Preparat: Abiraterone Sandoz tabl. powl.(1000 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Abiraterone
Nazwa preparatu Abiraterone Sandoz tabl. powl.(1000 mg) - 30 szt.
Producent Sandoz
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5907626709872
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) W skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem do: leczenia nowo rozpoznanego hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (mHSPC) u dorosłych mężczyzn w skojarzeniu z terapią supresji androgenowej (ADT); leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (mCRPC) u dorosłych mężczyzn, bez objawów lub z objawami o niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie; leczenia mCRPC u dorosłych mężczyzn, u których choroba postępuje w trakcie lub po chemioterapii zawierającej docetaksel.
Dawkowanie Doustnie. Lek powinien być przepisywany przez odpowiedniego lekarza specjalistę. Zalecana dawka wynosi 1000 mg podawana jednorazowo raz na dobę. Leku nie wolno przyjmować razem z jedzeniem. Dawkowanie prednizonu lub prednizolonu. W leczeniu mHSPC abirateron stosuje się w skojarzeniu z 5 mg prednizonu lub prednizolonu na dobę. W leczeniu mCRPC abirateron stosuje się w skojarzeniu z 10 mg prednizonu lub prednizolonu na dobę. U pacjentów niekastrowanych chirurgicznie należy w trakcie leczenia kontynuować farmakologiczną kastrację analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH). Zalecana obserwacja. Należy oceniać aktywność aminotransferaz w surowicy przed rozpoczęciem leczenia, co 2 tyg. przez pierwsze 3 mies. leczenia, a następnie co miesiąc. Ciśnienie tętnicze krwi, stężenie potasu w surowicy i zastój płynów należy oceniać co miesiąc. Jednakże, pacjentów z istotnym ryzykiem zastoinowej niewydolności serca należy badać co 2 tyg. przez pierwsze 3 mies. terapii, a następnie co miesiąc. U pacjentów z występującą wcześniej hipokaliemią lub z hipokaliemią, która rozwinęła się w trakcie leczenia abirateronem, należy utrzymywać stężenie potasu na poziomie ≥4,0 mM. U pacjentów, u których wystąpią objawy toksyczności stopnia ≥3. w tym nadciśnienie, hipokaliemia, obrzęk i inne działania niezwiązane z mineralokortykosteroidami, należy wstrzymać leczenie i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Nie należy wznawiać leczenia abirateronem, aż nasilenie objawów zmniejszy się do stopnia 1. lub wartości wyjściowych. Pominięcie dawki. W przypadku pominięcia dawki dobowej, zarówno abirateronu, jak i prednizonu lub prednizolonu, należy wznowić leczenie zwykle stosowaną dawką dobową następnego dnia. Hepatotoksyczność. U pacjentów, u których wystąpi działanie hepatotoksyczne podczas leczenia (zwiększy się aktywność AlAT lub AspAT ponad 5-krotnie powyżej GGN), należy natychmiast wstrzymać leczenie. Wznowienie leczenia po powrocie testów czynnościowych wątroby do wartości wyjściowych może być kontynuowane w zmniejszonej dawce 500 mg raz na dobę. U pacjentów, u których wznowiono leczenie, należy badać aktywność aminotransferaz w surowicy przynajmniej co 2 tyg. przez 3 mies., a następnie co miesiąc. W razie nawrotu hepatotoksyczności podczas stosowania zmniejszonej dawki 500 mg na dobę, należy przerwać leczenie. W przypadku wystąpienia ciężkiej hepatotoksyczności (aktywność AlAT lub AspAT zwiększona ponad 20 razy powyżej GGN) kiedykolwiek podczas terapii, należy przerwać leczenie i nie rozpoczynać go ponownie. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z występującymi wcześniej łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby, klasy A wg Child-Pugh. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B wg Child-Pugh) wykazano ok. 4-krotne zwiększenie całkowitego wpływu abirateronu na organizm po jednorazowej dawce doustnej 1000 mg. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa klinicznego i skuteczności wielokrotnych dawek octanu abirateronu podawanych pacjentom z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B lub C wg Child-Pugh). Nie można określić zaleceń dotyczących dostosowania dawki. Zastosowanie leku należy rozważnie ocenić u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, u których korzyści powinny jasno przeważać nad możliwym ryzykiem. Nie należy stosować leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych klinicznych u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek - należy zachować ostrożność u tych pacjentów. Nie istnieje odpowiednie zastosowanie abirateronu w populacji dzieci i młodzieży. Sposób podania. Leku nie wolno przyjmować razem z jedzeniem. Przyjmowanie leku z jedzeniem zwiększa całkowite narażenie organizmu na abirateron. Tabletki należy przyjmować co najmniej 1 h przed posiłkiem lub co najmniej 2 h po posiłku. Tabletki połykać w całości, popijając wodą.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Abiraterone

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Zytiga tabl.(250 mg) - 120 szt. 120 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Zytiga tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Krka tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Accord tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone G.L. Pharma tabl.(250 mg) - 120 szt. 120 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone G.L. Pharma tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Glenmark tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Pharmascience tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Richter tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Sandoz tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Sandoz tabl. powl.(1000 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone STADA tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiraterone Vipharm tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abirateron Zentiva tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Abiral tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Grumabix tabl. powl.(500 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN