Preparat: Abasaglar roztw. do wstrz.(100 j.m./ml) - 10 wkł. 3 ml

Substancja czynna Insulin glargine
Nazwa preparatu Abasaglar roztw. do wstrz.(100 j.m./ml) - 10 wkł. 3 ml
Producent Eli Lilly Nederland
Zawartość opakowania 10 wkł. 3 ml
Kod EAN 5909991201982
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C tak
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 30%
Cena pełnopłatna 309,91 PLN
Wysokość dopłaty (30%) 92,97 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (30% i S) Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i starszych.
Dawkowanie Preparat przeznaczony jest do stosowania raz na dobę o dowolnej, ale codziennie tej samej porze. Dawkowanie oraz porę stosowania preparatu należy ustalić indywidualnie. U pacjentów z cukrzycą typu 2 lek można stosować również w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Jednostki, w których wyrażona jest moc preparatu odnoszą się do insuliny glargine i nie są tym samym co jednostki międzynarodowe lub jednostki wyrażające moc innych analogów insuliny. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku (≥65 lat), u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby zapotrzebowanie na insulinę może być zmniejszone. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność insuliny glargine zostały wykazane dla młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych - dawkowanie (dawkę oraz porę stosowania) należy ustalić indywidualnie. Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci poniżej 2 lat. Zmiana innych preparatów insuliny na Abasaglar. Po zmianie schematu dawkowania z zastosowaniem insuliny o pośrednim czasie działania lub insuliny o długim czasie działania na schemat z użyciem preparatu Abasaglar może być konieczna zmiana dawki insuliny podstawowej oraz towarzyszącego leczenia przeciwcukrzycowego (dawka i czas podawania dodatkowych insulin zwykłych lub szybko działających analogów insuliny albo zmiana dawki doustnych leków przeciwcukrzycowych). Zmiana leczenia obejmującego podawanie insuliny izofanowej (NPH) 2 razy na dobę na schemat z zastosowaniem preparatu Abasaglar. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipoglikemii w nocy lub we wczesnych godzinach rannych, u pacjentów, u których następuje zamiana dotychczasowego schematu leczenia insuliną z insuliny izofanowej (NPH) 2 razy na dobę na schemat stosowania preparatu Abasaglar raz na dobę należy zmniejszyć dotychczasową dawkę dobową insuliny podstawowej o ok. 20-30% w ciągu pierwszych tygodni leczenia. Zmiana leczenia obejmującego podawanie insuliny glargine 300 j. na schemat z zastosowaniem preparatu Abasaglar. Abasaglar i Toujeo (insulina glargine 300 j./ml) nie są biorównoważne i nie są bezpośrednio wymienne. W celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii, u pacjentów, u których następuje zmiana dotychczasowego schematu leczenia insuliną podstawową z insuliny glargine 300 j./ml raz na dobę na schemat z zastosowaniem preparatu Abasaglar raz na dobę, należy zmniejszyć dotychczasową dawkę insuliny o ok. 20%. W tym okresie zmniejszenie dawki dobowej insuliny powinno być wyrównane, przynajmniej częściowo, przez zwiększenie dawki insuliny podawanej bezpośrednio przed posiłkiem. Po tym okresie należy indywidualnie ustalić schemat leczenia. Zaleca się ścisłe kontrolowanie parametrów metabolicznych w okresie zmiany leku oraz przez pierwsze tygodnie stosowania nowego schematu leczenia. W miarę poprawy parametrów metabolicznych i zwiększonej wrażliwości na insulinę może być konieczna dalsza korekta dawkowania. Weryfikacja dawki insuliny może okazać się także niezbędna w przypadku zmiany masy ciała pacjenta, jego trybu życia, zmiany pory stosowania insuliny lub wystąpienia innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na częstość występowania hipoglikemii lub hiperglikemii. U pacjentów stosujących duże dawki insuliny ze względu na obecność przeciwciał insuliny ludzkiej, może nastąpić poprawa reakcji na insulinę po zastosowaniu preparatu Abasaglar. Sposób podania. Preparat podaje się podskórnie. Nie należy podawać preparatu dożylnie, gdyż przedłużone działanie leku zależy od podania go do tkanki podskórnej. Dożylne wstrzyknięcie może spowodować wystąpienie ciężkiej hipoglikemii. Nie stwierdzono klinicznie istotnych różnic dotyczących stężenia insuliny lub glukozy we krwi po wstrzyknięciu preparatu podskórnie w powłoki brzuszne, mięsień naramienny lub udo. Miejsca wstrzyknięć należy zmieniać w obrębie tego samego obszaru w celu zmniejszenia ryzyka lipodystrofii i amyloidozy skórnej. Leku nie wolno mieszać z innymi preparatami insuliny ani rozcieńczać. Mieszanie lub rozcieńczanie może spowodować zmianę profilu działania preparatu, ponadto mieszanie insulin może spowodować wytrącanie się osadu. Wkłady mogą być stosowane wyłącznie we wstrzykiwaczach wielokrotnego użytku firmy Lilly przeznaczonych do podawania insuliny i nie powinny być stosowane w innych wstrzykiwaczach wielokrotnego użytku, ponieważ dokładność podawania dawek insuliny nie została ustalona dla innych wstrzykiwaczy.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Insulin glargine

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Lantus roztw. do wstrz.(100 j./ml) - 5 wkł. 3 ml 5 wkł. 3 ml 30% 87,84 PLN 196,31 PLN
Lantus SoloStar roztw. do wstrz.(100 j./ml) - 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml 5 wstrzyk. SoloStar® x 3 ml 30% 87,84 PLN 196,31 PLN
Lantus SoloStar roztw. do wstrz.(100 j./ml) - wstrzyk. SoloStar® x 3 ml wstrzyk. SoloStar® x 3 ml 100% (-) PLN 64,78 PLN
Abasaglar roztw. do wstrz.(100 j.m./ml) - 10 wkł. 3 ml 10 wkł. 3 ml 30% 92,97 PLN 309,91 PLN
Toujeo roztw. do wstrz.(300 j./ml) - 10 wstrzyk. SoloStar® x 1,5 ml 10 wstrzyk. SoloStar® x 1,5 ml 30% 209,47 PLN 534,88 PLN
Semglee roztw. do wstrz.(100 j./ml) - 5 wstrzyk. 3 ml 5 wstrzyk. 3 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN