Preparat: Atoris tabl. powl.(20 mg) - 90 szt.

Substancja czynna Atorvastatin
Nazwa preparatu Atoris tabl. powl.(20 mg) - 90 szt.
Producent Krka
Zawartość opakowania 90 szt.
Kod EAN 5909990419173
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 30%
Cena pełnopłatna 39,46 PLN
Wysokość dopłaty (30%) 21,76 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (30% i S) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
Wskazania
pozarejestracyjne (off-label)
Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Hipercholesterolemia. Lek jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Lek jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów w terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka.
Dawkowanie Doustnie. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od początkowych stężeń cholesterolu LDL, celu terapeutycznego oraz reakcji pacjenta. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Modyfikacji dawek należy dokonywać co 4 tyg. lub rzadziej. Maksymalna dawka wynosi 80 mg raz na dobę. Pierwotna hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia. U większości pacjentów wystarcza dawka 10 mg raz na dobę. Odpowiedź terapeutyczna jest widoczna w ciągu 2 tyg. leczenia, a maksymalną odpowiedź terapeutyczną osiąga się zwykle w ciągu 4 tyg., utrzymuje się ona podczas długotrwałego leczenia. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tyg., do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki 80 mg na dobę albo podawać atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Dawki wynoszą 10-80 mg na dobę. U tych pacjentów atorwastatynę należy stosować jako leczenie wspomagające inne sposoby terapii hipolipemizującej (np. aferezę LDL-C), lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia są niedostępne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: 10 mg na dobę. Aby uzyskać stężenie LDL-C, odpowiadające aktualnym wytycznym konieczne może być stosowanie większych dawek leku. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zalecanych dawek u pacjentów powyżej 70 lat są podobne do występujących w populacji ogólnej. Dzieci i młodzież. Stosowanie leku u dzieci powinno odbywać się pod kontrolą lekarzy specjalistów doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci. Należy regularnie dokonywać oceny stanu zdrowia pacjentów pod kątem skuteczności leczenia. W populacji pacjentów z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku 10 lat lub starszych, zalecana dawka początkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dobę. Dawka może być zwiększona do 80 mg na dobę w zależności od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki należy dostosowywać indywidualnie w zależności od zalecanego celu leczenia w odstępach 4 tyg. lub dłuższych. Zwiększenie dawki do 80 mg na dobę zostało poparte danymi pochodzącymi z badań klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów oraz ograniczoną ilością danych pochodzących z badań klinicznych z udziałem dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej. Dane pochodzące z otwartych badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku od 6 do 10 lat są dość ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu pacjentów w wieku poniżej 10 lat. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami. U pacjentów przyjmujących w skojarzeniu z atorwastatyną leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem lub letermowir stosowany w profilaktyce zakażeń wirusem cytomegalii, nie należy podawać dawki atorwastatyny większej niż 20 mg/dobę. Nie zaleca się stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmujących letermowir jednocześnie z cyklosporyną. Sposób podania. Dawkę dobową atorwastatyny podaje się w całości jednorazowo. Preparat można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Atorvastatin

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Sortis tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 14,00 PLN
Sortis tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 19,86 PLN
Sortis tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 27,72 PLN
Tulip tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,65 PLN 9,60 PLN
Atoris tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,61 PLN 9,56 PLN
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 7,81 PLN 13,71 PLN
Tulip tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,52 PLN 15,42 PLN
Tulip tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 12,77 PLN 18,67 PLN
Tulip tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 18,98 PLN 27,83 PLN
Tulip tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 16,63 PLN 28,43 PLN
Tulip tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 24,10 PLN 41,80 PLN
Sortis tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 39,53 PLN
Torvacard 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 5,84 PLN 8,79 PLN
Torvacard 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 7,04 PLN 12,94 PLN
Torvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 12,23 PLN 24,03 PLN
Atrox tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,54 PLN 9,49 PLN
Atrox tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,11 PLN 15,01 PLN
Atrox tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 17,66 PLN 29,46 PLN
Atorvox tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,11 PLN 9,06 PLN
Atorvox tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,33 PLN 15,23 PLN
Atorvox tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 16,17 PLN 27,97 PLN
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 14,95 PLN 26,75 PLN
Torvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 32,66 PLN 68,07 PLN
Torvalipin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Torvalipin tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Torvalipin tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 6,17 PLN 9,81 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 11,89 PLN 19,11 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 23,20 PLN 37,58 PLN
Larus tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 100% (-) PLN 0,00 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 6,70 PLN 9,65 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 11,85 PLN 17,75 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 20,24 PLN 32,04 PLN
Tulip tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 12,11 PLN 23,91 PLN
Tulip tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 29,19 PLN 52,79 PLN
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 21,76 PLN 39,46 PLN
Atoris tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 18,80 PLN 27,65 PLN
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,17 PLN 7,12 PLN
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 5,77 PLN 11,67 PLN
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 10,83 PLN 22,63 PLN
Atoris tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 10,17 PLN 19,02 PLN
Atoris tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 21,76 PLN 39,46 PLN
Atoris tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 27,94 PLN 51,54 PLN
Sortis tabl. do rozgr. i żucia(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 133,00 PLN
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 37,36 PLN 72,77 PLN
Torvacard tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 23,75 PLN 47,35 PLN
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 25,01 PLN 48,61 PLN
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 13,48 PLN 25,28 PLN
Atoris tabl. powl.(30 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 17,40 PLN 35,10 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,09 PLN 6,04 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 5,27 PLN 11,17 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,77 PLN 21,57 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 16,88 PLN 40,48 PLN
Atrox tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 17,74 PLN 41,34 PLN
Atorvagen tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,07 PLN 9,97 PLN
Atorvagen tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 7,22 PLN 19,02 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 12,28 PLN 37,24 PLN
Tulip tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 14,97 PLN 38,57 PLN
Tulip tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 20,18 PLN 55,59 PLN
Atrox tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 4,79 PLN 10,69 PLN
Atrox tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 10,42 PLN 34,02 PLN
Atrox tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 6,85 PLN 18,65 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(10 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 19,82 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(20 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 29,68 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(40 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 53,31 PLN
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 4,08 PLN 9,98 PLN
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 5,64 PLN 14,49 PLN
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 7,11 PLN 18,91 PLN
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 9,57 PLN 27,27 PLN
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 11,34 PLN 34,94 PLN
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 14,96 PLN 49,88 PLN
Atrox tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 5,99 PLN 14,84 PLN
Atrox tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 9,46 PLN 27,16 PLN
Atrox tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 15,27 PLN 50,68 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,55 PLN 5,50 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,71 PLN 9,61 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,50 PLN 18,30 PLN
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,99 PLN 8,89 PLN
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 7,33 PLN 24,43 PLN
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,82 PLN 16,06 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,74 PLN 29,14 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. 60 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 5,47 PLN 14,32 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,80 PLN 22,65 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,62 PLN 12,05 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(30 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 6,79 PLN 22,63 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,79 PLN 22,63 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,60 PLN 12,00 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,75 PLN 22,51 PLN
Atorvastatin Medreg tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,63 PLN 4,58 PLN
Atorvastatin Medreg tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,48 PLN 8,26 PLN
Atorvastatin Medreg tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,61 PLN 15,38 PLN
Atorvastatin Medreg tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,64 PLN 28,80 PLN
Atorvastatin Medical Valley tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,46 PLN 8,20 PLN
Atorvastatin Medical Valley tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,58 PLN 15,27 PLN