Preparat: Aciclovir Aurovitas tabl.(800 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Aciclovir
Nazwa preparatu Aciclovir Aurovitas tabl.(800 mg) - 30 szt.
Producent Aurovitas Pharma Polska
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909991413736
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 50%
Cena pełnopłatna 41,47 PLN
Wysokość dopłaty (50%) 20,74 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (50% ) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Tabl. 200 mg i 400 mg. Leczenie zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus), w tym pierwotnego i nawracającego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych (z wyjątkiem zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i ciężkich zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u dzieci ze zmniejszoną odpornością). Hamowanie nawracających zakażeń (zapobieganiu nawrotom) wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) u pacjentów z prawidłową odpornością. Zapobieganie zakażeniom wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus) u pacjentów ze zmniejszoną odpornością. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella-zoster virus). Tabl. 800 mg. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella-zoster virus) u dzieci >6 lat, z wyjątkiem zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i ciężkich zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u dzieci ze zmniejszoną odpornością.
Dawkowanie Doustnie. Dorośli. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej: 200 mg 5 razy na dobę, z zachowaniem 4 h odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami, z przerwą nocną. Leczenie należy kontynuować przez 5 dni, ale w przypadkach ciężkich zakażeń pierwotnych czas ten może ulec wydłużeniu. U pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku) lub u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego dawkę można podwoić do 400 mg acyklowiru lub alternatywnie można rozważyć podanie dożylne. Podawanie leku należy rozpocząć jak najwcześniej po rozpoznaniu zakażenia; w przypadku zakażeń nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie prodromalnym lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian. Zapobieganie nawrotom zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością: 200 mg 4 razy na dobę, z zachowaniem 6 h odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami. U wielu pacjentów wygodniejsze może być leczenie według schematu 400 mg acyklowiru 2 razy na dobę w odstępach około 12 h. Stopniowe zmniejszenie dawki do 200 mg acyklowiru przyjmowanego 3 razy na dobę w około 8 h odstępach lub nawet 2 razy na dobę w około 12 h odstępach może okazać się skuteczne. U niektórych pacjentów zatrzymanie rozwoju zakażenia może wystąpić po zastosowaniu całkowitej dawki dobowej wynoszącej 800 mg acyklowiru. Terapia powinna być przerywana okresowo w odstępach od sześciu do dwunastu miesięcy, w celu obserwacji ewentualnych zmian w przebiegu choroby. Zapobieganie zakażeniom wirusem opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością: 200 mg 4 razy na dobę, z zachowaniem 6 h odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami. U pacjentów ze znacznym zmniejszeniem odporności (np. po przeszczepie szpiku) lub u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego dawkę można podwoić do 400 mg acyklowiru lub alternatywnie można rozważyć podanie dożylne. Czas podawania profilaktycznego zależy od tego, jak długo występuje zagrożenie dla pacjenta. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca: 800 mg 5 razy na dobę, z zachowaniem 4 h odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami, z przerwą nocną. Leczenie należy kontynuować przez 7 dni. U pacjentów ze znacznym zmniejszeniem odporności (np. po przeszczepie szpiku) lub u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania z przewodu pokarmowego należy rozważyć podanie dożylne. Podawanie leku należy rozpocząć jak najwcześniej po rozpoznaniu zakażenia: leczenie półpaśca daje lepsze wyniki, jeśli zostanie rozpoczęte jak najszybciej po wystąpieniu wysypki. Leczenie ospy wietrznej u pacjentów z prawidłową odpornością powinno rozpocząć się w ciągu 24 h od wystąpienia wysypki. Dzieci i młodzież. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej oraz zapobieganie zakażeniom wywołanych przez wirus opryszczki u pacjentów ze zmniejszoną odpornością: dzieciom w wieku od 2 lat należy podawać dawki dla dorosłych, a dzieciom w wieku poniżej 2 lat należy podać połowę dawki dla dorosłych. Do leczenia zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej u noworodków zaleca się podanie acyklowiru dożylnie. Leczenie zakażenia wirusem ospy wietrznej: dzieci w wieku od 6 lat: 800 mg 4 razy na dobę; dzieci w wieku 2-5 lat: 400 mg 4 razy na dobę; dzieci w wieku poniżej 2 lat: 200 mg 4 razy na dobę. Dawkę acyklowiru można dokładniej określić, jako 20 mg/kg masy ciała (nie więcej niż 800 mg) 4 razy na dobę. Leczenie należy kontynuować przez 5 dni. Brak szczegółowych danych na temat zapobiegania nawrotom zakażeń wirusem opryszczki pospolitej oraz leczenia półpaśca u dzieci z prawidłową odpornością. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku należy rozważyć możliwość zaburzenia czynności nerek i odpowiednio dostosować dawkę leku; podczas stosowania doustnie dużych dawek acyklowiru należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia organizmu. Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zalecane jest zachowanie ostrożności stosując acyklowir - należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia organizmu. W leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, stosowanie zalecanych dawek doustnych nie prowadzi do kumulacji acyklowiru w organizmie w stężeniach większych niż uznane za bezpieczne dla podania dożylnego. Jednak u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min.) zaleca się zmniejszenie dawki do 200 mg acyklowiru 2 razy na dobę co około 12 h. W leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca zaleca się zmniejszenie dawki do 800 mg acyklowiru 2 razy na dobę, co około 12 h, u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) i do 800 mg acyklowiru 3 razy na dobę, co około 8 h, u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny od 10 do 25 ml/min). Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Należy upewnić się, że pacjenci przyjmujący duże dawki acyklowiru są odpowiednio nawodnieni. Tabl. 400 mg i 800 mg można podzielić na równe dawki.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Aciclovir

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Aciclovir Jelfa proszek do sporz. roztw. do inf.(250 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 134,29 PLN
Zovirax Intensive krem(50 mg/g) - tuba 2 g tuba 2 g 100% (-) PLN 17,99 PLN
Heviran tabl. powl.(200 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 9,47 PLN 15,64 PLN
Heviran tabl. powl.(400 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 15,29 PLN 27,64 PLN
Heviran tabl. powl.(800 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 24,70 PLN 49,39 PLN
Acix 500 proszek do sporz. roztw. do inf.(500 mg) - 10 fiolek 10 fiolek 100% (-) PLN 481,72 PLN
Herpex krem(50 mg/g) - tuba 2 g tuba 2 g 100% (-) PLN 10,99 PLN
Viru-POS maść do oczu(30 mg/g) - tuba 4,5 g tuba 4,5 g 100% (-) PLN 28,74 PLN
Aciclovir Ziaja krem(50 mg/g) - tuba 5 g tuba 5 g 100% (-) PLN 9,46 PLN
Axoviral krem(50 mg/g) - tuba 10 g tuba 10 g 100% (-) PLN 12,50 PLN
Heviran Comfort tabl.(200 mg) - 25 szt. 25 szt. 100% (-) PLN 25,27 PLN
Hascovir Control tabl.(200 mg) - 25 szt. 25 szt. 100% (-) PLN 20,94 PLN
Hascovir zaw. doustna(200 mg/5 ml) - but. 150 ml but. 150 ml 100% (-) PLN 33,64 PLN
Hascovir zaw. doustna(400 mg/5 ml) - but. 150 ml but. 150 ml 100% (-) PLN 39,07 PLN
Hevipoint tabl.(200 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 15,99 PLN
Hevipoint sztyft na skórę(50 mg/g) - 1 szt. 1 szt. 100% (-) PLN 14,99 PLN
Hascovir Control MAX tabl.(400 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 42,02 PLN
inVirum tabl.(200 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 17,10 PLN
Heviran Comfort MAX tabl.(400 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 30,35 PLN
Aciclovir Aurovitas tabl.(200 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 7,57 PLN 13,74 PLN
Aciclovir Aurovitas tabl.(400 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 11,00 PLN 22,00 PLN
Aciclovir Aurovitas tabl.(800 mg) - 30 szt. 30 szt. 50% 20,74 PLN 41,47 PLN
Heviran Comfort MAX tabl.(400 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN