Preparat: Tenox tabl.(10 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Amlodipine
Nazwa preparatu Tenox tabl.(10 mg) - 30 szt.
Producent Krka
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990963119
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 30%
Cena pełnopłatna 14,78 PLN
Wysokość dopłaty (30%) 4,70 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (30% i S) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Wskazania
pozarejestracyjne (off-label)
Objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Nadciśnienie tętnicze. Przewlekła, stabilna dławica piersiowa. Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetala).
Dawkowanie Doustnie. Dorośli. W leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i dławicy piersiowej, dawka początkowa wynosi zazwyczaj 5 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, amlodypinę stosowano jednocześnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami α-adrenolitycznymi, lekami β-adrenolitycznymi oraz inhibitorami ACE. U pacjentów z dławicą piersiową, amlodypina może być stosowana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi u pacjentów z dławicą oporną na azotany i (lub) odpowiednie dawki leków blokujących receptory β-adrenergiczne. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, leków blokujących receptory β-adrenergiczne oraz inhibitorów ACE nie wymaga modyfikowania dawki amlodypiny. Dzieci i młodzież z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 6 do 17 lat. Zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 5 mg raz na dobę jeśli po 4 tyg. stosowania nie uzyskano pożądanych wartości ciśnienia tętniczego. Dawki większe niż 5 mg na dobę nie były badane u dzieci i młodzieży. Uzyskanie dawki 2,5 mg z preparatu nie jest możliwe. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się normalny schemat dawkowania, jednak podczas zwiększania dawki należy zachować ostrożność. Schemat dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby nie został ustalony, dlatego dostosowując dawkę amlodypiny należy zachować ostrożność, dawka początkowa powinna być możliwie najmniejsza spośród wszystkich dostępnych. Nie przeprowadzono badań dotyczących farmakokinetyki amlodypiny w ciężkich zaburzeniach czynności wątroby. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby dawkowanie amlodypiny należy rozpocząć od najmniejszej dawki, a następnie stopniowo należy ją zwiększać. Zmiany stężenia amlodypiny w surowicy nie są skorelowane ze stopniem uszkodzenia nerek, dlatego zaleca się normalny schemat dawkowania. Amlodypina nie jest eliminowana z organizmu podczas dializy. Dzieci w wieku poniżej 6 lat - brak dostępnych danych. Sposób podania. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków i napojów. Zaleca się stosowanie leku o tej samej porze każdego dnia, popijając tabletki wodą. Nie należy stosować leku z sokiem grejpfrutowym.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Amlodipine

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Amlozek tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,10 PLN 13,14 PLN
Amlozek tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,05 PLN 19,13 PLN
Norvasc tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 9,50 PLN
Norvasc tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 19,50 PLN
Cardilopin tabl.(2,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,82 PLN 5,34 PLN
Cardilopin tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,15 PLN 7,15 PLN
Cardilopin tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,13 PLN 13,77 PLN
Tenox tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,63 PLN 7,67 PLN
Tenox tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,70 PLN 14,78 PLN
Normodipine tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,94 PLN 6,47 PLN
Normodipine tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,74 PLN 12,47 PLN
Vilpin tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 4,49 PLN 14,57 PLN
Agen 5 tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,16 PLN 7,20 PLN
Agen 10 tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,14 PLN 13,81 PLN
Amlonor tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlonor tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlodipine Apotex tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlodipine Apotex tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Vilpin tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 2,40 PLN 7,44 PLN
Adipine tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,35 PLN 7,39 PLN
Adipine tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,76 PLN 12,52 PLN
Aldan tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 2,80 PLN 7,84 PLN
Aldan tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 4,70 PLN 14,78 PLN
Amlopin 10 mg tabl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 6,35 PLN 16,43 PLN
Amlopin 5 mg tabl.(5 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 3,43 PLN 8,47 PLN
Tenox tabl.(5 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 6,43 PLN 21,43 PLN
Amlomyl tabl.(5 mg) - 30 szt. blister 30 szt. blister 30% 1,84 PLN 6,13 PLN
Amlomyl tabl.(10 mg) - 30 szt. blister 30 szt. blister 30% 3,25 PLN 10,82 PLN
Amlodipine Bluefish tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,56 PLN 5,21 PLN
Amlodipine Bluefish tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,97 PLN 9,89 PLN
Alneta tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,63 PLN 7,67 PLN
Alneta tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,70 PLN 14,78 PLN
Amlodipine Vitabalans tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 6,60 PLN
Amlodipine Vitabalans tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,60 PLN
Agen 5 tabl.(5 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 3,72 PLN 12,41 PLN
Agen 10 tabl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 6,98 PLN 23,28 PLN
Alneta tabl.(5 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 4,21 PLN 14,04 PLN
Alneta tabl.(5 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Alneta tabl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 7,97 PLN 26,55 PLN
Alneta tabl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Damloc tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Damloc tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Amlodipine Aurovitas tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,57 PLN 5,23 PLN
Amlodipine Aurovitas tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,94 PLN 9,80 PLN
Amlodipine Orion tabl.(5 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,64 PLN 5,45 PLN
Amlodipine Orion tabl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,09 PLN 10,31 PLN