Preparat: Viregyt K kaps.(100 mg) - 50 szt.

Substancja czynna Amantadine hydrochloride
Nazwa preparatu Viregyt K kaps.(100 mg) - 50 szt.
Producent Egis Pharmaceuticals
Zawartość opakowania 50 szt.
Kod EAN 5909990320912
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 30%
Cena pełnopłatna 20,28 PLN
Wysokość dopłaty (30%) 6,08 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (30% i S) Choroba i zespół Parkinsona; Dyskineza późna u osób dorosłych - leczenie
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Choroba Parkinsona. Zakażenia wirusem grypy typu A.
Dawkowanie Doustnie. Choroba Parkinsona. Dorośli: początkowo 100 mg na dobę przez pierwszy tydzień, zwiększając dawkę do 100 mg 2 razy na dobę. Dawka powinna być zwiększana stopniowo, w odstępach co najmniej 1 tygodnia. Dawkę dobierać na podstawie objawów podmiotowych i przedmiotowych. Dawki przekraczające 200 mg na dobę mogą powodować dodatkowe łagodzenie objawów, lecz mogą być także związane ze zwiększoną toksycznością. Nie należy przekraczać dawki 400 mg na dobę. U pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat), ze względu zmniejszony klirens nerkowy i zwiększenie stężenia leku we krwi, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę amantadyny. Amantadyna działa w ciągu kilku dni, jednak może dojść do utraty skuteczności działania w czasie kilkumiesięcznego leczenia. Skuteczność może być przedłużona przez odstawienie leku na okres 3-4 tyg., co wydaje się przywracać aktywność amantadyny. W tym czasie należy kontynuować istniejące leczenie przeciwparkinsonowskie lub w razie wskazań klinicznych rozpocząć leczenie małą dawką lewodopy. Odstawianie amantadyny powinno być stopniowe, np. połowa dawki w odstępach tygodniowych. Leczenie skojarzone: w trakcie wstępnego leczenia amantadyną należy kontynuować leczenie każdym już stosowanym lekiem przeciwparkinsonowskim. Jest wówczas możliwe stopniowe zmniejszanie dawki tego leku. Dawkę należy zmniejszać szybciej w razie nasilonych działań niepożądanych. U pacjentów otrzymujących duże dawki leków przeciwcholinergicznych lub lewodopy faza wstępna leczenia amantadyną powinna być przedłużona do 15 dni. Zakażenia wirusem grypy A. Zalecane jest możliwie jak najwcześniejsze rozpoczynanie leczenia grypy i kontynuowanie go przez 4-5 dni. Przy rozpoczynaniu leczenia amantadyną w ciągu 48 h od wystąpienia objawów, czas trwania gorączki i innych objawów jest krótszy o 1-2 dni, a zwykle towarzysząca grypie reakcja zapalna drzewa oskrzelowego ustępuje szybciej. Dorośli: 100 mg na dobę przez zalecany okres. Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat): odpowiednia może być dawka dobowa poniżej 100 mg, lub dawka 100 mg podawana w odstępach dłuższych niż jeden dzień. Dzieci i młodzież (w wieku 10-15 lat): 100 mg na dobę przez zalecany okres. U dzieci <10 lat dawkowanie nie zostało ustalone. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: dawkę amantadyny należy zmniejszyć; można to uzyskać przez zmniejszenie całkowitej dawki dobowej lub przez wydłużenie odstępu między dawkami. Klirens kreatyniny CCr >35 ml/min: 100 mg codziennie; CCr 15-35 ml/min: 100 mg co 2-3 dni; CCr <15 ml/min: lek przeciwwskazany.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Amantadine hydrochloride

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Viregyt K kaps.(100 mg) - 50 szt. 50 szt. 30% 6,08 PLN 20,28 PLN
Viregyt K kaps.(100 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 45,90 PLN