Preparat: Atoris tabl. powl.(20 mg) - 90 szt.

Substancja czynna Atorvastatin
Nazwa preparatu Atoris tabl. powl.(20 mg) - 90 szt.
Producent Krka
Zawartość opakowania 90 szt.
Kod EAN 5909990419173
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 30%
Cena pełnopłatna 38,24 PLN
Wysokość dopłaty (30%) 19,59 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (30% i S) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
Wskazania
pozarejestracyjne (off-label)
Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Hipercholesterolemia. Lek jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia. Lek jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów w terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym. Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u dorosłych pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka.
Dawkowanie Doustnie. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od początkowych stężeń cholesterolu LDL, celu terapeutycznego oraz reakcji pacjenta. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia pacjent powinien stosować dietę mającą na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu. Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Modyfikacji dawek należy dokonywać co 4 tyg. lub rzadziej. Maksymalna dawka wynosi 80 mg raz na dobę. Pierwotna hipercholesterolemia i mieszana hiperlipidemia. U większości pacjentów wystarcza dawka 10 mg raz na dobę. Odpowiedź terapeutyczna jest widoczna w ciągu 2 tyg. leczenia, a maksymalną odpowiedź terapeutyczną osiąga się zwykle w ciągu 4 tyg., utrzymuje się ona podczas długotrwałego leczenia. Heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Dawki należy ustalać indywidualnie, a zmiany dawki należy dokonywać co 4 tyg., do osiągnięcia dawki 40 mg na dobę. Następnie można albo zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki 80 mg na dobę albo podawać atorwastatynę w dawce 40 mg na dobę w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna. Dawki wynoszą 10-80 mg na dobę. U tych pacjentów atorwastatynę należy stosować jako leczenie wspomagające inne sposoby terapii hipolipemizującej (np. aferezę LDL-C), lub wtedy, gdy takie sposoby leczenia są niedostępne. Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym: 10 mg na dobę. Aby uzyskać stężenie LDL-C, odpowiadające aktualnym wytycznym konieczne może być stosowanie większych dawek leku. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z czynną chorobą wątroby. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zalecanych dawek u pacjentów powyżej 70 lat są podobne do występujących w populacji ogólnej. Dzieci i młodzież. Stosowanie leku u dzieci powinno odbywać się pod kontrolą lekarzy specjalistów doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci. Należy regularnie dokonywać oceny stanu zdrowia pacjentów pod kątem skuteczności leczenia. W populacji pacjentów z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku 10 lat lub starszych, zalecana dawka początkowa atorwastatyny wynosi 10 mg na dobę. Dawka może być zwiększona do 80 mg na dobę w zależności od reakcji na leczenie i tolerancji leku. Dawki należy dostosowywać indywidualnie w zależności od zalecanego celu leczenia w odstępach 4 tyg. lub dłuższych. Zwiększenie dawki do 80 mg na dobę zostało poparte danymi pochodzącymi z badań klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów oraz ograniczoną ilością danych pochodzących z badań klinicznych z udziałem dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej. Dane pochodzące z otwartych badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci z heterozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej w wieku od 6 do 10 lat są dość ograniczone. Atorwastatyna nie jest wskazana w leczeniu pacjentów w wieku poniżej 10 lat. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami. U pacjentów przyjmujących w skojarzeniu z atorwastatyną leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem lub letermowir stosowany w profilaktyce zakażeń wirusem cytomegalii, nie należy podawać dawki atorwastatyny większej niż 20 mg/dobę. Nie zaleca się stosowania atorwastatyny u pacjentów przyjmujących letermowir jednocześnie z cyklosporyną. Sposób podania. Dawkę dobową atorwastatyny podaje się w całości jednorazowo. Preparat można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Atorvastatin

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Sortis tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 14,00 PLN
Sortis tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 19,86 PLN
Sortis tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 27,72 PLN
Tulip tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,11 PLN 9,22 PLN
Atoris tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,06 PLN 9,17 PLN
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 7,16 PLN 13,38 PLN
Tulip tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,85 PLN 15,07 PLN
Tulip tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 12,08 PLN 18,30 PLN
Tulip tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 17,88 PLN 27,20 PLN
Tulip tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 15,22 PLN 27,65 PLN
Tulip tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 21,91 PLN 40,56 PLN
Sortis tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 39,53 PLN
Torvacard 10 tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 5,25 PLN 8,36 PLN
Torvacard 20 tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 6,41 PLN 12,63 PLN
Torvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 10,87 PLN 23,30 PLN
Atrox tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 5,99 PLN 9,10 PLN
Atrox tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,44 PLN 14,66 PLN
Atrox tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 16,25 PLN 28,68 PLN
Atorvox tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 5,54 PLN 8,65 PLN
Atorvox tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,67 PLN 14,89 PLN
Atorvox tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 14,77 PLN 27,20 PLN
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 13,56 PLN 25,99 PLN
Torvacard 40 tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 29,26 PLN 66,56 PLN
Torvalipin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Torvalipin tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Torvalipin tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Atractin tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,05 PLN 7,16 PLN
Atractin tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 7,81 PLN 14,03 PLN
Atractin tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 14,87 PLN 27,30 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 6,33 PLN 9,44 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 12,52 PLN 18,74 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 24,28 PLN 36,71 PLN
Larus tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 100% (-) PLN 0,00 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 6,16 PLN 9,27 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 11,17 PLN 17,39 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 18,80 PLN 31,23 PLN
Tulip tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,88 PLN 21,31 PLN
Tulip tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 26,56 PLN 51,43 PLN
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 19,59 PLN 38,24 PLN
Atoris tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 17,71 PLN 27,03 PLN
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,51 PLN 6,62 PLN
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 5,11 PLN 11,33 PLN
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,49 PLN 21,92 PLN
Atoris tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 9,15 PLN 18,47 PLN
Atoris tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 19,59 PLN 38,24 PLN
Atoris tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 25,32 PLN 50,19 PLN
Sortis tabl. do rozgr. i żucia(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 133,00 PLN
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 33,91 PLN 71,21 PLN
Torvacard tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 21,17 PLN 46,04 PLN
Atoris tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 23,44 PLN 48,31 PLN
Atoris tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 12,62 PLN 25,05 PLN
Atoris tabl. powl.(30 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 15,27 PLN 33,92 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,37 PLN 5,48 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,59 PLN 10,81 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,42 PLN 20,85 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 14,37 PLN 39,24 PLN
Atrox tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 15,22 PLN 40,09 PLN
Atorvagen tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,33 PLN 9,55 PLN
Atorvagen tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 5,91 PLN 18,34 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) 30 szt. (3 blistry x 10) 30% 11,15 PLN 36,02 PLN
Tulip tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 10,64 PLN 35,45 PLN
Tulip tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 15,57 PLN 51,91 PLN
Atrox tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 2,83 PLN 9,05 PLN
Atrox tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 9,85 PLN 32,84 PLN
Atrox tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 5,19 PLN 17,31 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(10 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 19,82 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(20 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 29,68 PLN
Atorvasterol tabl. powl.(40 mg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 53,31 PLN
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 3,34 PLN 9,56 PLN
Lambrinex tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 4,68 PLN 14,00 PLN
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 5,79 PLN 18,22 PLN
Lambrinex tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 7,85 PLN 26,16 PLN
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 10,12 PLN 33,74 PLN
Lambrinex tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 14,56 PLN 48,54 PLN
Atrox tabl. powl.(10 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 3,90 PLN 13,00 PLN
Atrox tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 7,37 PLN 24,57 PLN
Atrox tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 14,01 PLN 46,70 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(10 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 1,31 PLN 4,35 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,56 PLN 8,54 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,89 PLN 16,30 PLN
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(20 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 2,53 PLN 8,42 PLN
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 7,01 PLN 23,35 PLN
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(40 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 4,62 PLN 15,40 PLN
Atorvastatin Aurovitas tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(80 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 8,40 PLN 28,00 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(40 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 8,40 PLN 28,00 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(20 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 6,48 PLN 21,59 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(40 mg) - 90 szt. 90 szt. 30% 12,23 PLN 40,76 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,45 PLN 11,51 PLN
Atorvastatin Bluefish AB tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,48 PLN 21,59 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,45 PLN 11,50 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(30 mg) - 60 szt. 60 szt. 30% 6,47 PLN 21,56 PLN
Apo-Atorva tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,47 PLN 21,56 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(30 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 3,43 PLN 11,44 PLN
Storvas CRT tabl. powl.(60 mg) - 30 szt. 30 szt. 30% 6,44 PLN 21,46 PLN