Preparat: Aciclovir Jelfa proszek do sporz. roztw. do inf.(250 mg) - 5 fiolek

Substancja czynna Aciclovir
Nazwa preparatu Aciclovir Jelfa proszek do sporz. roztw. do inf.(250 mg) - 5 fiolek
Producent Bausch Health Ireland
Zawartość opakowania 5 fiolek
Kod EAN 5909990405213
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
Cena 134,29 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Zakażenia opryszczkowe skóry i błon śluzowych (Herpes simplex typu I i II) oraz ich nawroty u chorych z niedoborami immunologicznymi. Zakażenia wirusem Varicella zoster u chorych z niedoborami immunologicznymi. Opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u chorych powyżej 6 mż. Leczenie początkowej fazy opryszczkowego zakażenia narządów płciowych (Herpes genitalis) o ciężkim przebiegu klinicznym.
Dawkowanie Dożylnie. Leczenie należy rozpocząć możliwie najszybciej po pojawieniu się objawów i rozpoznaniu. Zakażenia skóry i błon śluzowych wirusem Herpes simplex u chorych z niedoborami immunologicznymi. Ciężkie klinicznie postaci zakażeń Herpes genitalis. Dorośli: 15 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych (5 mg/kg mc. co 8 h). Dzieci powyżej 6 mż.-12 lat: 750 mg/m2pc./dobę w dawkach podzielonych (250 mg/m2pc. co 8 h). Leczenie zakażeń Herpes simplex trwa 7 dni, a zakażeń Herpes genitalis 5 dni. Zakażenia wirusem Varicella zoster u chorych z niedoborami immunologicznymi. Opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Dorośli: 10 mg/kg mc. co 8 h. Dzieci powyżej 6 mż.-12 lat: 500 mg/m2pc. co 8 h. Leczenie zakażeń Varicella zoster trwa 7 dni, a opryszczkowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 10 dni. Lek podaje się w ciągłym wlewie dożylnym trwającym nie krócej niż 1 h. Roztwory acyklowiru muszą być podawane w odpowiednim stężeniu, zgodnie z procedurą przygotowania roztworu leku. Szczególne grupy pacjentów. W niewydolności nerek przy klirensie kreatyniny > 50 ml/min dawkę podaje się co 8 h; 25-50 ml/min dawkę podaje się co 12 h; 10-25 ml/min: co 24 h; poniżej 10 ml/min: 1/2 dawki co 24 h. W trakcie stosowania acyklowiru należy stale monitorować klirens kreatyniny lub jej stężenie w surowicy. U pacjentów poddawanych hemodializie dawka leku po każdej dializie powinna być odpowiednio dobrana. U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej nie jest konieczna zmiana dawek przy odpowiednio zachowanych odstępach między dawkami. U pacjentów ze znaczną nadwagą przeciętna dawka wynosi 10 mg/kg mc. należnej masy ciała. Nie należy przekraczać dawki 500 mg/m2pc. co 8 h. U pacjentów w podeszłym wieku wydolność nerek może być w różnym stopniu zmniejszona - lek należy stosować po dokonaniu oceny stanu nerek; dawkowanie należy modyfikować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi chorych z niewydolnością nerek. Sposób podania. Do fiolki z liofilizatem dodać 10 ml wody do wstrzykiwań lub 10 ml roztworu chlorku sodu 0,9% do wstrzykiwań. Uzyskany roztwór zawiera 25 mg acyklowiru w 1 ml. Nie wolno stosować rozpuszczalników zawierających alkohol benzylowy lub parahrdroksybenzoesany (może wytrącić się osad). Po rozpuszczeniu suchej substancji w fiolce, przed połączeniem z płynem do wlewów uzyskany roztwór należy staranie obejrzeć celem wykrycia ewentualnych zanieczyszczeń. Przygotowany roztwór można przechowywać 24 h w temperaturze poniżej 25ºC. Roztwór acyklowiru sodowego ma pH 10,5 - 12, co może być przyczyną reakcji z metalem (np. częściami strzykawki). Odpowiednią dawkę acyklowiru należy dodać do płynu infuzyjnego, tak, aby stężenie nie przekraczało 7 mg/ml. U dorosłych o masie ciała 70 kg zaleca się podawanie jednorazowej dawki w objętości 60 – 150 ml. U dzieci ilość płynu infuzyjnego należy dostosować do wieku i masy ciała. Roztwór pierwotny acyklowiru można dodać do następujących płynów do wlewów dożylnych: roztwór chlorku sodu 0,45% lub 0,9%; roztwór chlorku sodu 0,45% z roztworem glukozy 2,5%; złożony roztwór mleczanu sodu (roztwór Hartmanna). Roztwór należy przygotowywać w warunkach jałowych bezpośrednio przed podaniem. Jeśli pojawi się zmętnienie lub krystalizacja (przed lub podczas wlewu), roztwór należy wyrzucić. Przygotowany roztwór podaje się w powolnym wlewie dożylnym ze stałą szybkością, w czasie nie krótszym niż 1 h. Uwaga: Nie stosować leku w szybkich wstrzyknięciach dożylnych, ani w stężeniach wyższych niż zalecane. Wstrzyknięcie domięśniowe lub podskórne może być przyczyną miejscowego podrażnienia tkanek (pH roztworu acyklowiru sodowego wynosi ok. 11).
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Aciclovir

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Aciclovir Jelfa proszek do sporz. roztw. do inf.(250 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 134,29 PLN
Zovirax Intensive krem(50 mg/g) - tuba 2 g tuba 2 g 100% (-) PLN 17,99 PLN
Heviran tabl. powl.(200 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 9,47 PLN 15,64 PLN
Heviran tabl. powl.(400 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 15,29 PLN 27,64 PLN
Heviran tabl. powl.(800 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 24,70 PLN 49,39 PLN
Acix 500 proszek do sporz. roztw. do inf.(500 mg) - 10 fiolek 10 fiolek 100% (-) PLN 481,72 PLN
Herpex krem(50 mg/g) - tuba 2 g tuba 2 g 100% (-) PLN 10,99 PLN
Viru-POS maść do oczu(30 mg/g) - tuba 4,5 g tuba 4,5 g 100% (-) PLN 28,74 PLN
Aciclovir Ziaja krem(50 mg/g) - tuba 5 g tuba 5 g 100% (-) PLN 9,46 PLN
Axoviral krem(50 mg/g) - tuba 10 g tuba 10 g 100% (-) PLN 12,50 PLN
Heviran Comfort tabl.(200 mg) - 25 szt. 25 szt. 100% (-) PLN 25,27 PLN
Hascovir Control tabl.(200 mg) - 25 szt. 25 szt. 100% (-) PLN 20,94 PLN
Hascovir zaw. doustna(200 mg/5 ml) - but. 150 ml but. 150 ml 100% (-) PLN 33,64 PLN
Hascovir zaw. doustna(400 mg/5 ml) - but. 150 ml but. 150 ml 100% (-) PLN 39,07 PLN
Hevipoint tabl.(200 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 15,99 PLN
Hevipoint sztyft na skórę(50 mg/g) - 1 szt. 1 szt. 100% (-) PLN 14,99 PLN
Hascovir Control MAX tabl.(400 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 42,02 PLN
inVirum tabl.(200 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 17,10 PLN
Heviran Comfort MAX tabl.(400 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 30,35 PLN
Aciclovir Aurovitas tabl.(200 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 7,57 PLN 13,74 PLN
Aciclovir Aurovitas tabl.(400 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 11,00 PLN 22,00 PLN
Aciclovir Aurovitas tabl.(800 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 20,74 PLN 41,47 PLN
Heviran Comfort MAX tabl.(400 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN