Preparat: Gamma Anty D 50 roztw. do wstrz.(50 µg/ml) - amp. 1 ml

Substancja czynna Anti-D rh immunoglobulin
Nazwa preparatu Gamma Anty D 50 roztw. do wstrz.(50 µg/ml) - amp. 1 ml
Producent Synthaverse
Zawartość opakowania amp. 1 ml
Kod EAN 5909990061112
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 204,00 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Zapobieganie immunizacji czynnikiem Rh(D) u kobiet Rh(D)-ujemnych. Gamma anty-D 50 µg/ml: poronienie/zagrażające poronienie, ciąża pozamaciczna. Gamma anty-D 150 µg/ml: ciąża/poród dziecka Rh(D)-dodatniego. Do podawania podczas ciąży oraz po usunięciu płodu powyżej 12 tyg. ciąży, w zagrażającym porodzie niewczesnym lub przedwczesnym, po amniopunkcji diagnostycznej >12 tyg. ciąży.
Dawkowanie Domięśniowo. Dawka immunoglobuliny anty-D powinna być określana na podstawie poziomu ekspozycji na Rh(D) dodatnie krwinki czerwone (RBCs) oraz ustalona na podstawie założenia, że objętość 0,5 ml koncentratu Rh(D)-RBCs lub 1 ml Rh (D)-dodatniej krwi jest neutralizowana przez około 10 µg (50 j.m.) immunoglobuliny anty-D. Gamma anty-D 50: 1 dawkę podaje się do 12 tyg. ciąży w okresie 48 h, najpóźniej do 72 h - po poronieniu samoistnym, przerwaniu ciąży, usunięciu ciąży pozamacicznej. Gamma anty-D 150: preparat podaje się w okresie 48 h, a najdalej 72 h w następujących stanach - 1 dawkę podaje się po porodzie fizjologicznym, po usunięciu płodu >12 tyg. ciąży, w zagrażającym porodzie niewczesnym lub przedwczesnym, po amniopunkcji diagnostycznej >12 tyg. ciąży; 2 dawki podaje się po porodzie patologicznym np. cięcie cesarskie, ręczne wydobycie łożyska, po urodzeniu martwego płodu; po porodzie mnogim podaje się tyle dawek ile dzieci; 2-3 dawki podaje się po skrwawieniu płodu do krwiobiegu matki (wskazane ustalenie wielkości przecieku przezłożyskowego i odpowiednie dobranie dawki); ponadto 2 dawki jednorazowo podaje się w 28 tyg. ciąży kobietom Rh-ujemnym, u których nie wykrywa się przeciwciał anty-D testem papainowym i antyglobulinowym. Sposób podania. W przypadku wystąpienia zaburzeń krzepnięcia, kiedy podanie domięśniowe jest przeciwwskazane preparat można podać podskórnie; miejsce wstrzyknięcia zabezpieczyć poprzez delikatny ucisk tamponem. Jeżeli wymagane jest podanie domięśniowe dużej dawki preparatu (>5 ml), możliwe jest podanie w podzielonych dawkach w różne miejsca.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Anti-D rh immunoglobulin

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Gamma Anty D 50 roztw. do wstrz.(50 µg/ml) - amp. 1 ml amp. 1 ml 100% (-) PLN 204,00 PLN
Gamma Anty D 150 roztw. do wstrz.(150 µg/ml) - amp. 1 ml amp. 1 ml 100% (-) PLN 300,00 PLN
Rhesonativ roztw. do wstrz.(125 µg/ml) - amp. 1 ml amp. 1 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Rhesonativ roztw. do wstrz.(125 µg/ml) - amp. 2 ml amp. 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Rhophylac roztw. do wstrz.(300 µg/2 ml) - amp.-strzyk. 2 ml amp.-strzyk. 2 ml 100% (-) PLN 376,27 PLN