Preparat: Abrea tabl. dojelitowe(75 mg) - 90 szt.

Substancja czynna Acetylsalicylic acid low-dose
Nazwa preparatu Abrea tabl. dojelitowe(75 mg) - 90 szt.
Producent Krka
Zawartość opakowania 90 szt.
Kod EAN 5909991319991
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta OTC
Cena 8,55 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Profilaktyka wtórna zawału mięśnia sercowego. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową. Stwierdzona w wywiadzie niestabilna dławica piersiowa, z wyjątkiem fazy ostrej. Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG). Angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem fazy ostrej. Profilaktyka wtórna przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (TIA) i incydentów niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawienia śródmózgowego. Preparat nie jest zalecany w stanach nagłych. Jego stosowanie ograniczone jest do profilaktyki w leczeniu długotrwałym.
Dawkowanie Doustnie. Dorośli. Profilaktyka wtórna zawału mięśnia sercowego: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę. Stwierdzona w wywiadzie niestabilna dławica piersiowa, z wyjątkiem fazy ostrej: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę. Zapobieganie niedrożności przeszczepu naczyniowego po zabiegu CABG: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę. Angioplastyka wieńcowa, z wyjątkiem fazy ostrej: zalecana dawka wynosi 75-160 mg raz na dobę. Profilaktyka wtórna przemijającego napadu niedokrwiennego mózgu (TIA) i incydentów niedokrwiennych mózgowo-naczyniowych (CVA), pod warunkiem wykluczenia krwawienia śródmózgowego: zalecana dawka wynosi 75-325 mg raz na dobę. Nie należy przekraczać dawki zaleconej przez lekarza. Dawka dobowa nie powinna być większa niż 325 mg. Podczas ustalania dawki należy uwzględnić krajowe i lokalne wytyczne. Zaleca się leczenie długotrwałe z zastosowaniem możliwie jak najmniejszej dawki. Szczególne grupy pacjentów. Kwas acetylosalicylowy należy stosować z zachowaniem ostrożności u osób w podeszłym wieku, które są bardziej podatne na występowanie działań niepożądanych. Zaleca się zwykłą dawkę dla osób dorosłych, jeśli u pacjenta nie występuje ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Leczenie należy oceniać w regularnych odstępach czasu. Nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, z wyjątkiem wyraźnych zaleceń lekarza, gdy korzyści z leczenia przewyższają ryzyko. Sposób podania. Tabl. należy połykać w całości popijając wystarczającą ilością płynu (0,5 szklanki wody), co najmniej 30 min przed posiłkiem. Ze względu na otoczkę chroniącą żołądek przed podrażnieniem, nie należy tabletek kruszyć, łamać, ani żuć.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Acetylsalicylic acid low-dose

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Acard tabl. dojelitowe(75 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 6,79 PLN
Acard tabl. dojelitowe(75 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 10,76 PLN
Aspirin Cardio tabl. dojelit.(100 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 11,93 PLN
Nipas tabl. dozębodołowe(32 mg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 29,48 PLN
Polopiryna S tabl.(300 mg) - 20 szt. 20 szt. 100% (-) PLN 7,29 PLN
Polocard tabl. powl. dojelit.(75 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 6,94 PLN
Polocard tabl. powl. dojelit.(75 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 9,06 PLN
Polocard tabl. powl. dojelit.(150 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 11,13 PLN
Polocard tabl. powl. dojelit.(150 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 17,16 PLN
Acesan tabl.(30 mg) - 63 szt. 63 szt. 100% (-) PLN 9,70 PLN
Cardiopirin tabl. dojelitowe(75 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 7,00 PLN
Cardiopirin tabl. dojelitowe(100 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 8,00 PLN
Polocard tabl. powl. dojelit.(150 mg) - 120 szt. 120 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Lecardi tabl. dojelitowe(75 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 12,42 PLN
Anacard medica protect tabl. dojelit.(75 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 7,76 PLN
Abrea tabl. dojelitowe(75 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 8,55 PLN
Acard 300 mg tabl.(300 mg) - 1 szt. 1 szt. 100% (-) PLN 4,74 PLN
Acard 150 mg tabl. dojelitowe(150 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 12,19 PLN
Acard 150 mg tabl. dojelitowe(150 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 21,25 PLN
Acard 300 mg tabl.(300 mg) - 10 szt. 10 szt. 100% (-) PLN 3,83 PLN
Acard tabl. dojelitowe(75 mg) - 120 szt. 120 szt. 100% (-) PLN 25,11 PLN
Proficar tabl. dojelitowe(75 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Polopiryna S tabl.(300 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,65 PLN
Aspirin Cardio tabl. dojelit.(100 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Acard PRO tabl. dojelit.(100 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Polocard tabl. powl. dojelit.(75 mg) - 120 szt. 120 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN