Preparat: Budesonide Easyhaler proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 200 dawek + pojemnik ochronny

Substancja czynna Budesonide
Nazwa preparatu Budesonide Easyhaler proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 200 dawek + pojemnik ochronny
Producent Orion Corporation
Zawartość opakowania 200 dawek + pojemnik ochronny
Kod EAN 5909990337323
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C tak
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt,30%
Cena pełnopłatna 77,81 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 22,14 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Wysokość dopłaty (30%) 35,11 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (30% i S) Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia
Wskazania
pozarejestracyjne (off-label)
Wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej przewlekłej astmy. Nie należy stosować leku w ostrym napadzie astmy.
Dawkowanie Wziewnie. Działanie terapeutyczne rozpoczyna się po kilku dniach leczenia i osiąga maksimum po kilku tyg. leczenia. W celu uzyskania optymalnej odpowiedzi na leczenie, lek należy stosować regularnie. W przypadku zmiany z innych, stosowanych uprzednio inhalatorów na Budesonide Easyhaler należy indywidualnie dobrać sposób leczenia pacjenta. Należy wziąć przy tym pod uwagę uprzednio stosowaną substancję czynną oraz schemat dawkowania i sposób podawania. Zalecana dawka początkowa przyjmowanego wziewnie budezonidu powinna być dostosowana do stopnia ciężkości choroby lub do możliwości osiągnięcia kontroli choroby. Dawkę należy dobierać aż do uzyskania kontroli choroby, a następnie podawać najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę astmy. Dawka początkowa. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku oraz młodzież 12-17 lat) z astmą łagodną (2. stopnia) oraz dzieci 6-11 lat: 200 do 400 µg na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 800 µg na dobę. Dawka początkowa dla osób dorosłych z umiarkowaną (3. stopnia) i ciężką (4. stopnia) astmą może wynosić do 1600 µg na dobę. Dawka podtrzymująca. Dawkę podtrzymującą należy dostosować indywidualnie dla danego pacjenta, uwzględniając stopień ciężkości choroby oraz reakcję pacjenta na leczenie. Dawkowanie dwa razy na dobę. Dorośli z astmą łagodną, umiarkowaną lub ciężką (w tym osoby w podeszłym wieku oraz młodzież 12-17 lat): zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 100 do 400 µg 2 razy na dobę. W okresach zaostrzenia objawów astmy dobową dawkę można zwiększyć do 1600 µg podawanych w 2 dawkach podzielonych, a następnie zmniejszyć po osiągnięciu stabilizacji stanu pacjenta. Dzieci 6-11 lat: zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 100 do 200 µg 2 razy na dobę. W razie konieczności dobową dawkę można zwiększyć do 800 µg w 2 dawkach podzielonych, a następnie zmniejszyć po osiągnięciu stabilizacji stanu pacjenta. Dawkowanie raz na dobę. Dorośli z astmą łagodną do umiarkowanej (w tym osoby w podeszłym wieku oraz młodzież 12-17 lat). U pacjentów, którzy uprzednio nie przyjmowali kortykosteroidów wziewnych, zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 200 do 400 µg raz na dobę. U pacjentów, u których choroba była uprzednio kontrolowana za pomocą kortykosteroidów wziewnych (np. budezonidu lub dipropionianu beklometazonu) podawanych 2 razy na dobę, można zastosować raz na dobę dawkę wynoszącą do 800 µg. Dzieci 6-11 lat z astmą łagodną do umiarkowanej. U pacjentów, którzy uprzednio nie przyjmowali steroidów, oraz u pacjentów, u których choroba była uprzednio kontrolowana za pomocą kortykosteroidów wziewnych (np. budezonidu lub dipropionianu beklometazonu) podawanych 2 razy na dobę, zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 200 do 400 µg raz na dobę. W przypadku zmiany sposobu dawkowania na dawkowanie raz na dobę należy zastosować równoważną całkowitą dawkę dobową (przy uwzględnieniu rodzaju leku i sposobu podawania). Dawkę należy następnie zmniejszać do minimalnej dawki koniecznej do utrzymania dobrej kontroli astmy. Należy poinstruować pacjentów o konieczności przyjmowania leku raz na dobę, wieczorem. Ważne jest, aby dawki przyjmowane były regularnie i o tej samej porze każdego wieczora. Brak wystarczających danych do sformułowania zaleceń dotyczących zmiany leczenia z nowszych kortykosteroidów wziewnych na stosowany raz na dobę Budesonide Easyhaler. Należy poinformować pacjentów, szczególnie tych, którzy przyjmują lek raz na dobę, że w razie nasilenia objawów astmy (np. zwiększenia częstości stosowania leków rozszerzających oskrzela lub stałego utrzymywania się objawów ze strony układu oddechowego) powinni podwoić dawkę kortykosteroidu, tzn. przyjmować lek 2 razy na dobę oraz jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Pacjent powinien mieć stale przy sobie szybko działające leki rozszerzające oskrzela w celu złagodzenia ostrych napadów astmy. Pacjenci leczeni doustnymi glikokortykosteroidami. Zmiana leczenia doustnymi kortykosteroidami na wziewny kortykosteroid i dalsze postępowanie lecznicze wymaga szczególnej ostrożności. Przed rozpoczęciem przyjmowania dużej dawki kortykosteroidu wziewnego 2 razy na dobę w skojarzeniu z ustaloną dawką podtrzymującą kortykosteroidu podawanego ogólnie stan pacjentów powinien być względnie stabilny. Po ok. 10 dniach należy rozpocząć odstawianie kortykosteroidu podawanego ogólnie przez stopniowe zmniejszanie dawki dobowej (na przykład o 2,5 mg prednizolonu lub równoważną dawkę innego leku na miesiąc) do możliwie najmniejszej dawki. Możliwe jest całkowite zastąpienie doustnego kortykosteroidu wziewnym kortykosteroidem.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Budesonide

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Entocort kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde(3 mg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 3,56 PLN 371,71 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml 20 poj. x 2 ml ryczałt 3,31 PLN 66,22 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml 20 poj. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 58,11 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml 20 poj. x 2 ml ryczałt,30% 3,20 PLN 81,59 PLN
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw. wodna(50 µg/dawkę) - 200 dawek 200 dawek 100% (-) PLN 21,20 PLN
Miflonide Breezhaler proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg) - 60 szt. + inhalator 60 szt. + inhalator 100% (-) PLN 0,00 PLN
Miflonide Breezhaler proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg) - 60 szt. + inhalator 60 szt. + inhalator 100% (-) PLN 0,00 PLN
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(100 µg/dawkę) - 200 dawek + pojemnik ochronny 200 dawek + pojemnik ochronny ryczałt,30% 24,66 PLN 51,96 PLN
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 200 dawek + pojemnik ochronny 200 dawek + pojemnik ochronny ryczałt,30% 22,14 PLN 77,81 PLN
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(400 µg/dawkę) - 100 dawek + pojemnik ochronny 100 dawek + pojemnik ochronny ryczałt,30% 10,07 PLN 65,74 PLN
Budiair aerozol inhalacyjny, roztw.(200 µg/dawkę) - 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną) 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną) ryczałt,30% 10,07 PLN 65,74 PLN
Budiair aerozol inhalacyjny, roztw.(200 µg/dawkę) - 200 dawek 200 dawek ryczałt,30% 10,07 PLN 65,74 PLN
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw.(32 µg/dawkę) - 120 dawek 120 dawek 100% (-) PLN 20,30 PLN
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw.(64 µg/dawkę) - 120 dawek 120 dawek 100% (-) PLN 30,01 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt,30% 3,20 PLN 81,59 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 66,11 PLN
Cortiment MMX tabl. o przedł. uwalnianiu(9 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt,30% 3,20 PLN 407,01 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg/dawkę) - 60 szt. 60 szt. ryczałt,30% 11,18 PLN 26,28 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg/dawkę) - 60 szt. 60 szt. ryczałt,30% 16,55 PLN 49,95 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 58,11 PLN
Budenofalk pianka doodbytnicza(2 mg/dawkę) - poj. 14 dawek poj. 14 dawek 100% (-) PLN 359,00 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 5 poj. x 2 ml 5 poj. x 2 ml 100% (-) PLN 15,13 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 5 poj. x 2 ml 5 poj. x 2 ml 100% (-) PLN 23,06 PLN
Pulmicort Turbuhaler proszek do inh.(100 µg/dawkę) - 200 dawek 200 dawek ryczałt,30% 13,90 PLN 41,20 PLN
Pulmicort Turbuhaler proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 100 dawek 100 dawek ryczałt,30% 13,90 PLN 41,20 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 25,44 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 35,86 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,35 PLN 66,26 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,89 PLN 58,80 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt,30% 3,27 PLN 81,66 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 poj. 2 ml 20 poj. 2 ml ryczałt 3,32 PLN 58,23 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 poj. 2 ml 20 poj. 2 ml ryczałt,30% 3,72 PLN 82,11 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 poj. 2 ml 10 poj. 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 poj. 2 ml 10 poj. 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
BDS N zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
BDS N zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 58,11 PLN
BDS N zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt,30% 3,37 PLN 81,76 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg/dawkę) - 120 szt. 120 szt. ryczałt,30% 16,55 PLN 49,95 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg/dawkę) - 120 szt. 120 szt. ryczałt,30% 26,50 PLN 93,30 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Jorveza tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(1 mg) - 90 szt. 90 szt. ryczałt 4,80 PLN 1796,54 PLN
Jorveza tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(0,5 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN