Preparat: Amlopin 10 mg tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10)

Substancja czynna Amlodipine
Nazwa preparatu Amlopin 10 mg tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10)
Producent Sandoz
Zawartość opakowania 30 szt. (3 blistry x 10)
Kod EAN 5909990048977
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 30%
Cena pełnopłatna 16,43 PLN
Wysokość dopłaty (30%) 6,35 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (30% i S) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Wskazania
pozarejestracyjne (off-label)
Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Nadciśnienie tętnicze. Przewlekła stabilna dławica piersiowa. Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetala).
Dawkowanie Doustnie. Dorośli: w nadciśnieniu tętniczym i dławicy piersiowej dawka początkowa wynosi zwykle 5 mg raz na dobę. Dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym amlodypinę stosowano jednocześnie z tiazydowym lekiem moczopędnym, lekiem α-adrenolitycznym, lekiem β-adrenolitycznym lub z inhibitorem ACE. W leczeniu dławicy piersiowej amlodypinę można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi u pacjentów z dławicą oporną na azotany i (lub) odpowiednie dawki β-adrenolityków. Nie jest konieczne dostosowanie dawki amlodypiny stosowanej jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi, β-adrenolitykami i inhibitorami ACE. Dzieci i młodzież w wieku do 6 do 17 lat z nadciśnieniem tętniczym: zalecana doustna dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Jeśli po 4 tyg. docelowe ciśnienie tętnicze nie zostanie osiągnięte, dawkę tę zwiększa się do 5 mg raz na dobę. Nie badano stosowania dawek większych niż 5 mg na dobę w populacji pediatrycznej. Dzieci w wieku <6 lat: brak dostępnych danych. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się zwykły schemat dawkowania, jednak należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Amlodypina nie ulega dializie. Nie ustalono schematu dawkowania dla pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, dlatego dawkę amlodypiny należy dobierać ostrożnie, zaczynając od najmniejszej z całego zakresu dawkowania. Nie badano farmakokinetyki amlodypiny w ciężkich zaburzeniach czynności wątroby. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby leczenie amlodypiną należy rozpocząć od najmniejszej dawki, a następnie powoli ją zwiększać. Sposób podania. Tabl. można podzielić na równe dawki.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Amlodipine

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Amlozek tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,10 PLN 13,14 PLN
Amlozek tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,05 PLN 19,13 PLN
Norvasc tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 9,50 PLN
Norvasc tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 19,50 PLN
Cardilopin tabl.(2,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,82 PLN 5,34 PLN
Cardilopin tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,15 PLN 7,15 PLN
Cardilopin tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,13 PLN 13,77 PLN
Tenox tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,63 PLN 7,67 PLN
Tenox tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,70 PLN 14,78 PLN
Normodipine tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,94 PLN 6,47 PLN
Normodipine tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,74 PLN 12,47 PLN
Vilpin tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 4,49 PLN 14,57 PLN
Agen 5 tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,16 PLN 7,20 PLN
Agen 10 tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,14 PLN 13,81 PLN
Amlonor tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlonor tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlodipine Apotex tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlodipine Apotex tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Vilpin tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 2,40 PLN 7,44 PLN
Adipine tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,35 PLN 7,39 PLN
Adipine tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,76 PLN 12,52 PLN
Aldan tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 2,80 PLN 7,84 PLN
Aldan tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 4,70 PLN 14,78 PLN
Amlopin 10 mg tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 6,35 PLN 16,43 PLN
Amlopin 5 mg tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 3,43 PLN 8,47 PLN
Tenox tabl.(5 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 6,43 PLN 21,43 PLN
Amlomyl tabl.(5 mg) - 30 szt. blister 30 szt. blister 30% 1,84 PLN 6,13 PLN
Amlomyl tabl.(10 mg) - 30 szt. blister 30 szt. blister 30% 3,25 PLN 10,82 PLN
Amlodipine Bluefish tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,56 PLN 5,21 PLN
Amlodipine Bluefish tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,97 PLN 9,89 PLN
Alneta tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,63 PLN 7,67 PLN
Alneta tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,70 PLN 14,78 PLN
Amlodipine Vitabalans tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 6,60 PLN
Amlodipine Vitabalans tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,60 PLN
Agen 5 tabl.(5 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 3,72 PLN 12,41 PLN
Agen 10 tabl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 6,98 PLN 23,28 PLN
Alneta tabl.(5 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 4,21 PLN 14,04 PLN
Alneta tabl.(5 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Alneta tabl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 7,97 PLN 26,55 PLN
Alneta tabl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Damloc tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Damloc tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlodipine Aurovitas tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,57 PLN 5,23 PLN
Amlodipine Aurovitas tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,94 PLN 9,80 PLN
Amlodipine Orion tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,64 PLN 5,45 PLN
Amlodipine Orion tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,09 PLN 10,31 PLN