Preparat: Benodil zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml

Substancja czynna Budesonide
Nazwa preparatu Benodil zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml
Producent Polpharma
Zawartość opakowania 20 amp. x 2 ml
Kod EAN 5909991283629
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C tak
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt
Cena pełnopłatna 66,26 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 3,35 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli; We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe; zespołu krupu – ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli, niezależnie od etiologii, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącego do zaburzeń oddychania; zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. Preparat nie jest wskazany do łagodzenia ostrego napadu astmy lub stanów astmatycznych i bezdechu.
Dawkowanie Wziewnie. Astma. Dawkowanie leku należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dawkę należy ustalić na najniższym poziomie zapewniającym skuteczną kontrolę objawów astmy. Dawkę dobową należy podzielić na 2 dawki (podawane rano i wieczorem). W przypadku niewystarczającej skuteczności leku dawkę dobową można podzielić na 3 lub 4 pojedyncze dawki. W przypadku, gdy wskazane jest zwiększenie efektu terapeutycznego, szczególnie u pacjentów, bez większego wydzielania śluzu w drogach oddechowych, zaleca się raczej zwiększenie dawki leku niż włączenie do leczenia doustnych kortykosteroidów, z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Rozpoczęcie leczenia. Gdy leczenie rozpoczyna się w okresie ciężkiej astmy i podczas zmniejszania lub całkowitego zaprzestania przyjmowania doustnych glikokortykosteroidów, zalecana dawka początkowa budezonidu u dorosłych i młodzieży 12-17 lat wynosi 1-2 mg 2 razy na dobę; u dzieci 2-11 lat i niemowląt 6-23 miesięcy dawka początkowa wynosi 0,5-1 mg 2 razy na dobę. Dawka podtrzymująca. Dawkę podtrzymującą należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta i powinna być ona możliwie najmniejsza, aby zapewnić skuteczną kontrolę objawów astmy. Lek jest przeznaczony do długotrwałego leczenia astmy. Dawka podtrzymująca u dorosłych i młodzieży 12-17 lat wynosi 0,5-1 mg 2 razy na dobę; u dzieci 2-11 lat i niemowląt 6-23 miesięcy dawka podtrzymująca wynosi 0,25-0,5 mg 2 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa u dorosłych i młodzieży w wieku 12-17 lat wynosi 4 mg na dobę; u dzieci 2-11 lat i niemowląt 6-23 miesięcy - 2 mg na dobę. Zastosowanie maksymalnej dawki dobowej (2 mg budezonidu) dla niemowląt od 6 miesiąca życia i dzieci w wieku poniżej 12 lat należy rozważyć tylko u dzieci z ciężką astmą i w ograniczonym czasie. Pacjenci leczeni doustnymi glikokortykosteroidami. Podczas zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie wziewnym budezonidem pacjent powinien być w stanie stabilnym. Dużą dawkę wziewnego budezonidu można stosować jednocześnie z wcześniej stosowaną doustną dawką steroidów przez ok. 10 dni. Następnie dawkę doustnego steroidu należy stopniowo zmniejszać (np. o 2,5 mg prednizolonu lub o równoważną dawkę innego glikokortykosteroidu każdego miesiąca) do najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów choroby. Zespół krupu. Zwykle stosowana dawka u niemowląt i dzieci z zespołem krupu to 2 mg. Dawkę tę można podać w całości lub podzielić ją na 2 dawki po 1 mg, podając w odstępie 30 min. Ten sposób dawkowania może być powtarzany co 12 h maksymalnie do 36 h lub do uzyskania poprawy stanu klinicznego. POChP: 1-2 mg na dobę. Leczenie należy podzielić na 2 pojedyncze dawki co 12 h aż do momentu poprawy stanu klinicznego. Szczególne grupy pacjentów. Brak dostępnych danych dotyczących stosowania budezonidu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Budezonid jest metabolizowany głównie w wątrobie, dlatego po podaniu doustnym u pacjentów z ciężką marskością wątroby może dojść do zwiększenia jego stężenia w surowicy. Sposób podania. Budezonid można mieszać z roztworem NaCl do wstrzykiwań (0,9%). Do inhalacji preparatem wymagany jest zestaw inhalacyjny zawierający nebulizator z kompresorem. Nie wszystkie nebulizatory i kompresory są odpowiednie do stosowania leku Benodil. Aby zapewnić maksymalne dostarczenie budezonidu zalecane jest użycie nebulizatora z kompresorem o odpowiednim przepływie powietrza: 5-8 l/min, z objętością napełnienia komory 2-6 ml. Dla dzieci zalecane jest stosowanie odpowiedniej maski twarzowej z doskonałą przyczepnością, dobrze przylegającej do twarzy, aby zoptymalizować stosowanie leku, np. nebulizator PARI LC Plus wyposażony w ustnik lub odpowiednią maskę twarzową (PARI Baby mask z PARI Baby bend) z kompresorem (PARI Boy SX). Czas nebulizacji i dostarczana dawka są zależne od objętości oddechowej pacjenta i objętości napełnienia komory. Nebulizatory ultradźwiękowe nie są odpowiednie do podawania preparatu i dlatego nie wolno ich stosować. Po inhalacji pacjent powinien wypłukać jamę ustną wodą, w celu zminimalizowania ryzyka infekcji grzybiczych jamy ustnej i gardła. Po użyciu maski należy umyć twarz wodą, aby zapobiec podrażnieniu skóry twarzy.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Budesonide

