Preparat: Abilify tabl.(15 mg) - 14 szt.

Substancja czynna Aripiprazole
Nazwa preparatu Abilify tabl.(15 mg) - 14 szt.
Producent Otsuka Pharmaceutical Netherlands
Zawartość opakowania 14 szt.
Kod EAN 5909990002290
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie schizofrenii u dorosłych i u młodzieży w wieku 15 lat i starszej. Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem. Leczenie epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwającym do 12 tyg.
Dawkowanie Doustnie. Dorośli. Schizofrenia: zalecana dawka początkowa wynosi 10 lub 15 mg raz na dobę, dawka podtrzymująca 15 mg raz na dobę. Lek jest skuteczny w dawkach 10-30 mg/dobę. Chociaż nie potwierdzono większej skuteczności dawek większych niż dawka dobowa 15 mg, jednak u poszczególnych pacjentów większa dawka może być korzystna. Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 mg. Epizody maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I: zalecana dawka początkowa wynosi 15 mg raz na dobę w monoterapii lub leczeniu skojarzonym. U niektórych pacjentów może być korzystne zastosowanie większej dawki. Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 mg. Zapobieganie nawrotom epizodów maniakalnych w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I: w celu zapobiegania nawrotom epizodów maniakalnych u pacjentów, którzy stosują arypiprazol w monoterapii lub w terapii skojarzonej, należy kontynuować leczenie stosując ustaloną dawkę. Dostosowanie dawki dobowej, w tym jej zmniejszenie, należy rozważyć na podstawie stanu klinicznego. Dzieci i młodzież. Schizofrenia (u młodzieży w wieku ≥15 lat): zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Leczenie powinno być rozpoczęte od dawki 2 mg (stosując roztwór) przez 2 dni, stopniowo zwiększanej do 5 mg przez kolejne 2 dni, aż do osiągnięcia zalecanej dawki dobowej wynoszącej 10 mg. W przypadkach gdzie zwiększenie dawki jest właściwe, kolejne zwiększone dawki należy podawać, zwiększając jednorazowo o 5 mg, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 30 mg. Lek jest skuteczny w dawkach 10-30 mg/dobę. Nie wykazano większej skuteczności dawek dobowych większych niż 10 mg, chociaż indywidualni pacjenci mogą odnieść korzyść z zastosowania większych dawek. Preparat nie jest zalecany u pacjentów ze schizofrenią <15 lat, z powodu braku wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania  i skuteczności. Epizody maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I u młodzieży w wieku ≥13 lat: zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Leczenie powinno być rozpoczęte od dawki 2 mg (stosując roztwór) przez 2 dni, stopniowo zwiększanej do 5 mg przez kolejne 2 dni, aż do osiągnięcia zalecanej dawki dobowej wynoszącej 10 mg. Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy konieczny do uzyskania kontroli objawów i nie może być dłuższy niż 12 tyg. Nie wykazano większej skuteczności po zastosowaniu dawek dobowych większych niż 10 mg, a dawka dobowa wynosząca 30 mg jest związana ze znacząco większą częstością występowania istotnych działań niepożądanych, włączając zdarzenia związane z objawami pozapiramidowymi, senność, zmęczenie oraz zwiększenie masy ciała.  Z tego powodu dawki większe niż 10 mg na dobę należy stosować tylko w wyjątkowych przypadkach oraz z zachowaniem ścisłej kontroli klinicznej. Młodsi pacjenci są narażeni na zwiększone ryzyko doświadczenia zdarzeń niepożądanych związanych z arypiprazolem, z tego powodu lek nie jest zalecany do stosowania u pacjentów <13 lat. Drażliwość związana z zaburzeniami autystycznymi: nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży w <18 lat. Tiki związane z zespołem Tourette'a: nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek oraz u pacjentów z lekką lub z umiarkowaną niewydolnością wątroby; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy ostrożnie ustalać dawkowanie, a dawkę dobową 30 mg należy stosować ze szczególną ostrożnością. U pacjentów w podeszłym wieku należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej, jeśli pozwalają na to okoliczności kliniczne. Dawkę arypiprazolu należy zmniejszyć w przypadku równoczesnego podawania preparatów silnie hamujących CYP3A4 lub CYP2D6; po ich odstawieniu należy ponownie zwiększyć dawkę arypiprazolu. Dawkę arypiprazolu należy zwiększyć w przypadku równoczesnego podawania leków silnie indukujących CYP3A4; po ich odstawieniu, dawkę arypiprazolu należy ponownie zmniejszyć do zalecanej. Nie ma konieczności modyfikacji dawek w zależności od płci oraz u palaczy. Sposób podania. Lek należy podawać raz na dobę o stałej porze, niezależnie od posiłków.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Aripiprazole

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Abilify tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 7,71 PLN 103,66 PLN
Abilify roztw. do wstrz.(7,5 mg/ml) - fiolka 1,3 ml fiolka 1,3 ml 100% (-) PLN 19,82 PLN
Abilify tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,03 PLN 198,36 PLN
Aryzalera tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 19,27 PLN 82,17 PLN
Aryzalera tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 29,73 PLN 157,95 PLN
Aryzalera tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 24,64 PLN 120,59 PLN
Aryzalera tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 39,92 PLN 232,25 PLN
Aripilek tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 8,26 PLN 104,21 PLN
Aripiprazole Sandoz tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 27,82 PLN 123,77 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 12,13 PLN 75,03 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 12,00 PLN 107,95 PLN
Aripiprazole Sandoz tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 20,07 PLN 82,97 PLN
Aripiprazole Sandoz tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 32,46 PLN 160,68 PLN
Aripiprazole Sandoz tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 47,70 PLN 240,03 PLN
Aripiprazole SymPhar tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 18,80 PLN 114,75 PLN
Aribit tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 99,15 PLN
Arypiprazol Glenmark tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 96,11 PLN
Asduter tabl.(15 mg) - 28 szt. (pojemnik) 28 szt. (pojemnik) ryczałt 18,80 PLN 114,75 PLN
Aripiprazole Zentiva tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Explemed tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Explemed tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 8,37 PLN 104,32 PLN
Explemed Rapid tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripilek tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Aripilek tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 4,76 PLN 67,66 PLN
Aripiprazole Accord tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripiprazole Accord tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Arypiprazol Glenmark tabl.(15 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 83,39 PLN
Aripilek tabl.(30 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Aripiprazole +pharma tabl.(15 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 23,60 PLN 126,63 PLN
Aripiprazole Accord tabl.(15 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Aripsan tabl.(5 mg) - 60 szt. 60 szt. ryczałt 22,48 PLN 90,10 PLN
Aripsan tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 22,48 PLN 90,10 PLN
Aripsan tabl.(15 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 33,32 PLN 136,35 PLN
Abilify Maintena proszek i rozp. do sporz. zaw. do wstrz. o przedł. uwalnianiu(400 mg) - fiol. proszku + fiol. rozp. fiol. proszku + fiol. rozp. bezpłatny 0,00 PLN 1117,19 PLN
Aripiprazole Stada tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 75,29 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 15,45 PLN 143,67 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 84 szt. 84 szt. ryczałt 17,54 PLN 209,87 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 84 szt. 84 szt. ryczałt 18,11 PLN 306,60 PLN
Aribit tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 3,98 PLN 132,20 PLN
Aribit tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Aribit tabl.(30 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 12,20 PLN 396,85 PLN
Aribit ODT tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 99,15 PLN
Aricogan tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 95,14 PLN
Aryzalera tabl.(30 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 41,14 PLN 233,47 PLN
Aryzalera tabl.(30 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Apra tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 15,45 PLN 143,67 PLN
Apra tabl.(10 mg) - 84 szt. 84 szt. ryczałt 17,54 PLN 209,87 PLN
Apra tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 6,09 PLN 198,42 PLN
Apra tabl.(15 mg) - 84 szt. 84 szt. ryczałt 18,11 PLN 306,60 PLN
Aripilek tabl.(15 mg) - 90 szt. 90 szt. ryczałt 9,78 PLN 318,88 PLN
Apra tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 12,13 PLN 75,03 PLN
Apra tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 12,00 PLN 107,95 PLN
Aripiprazole Mylan Pharma tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 39,22 PLN 135,17 PLN
Aripiprazole Mylan Pharma tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 69,08 PLN 261,41 PLN
Aripiprazole NeuroPharma tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 3,98 PLN 125,49 PLN
Aripiprazole NeuroPharma tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 96,25 PLN
Aripiprazole NeuroPharma tabl.(15 mg) - 14 szt. 14 szt. ryczałt 4,20 PLN 50,58 PLN
Aripiprazole NeuroPharma tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 5,97 PLN 183,57 PLN
Aripiprazole NeuroPharma tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 65,95 PLN
Aripsan tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 49,99 PLN
Aripilek tabl.(15 mg) - 30 szt. 30 szt. ryczałt 8,86 PLN 111,89 PLN
Aripilek tabl.(15 mg) - 60 szt. 60 szt. ryczałt 6,40 PLN 181,66 PLN
Abilify tabl.(15 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Apra tabl.(10 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Apra tabl.(15 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(10 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abilify tabl.(30 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 11,95 PLN 384,35 PLN
Aripiprazole Apotex tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 22,14 PLN 118,09 PLN
Aripiprazole Apotex tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 22,14 PLN 118,09 PLN
Apra tabl.(30 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 9,16 PLN 201,49 PLN
Apra Swift tabl. uleg. rozpad. w j. ustnej(30 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 9,16 PLN 201,49 PLN
Asduter tabl.(10 mg) - 28 szt. (pojemnik) 28 szt. (pojemnik) ryczałt 20,07 PLN 82,97 PLN
Apiprax tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 94,57 PLN
Arpixor tabl.(5 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 4,80 PLN 34,65 PLN
Arpixor tabl.(5 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 3,20 PLN 65,84 PLN
Arpixor tabl.(10 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 65,84 PLN
Arpixor tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 3,98 PLN 125,30 PLN
Arpixor tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 96,11 PLN
Arpixor tabl.(15 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 5,97 PLN 183,30 PLN
Arpixor tabl.(20 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,98 PLN 125,30 PLN
Arpixor tabl.(20 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 7,96 PLN 240,20 PLN
Arpixor tabl.(30 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 5,97 PLN 183,30 PLN
Arpixor tabl.(30 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 11,95 PLN 354,11 PLN
Aripiprazole Orion tabl.(15 mg) - 28 szt. 28 szt. ryczałt 3,20 PLN 85,95 PLN
Abilify tabl.(10 mg) - 56 szt. 56 szt. ryczałt 3,98 PLN 132,20 PLN