Preparat: BDS N zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml

Substancja czynna Budesonide
Nazwa preparatu BDS N zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml
Producent Aurovitas Pharma Polska
Zawartość opakowania 20 amp. x 2 ml
Kod EAN 5909991306151
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C tak
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt,30%
Cena pełnopłatna 81,76 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 3,37 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Wysokość dopłaty (30%) 24,65 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (30% i S) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie: astmy, gdy stosowanie inhalatorów ciśnieniowych lub proszkowych jest niewłaściwe; zespołu krupu - ostrego zapalenia krtani, tchawicy, oskrzeli - niezależnie od etiologii, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym" kaszlem i prowadzącego do zaburzeń oddychania; zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. Lek nie jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia objawów ostrego napadu astmy lub stanu astmatycznego i bezdechu.
Dawkowanie Wziewnie. Astma. Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dawka należy zmniejszyć do najmniejszej dawki niezbędnej do utrzymania właściwej kontroli astmy. Dawkę dobową należy podzielić na 2 dawki na dobę (podawane rano i wieczorem). W przypadku niewystarczającej skuteczności dawkę dobową można podzielić na 3 lub 4 pojedyncze dawki. W przypadku, gdy konieczne jest zwiększenie działania terapeutycznego, szczególnie u tych pacjentów, u których nie występuje obfite wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, zaleca się raczej zwiększenie dawki leku wziewnego, niż stosowanie jednoczesnego leczenia kortykosteroidami doustnymi, ze względu na mniejsze ryzyko wystąpienia działań ogólnoustrojowych. Dorośli i młodzież (12-17 lat): dawka początkowa - 1-2 mg budezonidu 2 razy na dobę; dawka podtrzymująca - 0,5-1 mg 2 razy na dobę; maksymalna dawka dobowa - 4 mg. Dzieci (2-11 lat) oraz niemowlęta (6-23 miesięcy): dawka początkowa - 0,5-1 mg 2 razy na dobę; dawka podtrzymująca - 0,25-0,5 mg 2 razy na dobę; maksymalna dawka dobowa - 2 mg. Stosowanie maksymalnej dawki dobowej (2 mg) u niemowląt w wieku powyżej 6 miesięcy i u dzieci w wieku poniżej 12 lat powinno być brane pod uwagę tylko u dzieci z ciężką astmą i w ograniczonym okresie czasu. Pacjenci leczeni za pomocą doustnych glikokortykosteroidów. Podczas zmiany leczenia z doustnych steroidów na leczenie preparatem wziewnym, pacjent powinien być we względnie stabilnym stanie. Przez ok. 10 dni podaje się dużą dawkę preparatu wziewnego jednocześnie z poprzednio stosowanym doustnym lekiem steroidowym. Następnie dawkę doustnego steroidu należy stopniowo zmniejszać (np. o 2,5 mg prednizolonu lub równoważną dawkę odpowiednika na miesiąc) do możliwie najmniejszej dawki skutecznej. Zespół krupu. Zazwyczaj stosowana dawka u niemowląt i dzieci wynosi 2 mg. Tę dawkę stosuje się w całości lub można podzielić ją na 2 dawki po 1 mg i podawać je w odstępie 30 min. Ten sposób dawkowania może być powtarzany co 12 h, maksymalnie do 36 h lub do uzyskania poprawy stanu klinicznego. POChP: 1-2 mg na dobę. Lek należy podawać w 2 dawkach podzielonych co 12 h aż do uzyskania poprawy stanu klinicznego. Szczególne grupy pacjentów. Brak danych dotyczących stosowania budezonidu w postaci wziewnej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Ponieważ budezonid jest wydalany głównie w wyniku metabolizmu wątrobowego, u pacjentów z ciężką marskością wątroby po podaniu doustnym może wystąpić jego zwiększone stężenie w surowicy. Sposób podania. Aby zastosować wziewnie preparat BDS N w postaci zawiesiny do nebulizacji należy posiadać zestaw do inhalacji składający się z nebulizatora ze sprężarką powietrza. Preparat powinien być podawany przez nebulizator (PARI LC PLUS) ze sprężarką powietrza (PARI Boy SX) wyposażony w ustnik lub w odpowiednią maskę na twarz (maskę PARI Baby z opaską PARI Baby). Nebulizator powinien być połączony ze sprężarką powietrza o przepływie powietrza wynoszącym 6-8 l/min, i objętości napełnienia wynoszącej 2-6 ml. Czas inhalacji i podana dawka są zależne od objętości oddechowej pacjenta i objętości napełniania. Należy poinformować pacjenta, że płukanie jamy ustnej wodą po każdej inhalacji zminimalizuje ryzyko wystąpienia zakażenia grzybami z rodzaju Candida jamy ustnej i gardła. Aby zapobiec podrażnieniu skóry twarzy po użyciu maski na twarz, skórę twarzy należy umyć wodą.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Budesonide

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Entocort kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde(3 mg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 3,56 PLN 371,71 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml 20 poj. x 2 ml ryczałt 3,31 PLN 66,22 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml 20 poj. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 58,11 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 poj. x 2 ml 20 poj. x 2 ml ryczałt,30% 3,20 PLN 81,59 PLN
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw. wodna(50 µg/dawkę) - 200 dawek 200 dawek 100% (-) PLN 21,20 PLN
Miflonide Breezhaler proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg) - 60 szt. + inhalator 60 szt. + inhalator 100% (-) PLN 0,00 PLN
Miflonide Breezhaler proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg) - 60 szt. + inhalator 60 szt. + inhalator 100% (-) PLN 0,00 PLN
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(100 µg/dawkę) - 200 dawek + pojemnik ochronny 200 dawek + pojemnik ochronny ryczałt,30% 24,66 PLN 51,96 PLN
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 200 dawek + pojemnik ochronny 200 dawek + pojemnik ochronny ryczałt,30% 22,14 PLN 77,81 PLN
Budesonide Easyhaler proszek do inh.(400 µg/dawkę) - 100 dawek + pojemnik ochronny 100 dawek + pojemnik ochronny ryczałt,30% 10,07 PLN 65,74 PLN
Budiair aerozol inhalacyjny, roztw.(200 µg/dawkę) - 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną) 200 dawek (poj. z komorą inhalacyjną) ryczałt,30% 10,07 PLN 65,74 PLN
Budiair aerozol inhalacyjny, roztw.(200 µg/dawkę) - 200 dawek 200 dawek ryczałt,30% 10,07 PLN 65,74 PLN
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw.(32 µg/dawkę) - 120 dawek 120 dawek 100% (-) PLN 20,30 PLN
Tafen Nasal aerozol do nosa, zaw.(64 µg/dawkę) - 120 dawek 120 dawek 100% (-) PLN 30,01 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt,30% 3,20 PLN 81,59 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 66,11 PLN
Cortiment MMX tabl. o przedł. uwalnianiu(9 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt,30% 3,20 PLN 407,01 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg/dawkę) - 60 szt. 60 szt. ryczałt,30% 11,18 PLN 26,28 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg/dawkę) - 60 szt. 60 szt. ryczałt,30% 16,55 PLN 49,95 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 58,11 PLN
Budenofalk pianka doodbytnicza(2 mg/dawkę) - poj. 14 dawek poj. 14 dawek 100% (-) PLN 359,00 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 5 poj. x 2 ml 5 poj. x 2 ml 100% (-) PLN 15,13 PLN
Pulmicort zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 5 poj. x 2 ml 5 poj. x 2 ml 100% (-) PLN 23,06 PLN
Pulmicort Turbuhaler proszek do inh.(100 µg/dawkę) - 200 dawek 200 dawek ryczałt,30% 13,90 PLN 41,20 PLN
Pulmicort Turbuhaler proszek do inh.(200 µg/dawkę) - 100 dawek 100 dawek ryczałt,30% 13,90 PLN 41,20 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 25,44 PLN
Nebbud zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 35,86 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,35 PLN 66,26 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,89 PLN 58,80 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt,30% 3,27 PLN 81,66 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 poj. 2 ml 20 poj. 2 ml ryczałt 3,32 PLN 58,23 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 poj. 2 ml 20 poj. 2 ml ryczałt,30% 3,72 PLN 82,11 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 poj. 2 ml 10 poj. 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Budixon Neb zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 poj. 2 ml 10 poj. 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
BDS N zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
BDS N zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt 3,20 PLN 58,11 PLN
BDS N zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml 20 amp. x 2 ml ryczałt,30% 3,37 PLN 81,76 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(200 µg/dawkę) - 120 szt. 120 szt. ryczałt,30% 16,55 PLN 49,95 PLN
Budezonid LEK-AM proszek do inh. w kaps. twardej(400 µg/dawkę) - 120 szt. 120 szt. ryczałt,30% 26,50 PLN 93,30 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,25 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Benodil zaw. do nebulizacji(0,5 mg/ml) - 10 amp. x 2 ml 10 amp. x 2 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Jorveza tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(1 mg) - 90 szt. 90 szt. ryczałt 4,80 PLN 1796,54 PLN
Jorveza tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(0,5 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN