Preparat: Abiraterone Krka tabl. powl.(500 mg) - 60 szt.

Substancja czynna Abiraterone
Nazwa preparatu Abiraterone Krka tabl. powl.(500 mg) - 60 szt.
Producent Krka
Zawartość opakowania 60 szt.
Kod EAN 3838989746711
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) W skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (mHSPC) u dorosłych mężczyzn w skojarzeniu z terapią supresji androgenowej (ADT); leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (mCRPC) u dorosłych mężczyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u dorosłych mężczyzn, u których choroba postępuje w trakcie lub po chemioterapii zawierającej docetaksel.
Dawkowanie Doustnie. Lek powinien być zalecany przez lekarza z odpowiednią specjalizacją. Zalecana dawka wynosi 1000 mg (2 tabl. 500 mg) podawana jednorazowo raz na dobę. Leku nie wolno przyjmować razem z jedzeniem. Dawkowanie prednizonu lub prednizolonu. W leczeniu mHSPC abirateron stosuje się w skojarzeniu z 5 mg prednizonu lub prednizolonu na dobę. W leczeniu mCRPC abirateron stosuje się w skojarzeniu z 10 mg prednizonu lub prednizolonu na dobę. U pacjentów niekastrowanych chirurgicznie należy w trakcie leczenia kontynuować farmakologiczną kastrację analogami gonadoliberyny (LHRH). Zalecana obserwacja. Należy oceniać aktywność aminotransferaz w surowicy przed rozpoczęciem leczenia, co 2 tyg. przez pierwsze 3 mies. leczenia, a następnie co miesiąc. Ciśnienie tętnicze krwi, stężenie potasu w surowicy i zastój płynów należy oceniać co miesiąc. Jednakże, pacjentów z istotnym ryzykiem zastoinowej niewydolności serca należy badać co 2 tyg. przez pierwsze 3 mies. terapii, a następnie co miesiąc. U pacjentów z występującą wcześniej hipokaliemią lub z hipokaliemią, która rozwinęła się w trakcie leczenia abirateronem, należy utrzymywać stężenie potasu na poziomie ≥4,0 mM. U pacjentów, u których wystąpią objawy toksyczności stopnia ≥3. w tym nadciśnienie, hipokaliemia, obrzęk i inne działania niezwiązane z mineralokortykosteroidami, należy wstrzymać leczenie i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Nie należy wznawiać leczenia abirateronem, aż nasilenie objawów zmniejszy się do stopnia 1. lub wartości wyjściowych. Pominięcie dawki. W przypadku pominięcia dawki dobowej, zarówno abirateronu, jak i prednizonu lub prednizolonu, należy wznowić leczenie zwykle stosowaną dawką dobową następnego dnia. Hepatotoksyczność. U pacjentów, u których wystąpi działanie hepatotoksyczne podczas leczenia (zwiększy się aktywność AlAT lub AspAT ponad 5-krotnie powyżej GGN), należy natychmiast wstrzymać leczenie. Wznowienie leczenia po powrocie testów czynnościowych wątroby do wartości wyjściowych może być kontynuowane w zmniejszonej dawce 500 mg raz na dobę. U pacjentów, u których wznowiono leczenie, należy badać aktywność aminotransferaz w surowicy przynajmniej co 2 tyg. przez 3 mies., a następnie co miesiąc. W razie nawrotu hepatotoksyczności podczas stosowania zmniejszonej dawki 500 mg na dobę, należy przerwać leczenie. W przypadku wystąpienia ciężkiej hepatotoksyczności (aktywność AlAT lub AspAT zwiększona ponad 20 razy powyżej GGN) kiedykolwiek podczas terapii, należy przerwać leczenie i nie rozpoczynać go ponownie. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych klinicznych u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek - należy zachować ostrożność u tych pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z występującymi wcześniej łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby, klasy A wg Child-Pugh. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B wg Child-Pugh) wykazano ok. 4-krotne zwiększenie całkowitego wpływu abirateronu na organizm po jednorazowej dawce doustnej 1000 mg. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa klinicznego i skuteczności wielokrotnych dawek octanu abirateronu podawanych pacjentom z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B lub C wg Child-Pugh). Nie można określić zaleceń dotyczących dostosowania dawki. Zastosowanie leku należy rozważnie ocenić u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, u których korzyści powinny jasno przeważać nad możliwym ryzykiem. Nie należy stosować leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Nie istnieje odpowiednie zastosowanie abirateronu w populacji dzieci i młodzieży. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować jako pojedynczą dawkę raz na dobę na pusty żołądek. Lek należy przyjmować co najmniej 2 h po jedzeniu i nie wolno spożywać posiłków przez co najmniej 1 h po przyjęciu leku. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Abiraterone

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Zytiga tabl.(250 mg) - 120 szt. 120 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Zytiga tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Krka tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Accord tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone G.L. Pharma tabl.(250 mg) - 120 szt. 120 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone G.L. Pharma tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Pharmascience tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Richter tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Sandoz tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Sandoz tabl. powl.(1000 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone STADA tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Vipharm tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abirateron Zentiva tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiral tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Orion tabl. powl.(500 mg) - 56 szt. 56 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Grumabix tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN