Preparat: Abilify Maintena proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - fiol. proszku + fiol. rozp.

Substancja czynna Aripiprazole
Nazwa preparatu Abilify Maintena proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - fiol. proszku + fiol. rozp.
Producent Otsuka Pharmaceutical Netherlands
Zawartość opakowania fiol. proszku + fiol. rozp.
Kod EAN 5702157142200
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci bezpłatny
Cena pełnopłatna 1 117,19 PLN
Wysokość dopłaty (bezpłatny) 0,00 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (bezpłatny ) Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ze stabilizacją choroby za pomocą doustnej postaci arypiprazolu.
Dawkowanie Domięśniowo. Nie jest wymagane dobieranie indywidualnej dawki preparatu. Dorośli. W dniu rozpoczęcia leczenia: 1 wstrzyknięcie preparatu w dawce 400 mg z kontynuacją leczenia dobową dawką arypiprazolu w postaci doustnej od 10 mg do 20 mg, podawaną przez 14 kolejnych dni w celu utrzymania terapeutycznego stężenia arypiprazolu podczas rozpoczynania leczenia lub 2 oddzielne wstrzyknięcia preparatu w dawce 400 mg w dwóch oddzielnych miejscach podania, w skojarzeniu z podaniem arypiprazolu w postaci doustnej w jednej dawce wynoszącej 20 mg. Po rozpoczęciu leczenia obejmującego podanie jednego wstrzyknięcia zalecana dawka podtrzymująca preparatu wynosi 400 mg. Lek należy podawać raz w miesiącu jako pojedyncze wstrzyknięcie (nie wcześniej niż po 26 dniach od podania poprzedniego wstrzyknięcia). Jeśli występują działania niepożądane po podaniu dawki 400 mg, należy rozważyć zmniejszenie dawki do 300 mg raz na miesiąc. Pominięcie dawek. Pominięcie drugiej lub trzeciej dawki: od ostatniego wstrzyknięcia upłynęło od >4 tyg. do <5 tyg. - wstrzyknięcie należy wykonać jak najszybciej, a następnie wznowić schemat comiesięcznych wstrzyknięć; >5 tyg. - należy ponownie rozpocząć jednoczesne podawanie doustnej postaci arypiprazolu przez 14 dni wraz z kolejnym podanym wstrzyknięciem lub podać w tym samym czasie 2 oddzielne wstrzyknięcia wraz z podaniem arypiprazolu w postaci doustnej w pojedynczej dawce wynoszącej 20 mg, wówczas należy wznowić schemat comiesięcznych wstrzyknięć. Pominięcie czwartej lub kolejnej dawki (tj. po osiągnięciu stanu stacjonarnego): od ostatniego wstrzyknięcia upłynęło od >4 tyg. do <6 tyg. - wstrzyknięcie należy podać jak najszybciej, a następnie wznowić schemat comiesięcznych wstrzyknięć; > 6 tyg. - należy ponownie rozpocząć jednoczesne podawanie doustnej postaci arypiprazolu przez 14 dni wraz z kolejnym podanym wstrzyknięciem lub podać w tym samym czasie 2 oddzielne wstrzyknięcia w skojarzeniu z podaniem arypiprazolu w postaci doustnej w pojedynczej dawce wynoszącej 20 mg, wówczas należy wznowić schemat comiesięcznych wstrzyknięć. Szczególne grupy pacjentów. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u pacjentów w wieku ≥65 lat. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne dostosowanie dawki. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest wymagane dostosowanie dawki; nie ma wystarczających danych do ustalenia zaleceń dawkowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dawkowanie u tych pacjentów wymaga ostrożności, zaleca się postać doustną. U pacjentów, u których rozpoznano wolny metabolizm z udziałem CYP2D6, dawka początkowa powinna wynosić 300 mg preparatu, a następnie należy kontynuować leczenie przez kolejnych 14 dni, podając przepisaną przez lekarza dobową doustną dawkę arypiprazolu lub dawka początkowa powinna obejmować 2 oddzielne wstrzyknięcia dawki 300 mg preparatu w skojarzeniu z podaniem pojedynczej, wcześniej przepisanej przez lekarza dawki arypiprazolu w postaci doustnej. W przypadku pacjentów o znanym wolnym metabolizmie z udziałem cytochromu CYP2D6, którzy jednocześnie przyjmują silny inhibitor CYP3A4: dawkę początkową należy zmniejszyć do 200 mg, a następnie należy kontynuować leczenie przepisaną przez lekarza dawką dobową arypiprazolu w postaci doustnej przez kolejnych 14 dni; u tych pacjentów nie należy rozpoczynać leczenia obejmującego podanie 2 wstrzyknięć. Preparat należy podawać raz w miesiącu jako pojedyncze wstrzyknięcie (nie wcześniej niż po 26 dniach od podania poprzedniego wstrzyknięcia). Dostosowanie dawki podtrzymującej z powodu interakcji. U pacjentów przyjmujących równocześnie silne inhibitory CYP3A4 i(lub) silne inhibitory CYP2D6 dłużej niż przez 14 dni należy zmniejszyć dawkę arypiprazolu, wg poniższego schematu. Pacjenci przyjmujący obecnie arypiprazol depot w dawce 400 mg oraz: silne inhibitory CYP2D6 lub silne inhibitory CYP3A4 - dawkę arypiprazolu zmniejszyć do 300 mg; silne inhibitory CYP2D6 i silne inhibitory CYP3A4 - dawkę arypiprazolu zmniejszyć do 200 mg. Pacjenci przyjmujący obecnie arypiprazol depot w dawce 300 mg oraz: silne inhibitory CYP2D6 lub silne inhibitory CYP3A4 - dawkę arypiprazolu zmniejszyć do 200 mg; silne inhibitory CYP2D6 i silne inhibitory CYP3A4 - dawkę arypiprazolu zmniejszyć do 160 mg. W razie odstawienia inhibitora CYP3A4 lub CYP2D6, może być wymagane zwiększenie dawki arypiprazolu do wcześniejszej stosowanej. W przypadku pojawienia się działań niepożądanych pomimo dostosowania dawki arypiprazolu, należy ponownie rozważyć, czy konieczne jest jednoczesne stosowanie inhibitora CYP2D6 lub CYP3A4. Należy unikać równoczesnego stosowania leków indukujących CYP3A4 z arypiprazolem depot przez okres dłuższy niż 14 dni, ponieważ powoduje to zmniejszenie stężenia arypiprazolu we krwi i takie stężenie może nie być skuteczne. Sposób podania. Lek podaje się w wyłącznie domięśniowo. Nie wolno podawać dożylnie ani podskórnie. W przypadku podania do mięśnia pośladkowego zaleca się używanie bezpiecznych igieł 22 G x 38 mm do wstrzyknięć podskórnych do mięśnia pośladkowego; w przypadku otyłych pacjentów (wskaźnik masy ciała >28 kg/m2 pc.), należy używać bezpiecznych igieł do wstrzyknięć podskórnych 21 G x 50 mm; należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia podając lek raz do jednego, raz do drugiego mięśnia pośladkowego. W przypadku podania do mięśnia naramiennego zaleca się używanie bezpiecznych igieł 23 G x 25 mm; w przypadku otyłych pacjentów należy używać bezpiecznych igieł do wstrzyknięć podskórnych 22 G x 38 mm; należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia podając lek raz do jednego, raz do drugiego mięśnia naramiennego. W przypadku rozpoczynania leczenia obejmującego podanie 2 wstrzyknięć, należy je podawać w dwóch różnych miejscach, do dwóch różnych mięśni. NIE podawać obu wstrzyknięć jednocześnie do tego samego mięśnia naramiennego lub mięśnia pośladkowego. W przypadku pacjentów o znanym wolnym metabolizmie cytochromu CYP2D6 wstrzyknięcie należy podawać albo do dwóch oddzielnych mięśni naramiennych, albo do jednego mięśnia naramiennego i jednego mięśnia pośladkowego. NIE podawać wstrzyknięć do dwóch mięśni pośladkowych.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Aripiprazole

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Abilify tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 7,71 PLN 103,66 PLN
Abilify roztw. do wstrz.(7,5 mg/ml) - fiolka 1,3 ml fiolka 1,3 ml 100% (-) PLN 19,82 PLN
Abilify tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,03 PLN 198,36 PLN
Aryzalera tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 19,27 PLN 82,17 PLN
Aryzalera tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 29,73 PLN 157,95 PLN
Aryzalera tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 24,64 PLN 120,59 PLN
Aryzalera tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 39,92 PLN 232,25 PLN
Aripilek tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 8,26 PLN 104,21 PLN
Aripiprazole Sandoz tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 27,82 PLN 123,77 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 12,13 PLN 75,03 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 12,00 PLN 107,95 PLN
Aripiprazole Sandoz tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 20,07 PLN 82,97 PLN
Aripiprazole Sandoz tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 32,46 PLN 160,68 PLN
Aripiprazole Sandoz tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 47,70 PLN 240,03 PLN
Aripiprazole SymPhar tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 18,80 PLN 114,75 PLN
Aribit tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 99,15 PLN
Arypiprazol Glenmark tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 96,11 PLN
Asduter tabl.(15 mg) - 28 szt. (pojemnik) 28 szt. (pojemnik) ryczałt 18,80 PLN 114,75 PLN
Aripiprazole Zentiva tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Explemed tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Explemed tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 8,37 PLN 104,32 PLN
Explemed Rapid tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripilek tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Aripilek tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 4,76 PLN 67,66 PLN
Aripiprazole Accord tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripiprazole Accord tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Arypiprazol Glenmark tabl.(15 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 83,39 PLN
Aripilek tabl.(30 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Aripiprazole +pharma tabl.(15 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 11,13 PLN 114,16 PLN
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripsan tabl.(5 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripsan tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripsan tabl.(15 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abilify Maintena proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - fiol. proszku + fiol. rozp. fiol. proszku + fiol. rozp. bezpłatny 0,00 PLN 1117,19 PLN
Aripiprazole Stada tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 15,45 PLN 143,67 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 84 szt. 84 szt. ryczałt 17,54 PLN 209,87 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 84 szt. 84 szt. ryczałt 18,11 PLN 306,60 PLN
Aribit tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 3,98 PLN 132,20 PLN
Aribit tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Aribit tabl.(30 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 12,20 PLN 396,85 PLN
Aribit ODT tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 99,15 PLN
Aricogan tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 95,14 PLN
Aryzalera tabl.(30 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 26,44 PLN 218,77 PLN
Aryzalera tabl.(30 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Apra tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 15,45 PLN 143,67 PLN
Apra tabl.(10 mg) - 84 szt. 84 szt. ryczałt 17,54 PLN 209,87 PLN
Apra tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Apra tabl.(15 mg) - 84 szt. 84 szt. ryczałt 18,11 PLN 306,60 PLN
Aripilek tabl.(15 mg) - 90 szt. 90 szt. ryczałt 9,78 PLN 318,88 PLN
Apra tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 12,13 PLN 75,03 PLN
Apra tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 12,00 PLN 107,95 PLN
Aripiprazole Mylan Pharma tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripiprazole Mylan Pharma tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripsan tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 49,99 PLN
Aripilek tabl.(15 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 8,18 PLN 111,21 PLN
Aripilek tabl.(15 mg) - 60 szt. 60 szt. ryczałt 6,40 PLN 181,66 PLN
Abilify tabl.(15 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abilify tabl.(30 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 11,95 PLN 384,35 PLN
Aripiprazole Apotex tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 22,14 PLN 118,09 PLN
Aripiprazole Apotex tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 22,14 PLN 118,09 PLN
Apra tabl.(30 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 9,16 PLN 201,49 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(30 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 9,16 PLN 201,49 PLN
Asduter tabl.(10 mg) - 28 szt. (pojemnik) 28 szt. (pojemnik) ryczałt 6,40 PLN 69,30 PLN
Apiprax tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 93,43 PLN
Arpixor tabl.(5 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 4,80 PLN 34,65 PLN
Arpixor tabl.(5 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 3,20 PLN 65,84 PLN
Arpixor tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 65,84 PLN
Arpixor tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 3,98 PLN 125,30 PLN
Arpixor tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 96,11 PLN
Arpixor tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 5,97 PLN 183,30 PLN
Arpixor tabl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,98 PLN 125,30 PLN
Arpixor tabl.(20 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 7,96 PLN 240,20 PLN
Arpixor tabl.(30 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 5,97 PLN 183,30 PLN
Arpixor tabl.(30 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 11,95 PLN 354,11 PLN
Aripiprazole Orion tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 85,95 PLN
Abilify tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 3,98 PLN 132,20 PLN