Preparat: Fluorouracil medac 1000 roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g/20 ml) - fiolka 20 ml

Substancja czynna Fluorouracil
Nazwa preparatu Fluorouracil medac 1000 roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g/20 ml) - fiolka 20 ml
Producent medac
Zawartość opakowania fiolka 20 ml
Kod EAN 5909990477913
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 22,02 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie wspomagające i paliatywne raka piersi i raka okrężnicy, samodzielnie lub w leczeniu skojarzonym.
Dawkowanie Fluorouracyl powinno się podawać pod ścisłym nadzorem lekarza wyspecjalizowanego w stosowaniu silnych antymetabolitów. Preparat może być podawany we wstrzyknięciu dożylnym oraz we wlewie dożylnym lub dotętniczym. Wybór odpowiedniej dawki i sposobu leczenia zależy od stanu pacjenta, rodzaju guza oraz od tego czy fluorouracyl będzie stosowany sam czy w skojarzeniu z innymi lekami. Początkowa dawka powinna zostać podana w szpitalu, a dawka dobowa nie powinna być większa niż 0,8-1 g. Dawkowanie powinno być dostosowane w zależności od masy ciała pacjenta chyba, że pacjent jest otyły, ma obrzęki lub inne formy nieprawidłowego zatrzymywania płynów, np. wodobrzusze. Wówczas do obliczenia wielkości wymaganych dawek należy brać pod uwagę prawidłową masę ciała. Dorośli (zalecany plan leczenia dla fluorouracylu podawanego w monoterapii). Leczenie początkowe. Lek może być podawany we wlewie lub wstrzyknięciu. Infuzja jest zwykle preferowana z racji mniejszej toksyczności. Wlew dożylny: 15 mg/kg mc. ale nie więcej niż 1 g na wlew, rozcieńczone w 500 ml 5% glukozy lub 0,9% chlorku sodu i podawane przez 4 h. Alternatywnie, dobowa dawka może być podawana przez 30-60 min albo może być podawana jako ciągły wlew przez 24 h. Wlew może być powtarzany codziennie, aż do momentu oznak toksyczności lub do momentu, gdy pełna dawka 12-15 g zostanie osiągnięta. Wstrzyknięcie dożylne: 12 mg/kg mc. może być podawane przez 3 dni, a następnie jeśli nie ma objawów toksyczności można podać 3 następne dawki po 6 mg/kg mc. co drugi dzień. Alternatywny sposób podawania to 15 mg/kg mc. jako pojedyncze wstrzyknięcie dożylne raz w tygodniu przez cały cykl. Wlew dotętniczy: 5-7,5 mg/kg mc. na dobę może być podawane jako 24 h ciągły wlew dotętniczy. Terapia podtrzymująca. Intensywny cykl wstępny może poprzedzać terapię podtrzymującą pod warunkiem, że nie występują żadne znaczące objawy toksyczności. We wszystkich przypadkach przed rozpoczęciem terapii podtrzymującej należy wyeliminować objawy toksyczności. Wstępny cykl leczenia fluorouracylem może być powtórzony po przerwie 4-6 tyg. od daty ostatniej dawki lub alternatywnie leczenie może być kontynuowane we wstrzyknięciach dożylnych 5-15 mg/kg mc. z tygodniowymi przerwami. Taka sekwencja podań tworzy cykl terapii. Niektórzy pacjenci otrzymywali do 30 g leku, z maksymalną dawką 1 g na dobę. Bardziej aktualną, alternatywną metodą jest dożylne podawanie 15 mg/kg mc. raz w tygodniu podczas całego cyklu. To zapobiega konieczności wprowadzania wstępnego okresu podawania raz na dobę. Połączenie z naświetleniami. Naświetlania w połączeniu z terapią fluorouracylem są bardzo korzystne w leczeniu niektórych typów metastatycznych zmian w płucach i w zmniejszaniu bólu powodowanego przez nawracające, nieoperacyjne narośle. W tym przypadku należy podawać standardową dawkę fluorouracylu. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w wieku podeszłym lek podawać z uwzględnieniem tych samych czynników co u młodych dorosłych osób. Brak danych dotyczących stosowania fluorouracylu u dzieci. Zmniejszenie dawki jest wskazane u pacjentów: z wyniszczeniem; poddawanych rozległym zabiegom chirurgicznym w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem leczenia; z osłabioną czynnością szpiku kostnego; z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Fluorouracil

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(250 mg/5 ml) - fiolka 5 ml fiolka 5 ml 100% (-) PLN 9,26 PLN
5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(250 mg/5 ml) - 5 amp. 5 ml 5 amp. 5 ml 100% (-) PLN 19,48 PLN
5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg/10 ml) - fiolka 10 ml fiolka 10 ml 100% (-) PLN 17,79 PLN
5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g/20 ml) - fiolka 20 ml fiolka 20 ml 100% (-) PLN 22,90 PLN
Fluorouracil medac 500 roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg/10 ml) - fiolka 10 ml fiolka 10 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Fluorouracil medac 1000 roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g/20 ml) - fiolka 20 ml fiolka 20 ml 100% (-) PLN 22,02 PLN
Fluorouracil medac 5000 roztw. do wstrz. i (lub) inf.(5 g/100 ml) - fiolka 100 ml fiolka 100 ml 100% (-) PLN 111,90 PLN
Efudix krem(50 mg/g) - tuba 20 g tuba 20 g 100% (-) PLN 164,25 PLN
5-Fluorouracil-Ebewe roztw. do wstrz. i (lub) inf.(5 g/100 ml) - fiolka 100 ml fiolka 100 ml 100% (-) PLN 77,43 PLN
Fluorouracil Accord roztw. do wstrz. i (lub) inf.(50 mg/ml) - fiolka 10 ml fiolka 10 ml 100% (-) PLN 7,78 PLN
Fluorouracil Accord roztw. do wstrz. i (lub) inf.(50 mg/ml) - fiolka 100 ml fiolka 100 ml 100% (-) PLN 97,30 PLN
Fluorouracil Accord roztw. do wstrz. i (lub) inf.(50 mg/ml) - fiolka 20 ml fiolka 20 ml 100% (-) PLN 16,87 PLN
Fluorouracil Accord roztw. do wstrz. i (lub) inf.(50 mg/ml) - fiolka 5 ml fiolka 5 ml 100% (-) PLN 3,74 PLN
Fluorouracil Accord roztw. do wstrz. i (lub) inf.(50 mg/ml) - fiolka 50 ml fiolka 50 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN