (nr 3) + 6 fiolek rozp. x 1,8 ml 6 fiolek (nr 3) + 6 fiolek rozp. x 1,8 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Roztwory do testów punktowych roztw. do skórnych prób punktowych - zestaw but. 3 ml + roztw. kontrolny dodatni + roztw. kontrolny ujemny zestaw but. 3 ml + roztw. kontrolny dodatni + roztw. kontrolny ujemny 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater bylica zwyczajna (Artemisia Vulgaris) roztw. do wstrz. - z. podst. - fiolka (nr 3) x 3 ml fiolka (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater bylica zwyczajna (Artemisia Vulgaris) roztw. do wstrz. - z. podst. - 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater bylica zwyczajna (Artemisia Vulgaris) roztw. do wstrz. - z. podst. - 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 3 fiolki (nr 1,2,3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater bylica zwyczajna (Artemisia Vulgaris) roztw. do wstrz. - z. podtrz. - fiolka (nr 3) x 3 ml fiolka (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Diater bylica zwyczajna (Artemisia Vulgaris) roztw. do wstrz. - z. podtrz. - 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 2 fiolki (nr 3) x 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN