Preparat: 5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(250 mg/5 ml) - fiolka 5 ml

Substancja czynna Fluorouracil
Nazwa preparatu 5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(250 mg/5 ml) - fiolka 5 ml
Producent Ebewe
Zawartość opakowania fiolka 5 ml
Kod EAN 5909990450619
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 9,26 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Monoterapia lub terapia skojarzona w leczeniu nowotworów złośliwych, szczególnie raka piersi, okrężnicy i odbytnicy, żołądka i trzustki.
Dawkowanie Lek przeznaczony jest wyłącznie do podawania dożylnego i dotętniczego. Wybór odpowiedniego dawkowania oraz schemat leczenia zależy od stanu pacjenta, rodzaju leczonego nowotworu oraz tego, czy 5-fluorouracyl będzie podawany w monoterapii, czy w leczeniu skojarzonym z innym rodzajem terapii. Leczenie należy rozpocząć w szpitalu. Całkowita dawka dobowa 5-fluorouracylu nie powinna przekraczać 1 g. Zaleca się codzienne kontrolowanie liczby płytek krwi i białych krwinek, a leczenie należy przerwać, jeśli liczba płytek zmniejszy się poniżej 100 000/mm3 lub liczba białych krwinek zmniejszy się poniżej 3000/mm3. Zazwyczaj dawkowanie ustala się na podstawie rzeczywistej masy ciała pacjenta, jeśli nie jest on otyły, nie ma obrzęków lub innych postaci zatrzymania płynów, jak wodobrzusze. W tych przypadkach do obliczeń należy zastosować należną masę ciała. Lek należy podawać we wstrzyknięciu dożylnym albo w infuzji dożylnej lub dotętniczej. Niżej przedstawiono przykładowe dawkowanie. Rak okrężnicy i odbytnicy. Dawkę początkową można podać w postaci infuzji lub wstrzyknięcia dożylnego, przy czym infuzja jest korzystniejsza ze względu na mniejszą toksyczność. Infuzja dożylna. Dawkę dobową wynoszącą 15 mg/kg mc. (600 mg/m2 pc.), lecz nie więcej niż 1 g na infuzję, należy rozcieńczyć w 300 do 500 ml 5% roztworu glukozy lub w 300 do 500 ml 0,9% roztworu NaCl i podawać w infuzji trwającej 4 h. Jeśli nie występują objawy niepożądane, infuzję należy podawać przez kolejne dni, aż do osiągnięcia całkowitej dawki wynoszącej 12 do 15 g. Niektórzy pacjenci otrzymywali dawkę całkowitą do 30 g, przy maksymalnej dawce dobowej wynoszącej 1 g. Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego i pokarmowego. Lek można też podawać w ciągłej infuzji przez 24 h. Wstrzyknięcie dożylne. Dawkę 12 mg/kg mc. (480 mg/m2 pc.) na dobę można podawać we wstrzyknięciu dożylnym przez 3 dni. Jeśli nie wystąpią objawy niepożądane, w 5., 7. i 9. dniu należy podać lek w dawce 6 mg/kg mc. (240 mg/m2 pc.). W leczeniu podtrzymującym podaje się raz w tygodniu dawkę 5 do 10 mg/kg mc. (200 do 400 mg/m2 pc.) we wstrzyknięciu dożylnym. We wszystkich przypadkach leczenie podtrzymujące można podjąć dopiero po ustąpieniu objawów działań niepożądanych. Rak piersi. W leczeniu raka piersi 5-fluorouracyl można stosować jednocześnie np. z metotreksatem i cyklofosfamidem lub z doksorubicyną i cyklofosfamidem. W tym schemacie dawkę 10 do 15 mg/kg mc. (400 do 600 mg/m2 pc.) podaje się dożylnie w 1. i 8. dniu 28-dniowego kursu leczenia. Lek można także podawać w postaci 24-godzinnej ciągłej infuzji dożylnej w dawce wynoszącej zwykle 8,25 mg/kg mc. (350 mg/m2 pc.). Inne metody podawania. Infuzja dotętnicza: dawkę dobową 5 do 7,5 mg/kg mc. (200 do 300 mg/m2 pc.) można podawać w ciągłej 24-godzinnej infuzji dotętniczej. Infuzję dotętniczą można też stosować miejscowo, zarówno w leczeniu nowotworów pierwotnych, jak i przerzutów. Szczególne grupy pacjentów. Zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów: wyniszczonych; po ciężkim zabiegu chirurgicznym przebytym w ciągu ostatnich 30 dni; z zahamowaniem czynności szpiku kostnego; z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Brak danych dotyczących stosowania leku u dzieci - nie ma zaleceń dotyczących dawkowania 5-fluorouracylu u dzieci. U osób w podeszłym wieku 5-fluorouracyl stosuje się w podobnych dawkach, jak u pacjentów dorosłych.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Fluorouracil

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(250 mg/5 ml) - fiolka 5 ml fiolka 5 ml 100% (-) PLN 9,26 PLN
5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(250 mg/5 ml) - 5 amp. 5 ml 5 amp. 5 ml 100% (-) PLN 19,48 PLN
5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg/10 ml) - fiolka 10 ml fiolka 10 ml 100% (-) PLN 17,79 PLN
5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g/20 ml) - fiolka 20 ml fiolka 20 ml 100% (-) PLN 22,90 PLN
Fluorouracil medac 500 roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg/10 ml) - fiolka 10 ml fiolka 10 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Fluorouracil medac 1000 roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g/20 ml) - fiolka 20 ml fiolka 20 ml 100% (-) PLN 22,02 PLN
Fluorouracil medac 5000 roztw. do wstrz. i (lub) inf.(5 g/100 ml) - fiolka 100 ml fiolka 100 ml 100% (-) PLN 111,90 PLN
Efudix krem(50 mg/g) - tuba 20 g tuba 20 g 100% (-) PLN 164,25 PLN
5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(5 g/100 ml) - fiolka 100 ml fiolka 100 ml 100% (-) PLN 77,43 PLN
Fluorouracil Accord roztw. do wstrz. i (lub) inf.(50 mg/ml) - fiolka 10 ml fiolka 10 ml 100% (-) PLN 7,78 PLN
Fluorouracil Accord roztw. do wstrz. i (lub) inf.(50 mg/ml) - fiolka 100 ml fiolka 100 ml 100% (-) PLN 97,30 PLN
Fluorouracil Accord roztw. do wstrz. i (lub) inf.(50 mg/ml) - fiolka 20 ml fiolka 20 ml 100% (-) PLN 16,87 PLN
Fluorouracil Accord roztw. do wstrz. i (lub) inf.(50 mg/ml) - fiolka 5 ml fiolka 5 ml 100% (-) PLN 3,74 PLN
Fluorouracil Accord roztw. do wstrz. i (lub) inf.(50 mg/ml) - fiolka 50 ml fiolka 50 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN