Preparat: AirFluSal Forspiro proszek do inh., podzielony((250 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek

Substancja czynna Fluticasone propionate+Salmeterol
Nazwa preparatu AirFluSal Forspiro proszek do inh., podzielony((250 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek
Producent Sandoz
Zawartość opakowania inhalator 60 dawek
Kod EAN 5909991274931
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C tak
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt
Cena pełnopłatna 87,87 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 12,75 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Astma oskrzelowa. Systematyczne leczenie astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest leczenie skojarzone długo działającym β2-mimetykiem i wziewnym kortykosteroidem u: pacjentów, u których nie uzyskano wystarczającej kontroli objawów astmy stosując kortykosteroid wziewny i stosowany doraźnie wziewny krótko działający β2-mimetyk lub pacjentów, u których uzyskano kontrolę objawów astmy stosując zarówno kortykosteroid wziewny, jak i długo działający β2-mimetyk. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Objawowe leczenie pacjentów z POChP z FEV1 <60% wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela) i powtarzającymi się zaostrzeniami w wywiadzie, u których utrzymują się istotne objawy choroby mimo regularnego stosowania leków rozszerzających oskrzela.
Dawkowanie Wziewnie. W celu uzyskania optymalnej skuteczności lek należy stosować codziennie, nawet gdy objawy nie występują. Stan pacjenta należy kontrolować regularnie, aby stosowana dawka była optymalna. Należy stosować najmniejszą dawkę zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeśli wskazane jest zmniejszenie dawki do wartości mniejszej niż można podać stosując AirFluSal Forspiro, konieczne jest zastosowanie innego preparatu złożonego z salmeterolem i propionianem flutykazonu, który zawiera mniejszą dawkę wziewnego kortykosteroidu. Jeśli kontrolę objawów uzyskano po zastosowaniu 2 razy na dobę leku złożonego o najmniejszej mocy, należy podjąć próbę dalszego leczenia samym wziewnym kortykosteroidem. Jako postępowanie alternatywne, u pacjentów wymagających leczenia długo działającym β2-mimetykiem można zastosować raz na dobę preparat złożony zawierający salmeterol i propionian flutykazonu, jeśli w opinii lekarza pozwoli to na utrzymanie odpowiedniej kontroli objawów choroby. Jeśli lek stosowany jest raz na dobę, a u pacjenta występowały w wywiadzie dolegliwości nocne - dawkę należy podawać wieczorem, zaś w przypadku dolegliwości występujących głównie w ciągu dnia - dawkę należy podawać rano. Astma oskrzelowa. Dorośli: 1 dawka inhalacyjna o mocy 50 µg + 250 µg 2 razy na dobę lub 1 dawka inhalacyjna o mocy 50 µg + 500 µg 2 razy na dobę. U dorosłych z przewlekłą, umiarkowaną astmą (określanych jako pacjenci z objawami występującymi w ciągu dnia, stosujący lek w razie potrzeby, z umiarkowanym do dużego ograniczeniem przepływu w drogach oddechowych), u których szybka kontrola astmy ma duże znaczenie, można rozważyć krótkotrwałe stosowanie leku złożonego zawierającego salmeterol i propionian flutykazonu, jako początkowe leczenie podtrzymujące. W takich przypadkach zalecaną dawką początkową jest 1 dawka 50 µg salmeterolu i 100 µg propionianu flutykazonu (podawanych osobno lub w preparacie złożonym) 2 razy na dobę. Preparat AirFluSal Forspiro o mocy 50 µg + 100 µg nie jest dostępny. Po uzyskaniu kontroli objawów astmy leczenie należy zweryfikować i rozważyć, czy pacjent może stosować tylko wziewny kortykosteroid. Ważna jest systematyczna ocena stanu pacjenta po ograniczeniu leczenia do samego wziewnego kortykosteroidu. W przypadku braku jednego lub dwóch kryteriów określających ciężkość choroby, nie wykazano wyraźnych korzyści w porównaniu ze stosowaniem samego wziewnego propionianu flutykazonu w początkowym leczeniu podtrzymującym. U większości pacjentów wziewne kortykosteroidy pozostają zazwyczaj lekami pierwszej linii. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy. Salmeterol z propionianem flutykazonu o mocy 50 µg + 100 µg nie jest odpowiedni do stosowania u dorosłych i dzieci z ciężką astmą. U pacjentów z ciężką astmą zalecane jest ustalenie odpowiedniej dawki wziewnego kortykosteroidu przed zastosowaniem leku złożonego. POChP. Dorośli: 1 dawka inhalacyjna o mocy 50 µg + 500 µg 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest konieczne. Nie są dostępne dane dotyczące stosowania preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Fluticasone propionate+Salmeterol

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Seretide Dysk 100 proszek do inh.((100 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 8,44 PLN 77,18 PLN
Seretide Dysk 250 proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 12,75 PLN 87,87 PLN
Seretide Dysk 500 proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 14,90 PLN 105,69 PLN
Seretide 50 aerozol inhalacyjny, zaw.((50 µg+25 µg)/dawkę) - 120 dawek 120 dawek ryczałt 11,33 PLN 80,07 PLN
Seretide 125 aerozol inhalacyjny, zaw.((125 µg+25 µg)/dawkę) - 120 dawek 120 dawek ryczałt 23,05 PLN 98,17 PLN
Seretide 250 aerozol inhalacyjny, zaw.((250 µg+25 µg)/dawkę) - 120 dawek 120 dawek ryczałt 36,08 PLN 126,87 PLN
Asaris proszek do inh.((100 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 3,22 PLN 71,96 PLN
Asaris proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 12,75 PLN 87,87 PLN
Asaris proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 13,75 PLN 104,54 PLN
Salmex proszek do inh.((100 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 4,20 PLN 72,94 PLN
Salmex proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 17,55 PLN 92,67 PLN
Salmex proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 21,19 PLN 111,98 PLN
AirFluSal Forspiro proszek do inh., podzielony((250 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 12,75 PLN 87,87 PLN
AirFluSal Forspiro proszek do inh., podzielony((500 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 13,75 PLN 104,54 PLN
Salflumix Easyhaler proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 16,04 PLN 106,83 PLN
Salflumix Easyhaler proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 13,89 PLN 89,01 PLN
Asaris proszek do inh.((100 µg+50 µg)/dawkę) - 3 inhalatory x 60 dawek 3 inhalatory x 60 dawek ryczałt 3,20 PLN 199,27 PLN
Asaris proszek do inh.((250 µg+50 µg)/dawkę) - 3 inhalatory x 60 dawek 3 inhalatory x 60 dawek ryczałt 10,68 PLN 237,65 PLN
Asaris proszek do inh.((500 µg+50 µg)/dawkę) - 3 inhalatory x 60 dawek 3 inhalatory x 60 dawek ryczałt 18,80 PLN 291,16 PLN
Aurodisc proszek do inh., podzielony((100 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 3,20 PLN 71,84 PLN
Aurodisc proszek do inh., podzielony((250 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 10,15 PLN 85,27 PLN
Aurodisc proszek do inh., podzielony((500 µg+50 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 13,16 PLN 103,95 PLN