Preparat: Amlozek tabl.(10 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Amlodipine
Nazwa preparatu Amlozek tabl.(10 mg) - 30 szt.
Producent Adamed Pharma
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990799817
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 30%
Cena pełnopłatna 19,13 PLN
Wysokość dopłaty (30%) 9,05 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (30% i S) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Wskazania
pozarejestracyjne (off-label)
Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Nadciśnienie tętnicze. Przewlekła, stabilna dławica piersiowa. Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetala).
Dawkowanie Doustnie. Dorośli: w leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i dławicy piersiowej, dawka początkowa wynosi zazwyczaj 5 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, amlodypinę stosowano jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami α-adrenolitycznymi, lekami β-adrenolitycznymi oraz inhibitorami ACE. W leczeniu dławicy piersiowej amlodypina może być stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi, u pacjentów z dławicą oporną na azotany i (lub) odpowiednie dawki leków blokujących receptory β-adrenergiczne. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, leków blokujących receptory β-adrenergiczne oraz inhibitorów ACE nie wymaga modyfikowania dawki amlodypiny. Dzieci i młodzież 6-17 lat z nadciśnieniem tętniczym: zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 5 mg raz na dobę, jeśli po 4 tyg. stosowania nie uzyskano pożądanych wartości ciśnienia tętniczego. Dawki większe niż 5 mg na dobę nie były badane u dzieci i młodzieży. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się zwykły schemat dawkowania, jednak podczas zwiększania dawki należy zachować ostrożność. Nie ustalono schematu dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, dlatego dostosowując dawkę amlodypiny należy zachować ostrożność, a leczenie należy rozpocząć od najmniejszej dawki z zakresu stosowanych dawek. Nie przeprowadzono badań dotyczących farmakokinetyki amlodypiny w ciężkich zaburzeniach czynności wątroby. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby leczenie amlodypiną należy rozpocząć od najmniejszej dawki, a następnie powoli ją zwiększać. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zaleca się zwykły schemat dawkowania. Amlodypina nie jest eliminowana z ustroju podczas dializy. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: brak dostępnych danych. Sposób podania. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków i napojów. Zaleca się stosowanie leku codziennie o tej samej porze, popijając wodą. Nie należy stosować leku z sokiem grejpfrutowym. Tabl. można dzielić na równe dawki.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Amlodipine

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Amlozek tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,10 PLN 13,14 PLN
Amlozek tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,05 PLN 19,13 PLN
Norvasc tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 9,50 PLN
Norvasc tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 19,50 PLN
Cardilopin tabl.(2,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,82 PLN 5,34 PLN
Cardilopin tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,15 PLN 7,15 PLN
Cardilopin tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,13 PLN 13,77 PLN
Tenox tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,63 PLN 7,67 PLN
Tenox tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,70 PLN 14,78 PLN
Normodipine tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,94 PLN 6,47 PLN
Normodipine tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,74 PLN 12,47 PLN
Vilpin tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 4,49 PLN 14,57 PLN
Agen 5 tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,16 PLN 7,20 PLN
Agen 10 tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,14 PLN 13,81 PLN
Amlonor tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlonor tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlodipine Apotex tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlodipine Apotex tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Vilpin tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 2,40 PLN 7,44 PLN
Adipine tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,35 PLN 7,39 PLN
Adipine tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,76 PLN 12,52 PLN
Aldan tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 2,80 PLN 7,84 PLN
Aldan tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 4,70 PLN 14,78 PLN
Amlopin 10 mg tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 6,35 PLN 16,43 PLN
Amlopin 5 mg tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 3,43 PLN 8,47 PLN
Tenox tabl.(5 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 6,43 PLN 21,43 PLN
Amlomyl tabl.(5 mg) - 30 szt. blister 30 szt. blister 30% 1,84 PLN 6,13 PLN
Amlomyl tabl.(10 mg) - 30 szt. blister 30 szt. blister 30% 3,25 PLN 10,82 PLN
Amlodipine Bluefish tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,56 PLN 5,21 PLN
Amlodipine Bluefish tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,97 PLN 9,89 PLN
Alneta tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,63 PLN 7,67 PLN
Alneta tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,70 PLN 14,78 PLN
Amlodipine Vitabalans tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 6,60 PLN
Amlodipine Vitabalans tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,60 PLN
Agen 5 tabl.(5 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 3,72 PLN 12,41 PLN
Agen 10 tabl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 6,98 PLN 23,28 PLN
Alneta tabl.(5 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 4,21 PLN 14,04 PLN
Alneta tabl.(5 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Alneta tabl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 7,97 PLN 26,55 PLN
Alneta tabl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Damloc tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Damloc tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlodipine Aurovitas tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,57 PLN 5,23 PLN
Amlodipine Aurovitas tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,94 PLN 9,80 PLN
Amlodipine Orion tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,64 PLN 5,45 PLN
Amlodipine Orion tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,09 PLN 10,31 PLN