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Entocort kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde(3 mg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 3,56 PLN 371,71 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml 20 poj. x 2 ml ryczałt 3,31 PLN 66,22 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml 20 poj. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 58,11 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml 20 poj. x 2 ml ryczałt,30% 3,20 PLN 81,59 PLN
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw. wodna(50 µg/dawkę) - 200 dawek 200 dawek 100% (-) PLN 21,20 PLN
Miflonide Breezhaler proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg) - 60 szt. + inhalator 60 szt. + inhalator 100% (-) PLN 0,00 PLN
Miflonide Breezhaler proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg) - 60 szt. + inhalator 60 szt. + inhalator 100% (-) PLN 0,00 PLN
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(100 µg/dawkę) - 200 dawek + pojemnik ochronny 200 dawek + pojemnik ochronny ryczałt,30% 24,66 PLN 51,96 PLN
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 200 dawek + pojemnik ochronny 200 dawek + pojemnik ochronny ryczałt,30% 22,14 PLN 77,81 PLN
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(400 µg/dawkę) - 100 dawek + pojemnik ochronny 100 dawek + pojemnik ochronny ryczałt,30% 10,07 PLN 65,74 PLN
Budiair aerozol inhalacyjny, roztw.(200 µg/dawkę) - 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną) 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną) ryczałt,30% 10,07 PLN 65,74 PLN
Budiair aerozol inhalacyjny, roztw.(200 µg/dawkę) - 200 dawek 200 dawek ryczałt,30% 10,07 PLN 65,74 PLN
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw.(32 µg/dawkę) - 120 dawek 120 dawek 100% (-) PLN 20,30 PLN
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw.(64 µg/dawkę) - 120 dawek 120 dawek 100% (-) PLN 30,01 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt,30% 3,20 PLN 81,59 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 66,11 PLN
Cortiment MMX tabl. o przedł. uwalnianiu(9 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt,30% 3,20 PLN 407,01 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg/dawkę) - 60 szt. 60 szt. ryczałt,30% 11,18 PLN 26,28 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg/dawkę) - 60 szt. 60 szt. ryczałt,30% 16,55 PLN 49,95 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 58,11 PLN
Budenofalk pianka doodbytnicza(2 mg/dawkę) - poj. 14 dawek poj. 14 dawek 100% (-) PLN 359,00 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 5 poj. x 2 ml 5 poj. x 2 ml 100% (-) PLN 15,13 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 5 poj. x 2 ml 5 poj. x 2 ml 100% (-) PLN 23,06 PLN
Pulmicort Turbuhaler proszek do inh.(100 µg/dawkę) - 200 dawek 200 dawek ryczałt,30% 13,90 PLN 41,20 PLN
Pulmicort Turbuhaler proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 100 dawek 100 dawek ryczałt,30% 13,90 PLN 41,20 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 25,44 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 35,86 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,35 PLN 66,26 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,89 PLN 58,80 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt,30% 3,27 PLN 81,66 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 poj. 2 ml 20 poj. 2 ml ryczałt 3,32 PLN 58,23 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 poj. 2 ml 20 poj. 2 ml ryczałt,30% 3,72 PLN 82,11 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 poj. 2 ml 10 poj. 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 poj. 2 ml 10 poj. 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
BDS N zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
BDS N zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 58,11 PLN
BDS N zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt,30% 3,37 PLN 81,76 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg/dawkę) - 120 szt. 120 szt. ryczałt,30% 16,55 PLN 49,95 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg/dawkę) - 120 szt. 120 szt. ryczałt,30% 26,50 PLN 93,30 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Jorveza tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(1 mg) - 90 szt. 90 szt. ryczałt 4,80 PLN 1796,54 PLN
Jorveza tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(0,5 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN