Preparat: AmBisome proszek do sporz. roztw. do inf.(50 mg) - fiolka + filtr membranowy

Substancja czynna Amphotericin B
Nazwa preparatu AmBisome proszek do sporz. roztw. do inf.(50 mg) - fiolka + filtr membranowy
Producent Gilead Sciences Ireland
Zawartość opakowania fiolka + filtr membranowy
Kod EAN 5909990800025
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 1 023,52 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie ciężkich układowych i (lub) głębokich zakażeń grzybiczych. Empiryczne leczenie w przypadkach podejrzenia zakażenia grzybiczego u pacjentów z gorączką i neutropenią, gdy gorączka nie ustąpiła po zastosowaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania, a w odpowiednich badaniach nie było możliwe określenie wywołującej zakażenie bakterii lub wirusa. Do zakażeń skutecznie leczonych lekiem należą: rozsiana kandydoza, aspergiloza, mukormikoza, kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Leku nie należy stosować w leczeniu pospolitych zakażeń grzybiczych bez objawów klinicznych, rozpoznanych jedynie na podstawie dodatnich wyników prób skórnych lub badań serologicznych.
Dawkowanie Dożylnie we wlewie kroplowym. Dorośli i dzieci w wieku od 1 mies. do 18 lat. Leczenie zakażeń grzybiczych: dawkę leku należy dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta. Zwykle leczenie rozpoczyna się od dawki dobowej 1 mg/kg mc., a w razie konieczności stopniowo zwiększa się dawkę do 3 mg/kg mc.. Obecnie dostępne dane nie są wystarczające do określenia dawki całkowitej i czasu trwania leczenia niezbędnego do wyleczenia grzybicy, zwykle leczenie trwa 3-4 tyg. Empiryczne leczenie gorączki u pacjentów z neutropenią: zalecana dawka dobowa wynosi 3 mg/kg mc./24 h; leczenie należy prowadzić do czasu, gdy temperatura będzie się utrzymywać na prawidłowym poziomie przez kolejne 3 dni; leku nie stosować dłużej niż 42 dni. Mukormikoza: czas trwania leczenia należy określić indywidualnie. Leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg/kg mc., podawanej raz na dobę. Cykle leczenia do 56 dni są powszechnie stosowane w praktyce klinicznej, dłuższe okresy podawania leku mogą być konieczne w leczeniu głębokich zakażeń lub przedłużających się cykli chemioterapii lub neutropenii. Dawki większe niż 5 mg/kg mc. nie były stosowane w badaniach klinicznych ani w praktyce klinicznej (dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności są ograniczone), zatem należy określić czy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają znane zwiększone ryzyko toksyczności związanej z większymi dawkami leku. Szczególne grupy pacjentów. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u noworodków. Brak zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby. U pacjentów w podeszłym wieku oraz z niewydolnością nerek (dawki dobowe 1-5 mg/kg mc.) nie ma konieczności zmiany dawkowania ani częstości podawania. Należy jednak unikać podawania leku podczas zabiegu hemodializy lub hemofiltracji. Sposób podania. Dożylnie we wlewie 30-60-minutowym po uprzednim rozcieńczeniu. Stosując lek po raz pierwszy, zaleca się podanie dawki testowej bezpośrednio przed pierwszą infuzją. Pierwszą dawkę 1,0 mg należy przygotować zgodnie z instrukcją i podać w infuzji trwającej ok. 10 min. Po podaniu takiej dawki należy zakończyć infuzję i uważnie obserwować pacjenta przez 30 min. Jeżeli nie występują objawy nadwrażliwości, infuzję można kontynuować. Jeśli dawka przekracza 5 mg/kg mc./dobę, zaleca się infuzję dożylną trwającą 2 h. Zalecane stężenie amfoterycyny B do podawania w infuzji dożylnej wynosi 0,2 mg/ml do 2 mg/ml. Roztwór należy sporządzać używając jałowej wody do wstrzykiwań (bez środka bakteriostatycznego) oraz rozcieńczać wyłącznie roztworem glukozy do infuzji (5%, 10% lub 20%).
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Amphotericin B

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
AmBisome proszek do sporz. roztw. do inf.(50 mg) - fiolka + filtr membranowy fiolka + filtr membranowy 100% (-) PLN 1023,52 PLN
Abelcet konc. do sporz. zaw. do inf.(5 mg/ml) - 10 fiolek 20 ml 10 fiolek 20 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Fungizone proszek do sporz. konc. roztw. do inf.(50 mg) - fiol. 50 ml fiol. 50 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN