Preparat: Symbicort Turbuhaler proszek do inh.((320 µg+9 µg)/dawkę) - 60 dawek

Substancja czynna Budesonide+Formoterol fumarate
Nazwa preparatu Symbicort Turbuhaler proszek do inh.((320 µg+9 µg)/dawkę) - 60 dawek
Producent AstraZeneca
Zawartość opakowania 60 dawek
Kod EAN 5909990873241
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C tak
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt
Cena pełnopłatna 127,44 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 36,65 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Astma oskrzelowa (dawka 80 µg+4,5 µg; 160 µg+4,5 µg; 320 µg+9 µg). Systematyczne leczenie pacjentów z astmą oskrzelową, u których wskazane jest jednoczesne stosowanie wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów β2-adrenergicznych, gdy: leczenie wziewnymi glikokortykosteroidami i krótko działającymi wziewnymi agonistami receptorów β2-adrenergicznych stosowanymi doraźnie, nie zapewnia odpowiedniej kontroli objawów choroby; lub objawy choroby są odpowiednio kontrolowane za pomocą wziewnych glikokortykosteroidów i długo działających agonistów receptorów β2-adrenergicznych stosowanych osobno. Lek w dawce 80 µg+4,5 µg przeznaczony jest do leczenia dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat; nie jest zalecany do leczenia pacjentów z ciężką postacią astmy. Preparaty w dawkach 160 µg+4,5 µg oraz 320 µg+9 µg przeznaczone są do leczenia dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Przewlekła obturacyjna choroba płuc - POChP (dawka 160 µg+4,5 µg oraz dawka 320 µg+9 µg). Objawowe leczenie pacjentów dorosłych w wieku 18 lat i powyżej, z POChP z natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (FEV1) <70% wartości należnej (po podaniu leku rozszerzającego oskrzela) i zaostrzeniem choroby w wywiadzie mimo systematycznej terapii lekami rozszerzającymi oskrzela.
Dawkowanie Wziewnie. Astma (wszystkie dawki). Preparat nie jest przeznaczony do rozpoczynania leczenia astmy oskrzelowej. Dawkowanie leków wchodzących w skład preparatu należy ustalać indywidualnie, zależnie od stopnia ciężkości choroby. Należy zwrócić na to szczególną uwagę zarówno w momencie rozpoczynania leczenia lekiem złożonym, jak i podczas ustalania dawki podtrzymującej. Jeśli u pacjenta jest konieczne zastosowanie budezonidu i (lub) formoterolu w dawkach innych niż dostępne w preparacie Symbicort, leczenie należy uzupełnić przepisując odpowiednie dawki wziewnych agonistów receptorów β2-adrenergicznych i (lub) glikokortykosteroidów. Dawkę należy dobierać do ustalenia najmniejszej dawki, która zapewnia skuteczne opanowanie objawów choroby. Stan pacjenta powinien być regularnie oceniany przez lekarza, tak by stosowana dawka leku pozostawała optymalna. Jeżeli uzyskano długotrwałe opanowanie objawów choroby podczas stosowania najmniejszej zalecanej dawki, następnym krokiem może być próba zmiany leczenia na leczenie samym tylko glikokortykosteroidem wziewnym. Leczenie podtrzymujące (wszystkie dawki) - lek jest stosowany systematycznie jako leczenie podtrzymujące, a dodatkowy szybko działający lek rozszerzający oskrzela jest stosowany doraźnie. Dorośli (od 18 lat): 1-2 inhalacje 80 µg+4,5 µg lub 160 µg+4,5 µg 2 razy na dobę lub 1 inhalacja 320 µg+9 µg 2 razy na dobę. Dawkę można zwiększać maksymalnie do 4 inhalacji 80 µg+4,5 µg lub 160 µg+4,5 µg 2 razy na dobę lub do 2 inhalacji 320 µg+9 µg 2 razy na dobę. Młodzież 12-17 lat: 1-2 inhalacje 80 µg+4,5 µg lub 160 µg+4,5 µg 2 razy na dobę lub 1 inhalacja 320 µg+9 µg 2 razy na dobę. Dzieci ≥6 lat: 2 inhalacje 80 µg+4,5 µg 2 razy na dobę. Ze względu na ograniczone dane lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci <6 lat. Jeżeli podczas leczenia opanowano objawy choroby stosując schemat dawkowania 2 razy na dobę, dobieranie najmniejszej skutecznej dawki może polegać na stosowaniu leku raz na dobę, jeżeli w opinii lekarza dla utrzymania opanowania objawów konieczne jest podawanie długo działających leków rozszerzających oskrzela w połączeniu z kortykosteroidem wziewnym. Zwiększenie częstości przyjmowania szybko działających leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie kontroli astmy; w takim przypadku należy rozważyć zmianę sposobu leczenia astmy. Leczenie podtrzymujące i doraźne (tylko dawki 80 µg+4,5 µg i 160 µg+4,5 µg). Lek jest stosowany codziennie w leczeniu podtrzymującym oraz dodatkowo w razie potrzeby w odpowiedzi na występujące objawy. Należy zalecić pacjentowi, aby przez cały czas miał przy sobie lek do zastosowania w razie konieczności. Ten sposób leczenia należy rozważyć przede wszystkim u pacjentów, u których: kontrola objawów astmy jest niewystarczająca i często konieczne jest stosowanie leków rozszerzających oskrzela oraz u pacjentów, u których zaostrzenia astmy występujące w przeszłości wymagały interwencji medycznej. U pacjentów stosujących preparat jako lek doraźny, lekarz powinien omówić z pacjentem profilaktyczne zastosowanie leku w zapobieganiu zwężeniu oskrzeli wywołanemu przez alergen lub wysiłek fizyczny; zalecane użycie leku powinno uwzględniać częstość zapotrzebowania. W przypadku częstej potrzeby rozszerzania oskrzeli bez konieczności zwiększenia dawki wziewnych kortykosteroidów, należy zastosować alternatywny lek doraźny. U pacjentów, którzy często przyjmują duże dawki preparatu doraźnie, należy ściśle monitorować występowanie działań niepożądanych zależnych od dawki. Dorośli i młodzież od 12 lat: zalecana dawka podtrzymująca to 2 inhalacje 80 µg+4,5 µg lub 160 µg+4,5 µg na dobę, przyjmowane jako 1 inhalacja rano i 1 wieczorem lub 2 inhalacje jednocześnie rano lub wieczorem. Niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki 2 inhalacje 2 razy na dobę. U niektórych pacjentów odpowiednia może być dawka podtrzymująca wynosząca 2 inhalacje 2 razy na dobę. Stosowanie doraźne (dawki 80 µg+4,5 µg i 160 µg+4,5 µg). W przypadku wystąpienia objawów pacjent powinien przyjąć doraźnie 1 inhalację dodatkową. Jeśli po kilku minutach objawy nie ustąpią, pacjent powinien przyjąć kolejną dawkę dodatkową. Nie wolno przyjmować jednorazowo więcej niż 6 inhalacji. Zazwyczaj nie jest potrzebne przyjmowanie więcej niż 8 inhalacji na dobę, jednak przez ograniczony okres można przyjmować do 12 inhalacji na dobę. Pacjentom, którzy przyjmują więcej niż 8 inhalacji na dobę, należy kategorycznie zalecić skontaktowanie się z lekarzem prowadzącym. Należy ponownie ocenić stan pacjenta i rozważyć zmianę leczenia podtrzymującego. Lek nie jest zalecany w leczeniu podtrzymującym i doraźnym u dzieci poniżej 12 lat. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (dawka 160 µg+4,5 µg lub 320 µg+9 µg). Dorośli: 2 inhalacje (160 µg+4,5 µg) 2 razy na dobę lub 1 inhalacja (320 µg+9 µg) 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie ma danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. U pacjentów z ciężką marskością wątroby może dojść do zwiększenia ekspozycji na formoterol i budezonid, ponieważ obie substancje są metabolizowane głównie w wątrobie. Sposób podania. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń grzybiczych jamy ustnej i gardła po każdej inhalacji dawki podtrzymującej należy wypłukać jamę ustną wodą. W przypadku wystąpienia pleśniawek w obrębie jamy ustnej i gardła jamę ustną należy wypłukać wodą także po przyjęciu dawki stosowanej doraźnie. Ze względu na bardzo małą ilość proszku pacjent może nie wyczuć smaku ani zapachu leku po inhalacji. Szczegółowa instrukcja stosowania inhalatora jest dołączona do każdego opakowania leku.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Budesonide+Formoterol fumarate

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Symbicort Turbuhaler proszek do inh.((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - 120 dawek 120 dawek ryczałt 37,24 PLN 128,03 PLN
Symbicort Turbuhaler proszek do inh.((80 µg+4,5 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 24,44 PLN 75,20 PLN
Symbicort Turbuhaler proszek do inh.((320 µg+9 µg)/dawkę) - 60 dawek 60 dawek ryczałt 36,65 PLN 127,44 PLN
Bufomix Easyhaler proszek do inh.((320 µg+9 µg)/dawkę) - inhalator (60 dawek) inhalator (60 dawek) ryczałt 22,48 PLN 113,27 PLN
Bufomix Easyhaler proszek do inh.((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator (120 dawek) inhalator (120 dawek) ryczałt 37,17 PLN 127,96 PLN
DuoResp Spiromax proszek do inh.((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator (120 dawek) inhalator (120 dawek) ryczałt 30,41 PLN 121,20 PLN
DuoResp Spiromax proszek do inh.((320 µg+9 µg)/dawkę) - inhalator (60 dawek) inhalator (60 dawek) ryczałt 20,31 PLN 111,10 PLN
Symbicort aerozol inhalacyjny, zaw.((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator 120 dawek inhalator 120 dawek 30% 62,24 PLN 128,03 PLN
Airbufo Forspiro proszek do inh., podzielony((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 16,11 PLN 59,90 PLN
Airbufo Forspiro proszek do inh., podzielony((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - 2 inhalatory x 60 dawek 2 inhalatory x 60 dawek ryczałt 18,90 PLN 109,69 PLN
Airbufo Forspiro proszek do inh., podzielony((320 µg+9 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 20,05 PLN 110,84 PLN
Oxodil Combo proszek do inh., podzielony((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 13,81 PLN 57,60 PLN
Oxodil Combo proszek do inh., podzielony((160 µg+4,5 µg)/dawkę) - 2 inhalatory x 60 dawek 2 inhalatory x 60 dawek ryczałt 18,89 PLN 109,68 PLN
Oxodil Combo proszek do inh., podzielony((320 µg+9 µg)/dawkę) - inhalator 60 dawek inhalator 60 dawek ryczałt 20,04 PLN 110,83 PLN