Preparat: Letrox 50 tabl.(50 µg) - 50 szt.

Substancja czynna Levothyroxine sodium
Nazwa preparatu Letrox 50 tabl.(50 µg) - 50 szt.
Producent Berlin-Chemie
Zawartość opakowania 50 szt.
Kod EAN 5909990374014
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C tak
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt
Cena pełnopłatna 7,14 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 6,15 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) Niedoczynność tarczycy
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Terapia zastępcza i uzupełniająca w niedoczynności tarczycy o różnej etiologii. Zapobieganie wznowie wola tarczycy po leczeniu operacyjnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza). Leczenie wola o charakterze łagodnym u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy (eutyreoza). Terapia zastępcza i supresyjna nowotworów złośliwych tarczycy, szczególnie po operacji wycięcia tarczycy. Pomocniczo w leczeniu nadczynności tarczycy w skojarzeniu z tyreostatykami po uzyskaniu eutyreozy. Ponadto tabl. 50 µg, 75 µg, 100 µg, 125 µg i 150 µg: test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy. Lek jest wskazany do stosowania we wszystkich grupach wiekowych.
Dawkowanie Doustnie. Indywidualna dawka dobowa powinna być ustalona na podstawie badania lekarskiego i wyników testów laboratoryjnych. W przypadku utrzymującej się resztkowej czynności tarczycy, odpowiednie może być zastosowanie mniejszych dawek. Leczenie hormonami tarczycy powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z chorobą wieńcową serca i pacjentów z ciężką lub długotrwałą niedoczynnością tarczycy. U tych pacjentów, leczenie należy zacząć od małej dawki początkowej, która następnie powinna być zwiększana powoli w dużych odstępach czasu z jednoczesnym monitorowaniem stężenia hormonów tarczycy. Doświadczenia wykazały, iż małe dawki są również wystarczające u pacjentów o niewielkiej masie ciała oraz u pacjentów z dużym wolem. U niektórych pacjentów stężenie hormonów T4 lub fT4 może być zwiększone, dlatego w celu monitorowania przyjętego schematu leczenia, lepsze jest oznaczanie stężenia TSH w surowicy krwi. Niedoczynność tarczycy. Dorośli. Dawka początkowa: 25-50 µg na dobę. Dawka podtrzymująca: 100-200 µg na dobę. Dawkę należy zwiększać o 25 go 50 µg w odstępach co 2 do 4 tyg.). Dzieci i młodzież.  Dawka podtrzymująca w wrodzonej lub nabytej niedoczynności tarczycy wynosi zwykle 100-150 µg/m2 pc./dobę. U noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, wymagających szybkiej substytucji, zalecana dawka początkowa wynosi 10-15 µg/kg mc./dobę przez pierwsze 3 mies. Następnie dawkę należy dostosować indywidualnie, na podstawie obrazu klinicznego i stężenia hormonów tarczycy i wartości TSH. U dzieci z nabytą niedoczynnością tarczycy, zalecana dawka początkowa wynosi 12,5-50 µg/dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo, co 2-4 tyg., w zależności od wyników badania klinicznego i stężenia hormonów tarczycy oraz wartości TSH, aż do uzyskania pełnej dawki substytucyjnej. Profilaktyka nawrotu wola: 75-200 µg na dobę. Wole o charakterze łagodnym u pacjentów z eutyreozą: 75-200 µg na dobę. Terapia wspomagająca leczenie tyreostatyczne nadczynności tarczycy: 50-100 µg na dobę. Po operacji usunięcia tarczycy z powodu nowotworów złośliwych tarczycy: 150-300 µg na dobę. Test supresyjny w diagnostyce nadczynności tarczycy (tabl. 50 µg, 75 µg, 100 µg, 125 µg i 150 µg): 200 µg na dobę (przez 14 dni do momentu wykonania scyntygrafii). Czas trwania leczenia. W przypadku niedoczynności tarczycy oraz po operacji usunięcia tarczycy z powodu nowotworu złośliwego tarczycy, leczenie trwa zazwyczaj przez całe życie, a w przypadku wola o charakterze łagodnym i profilaktyki nawrotu wola leczenie trwa kilka miesięcy lub lat, a nawet do końca życia; w przypadku terapii wspomagającej leczenie nadczynności tarczycy, czas trwania leczenia zależy od długości leczenia tyreostatycznego. Leczenie wola u pacjentów w stanie eutyreozy powinno trwać od 6 mies. do 2 lat. Jeżeli w tym przedziale czasowym leczenie lewotyroksyną nie przynosi pożądanego efektu terapeutycznego należy rozważyć inne sposoby leczenia. Sposób podania. Całkowitą dawkę dobową należy przyjmować rano, na czczo, co najmniej pół godziny przed śniadaniem, popijając odpowiednią ilością wody. Dzieci powinny otrzymywać całkowitą dawkę dobową, co najmniej na pół godziny przed pierwszym posiłkiem. Tabletki można również podawać w postaci zawiesiny. Tabletki należy rozpuścić w odpowiedniej ilości wody (10-15 ml), a powstałą w ten sposób zawiesinę, którą za każdym razem należy przygotowywać na świeżo, podać z dodatkową ilością płynu (5-10 ml). Należy unikać jednoczesnego przyjmowania lewotyroksyny z kawą, ponieważ może to powodować zmniejszenie wchłanianie lewotyroksyny z przewodu pokarmowego. Dlatego zaleca się zachowanie odstępu od pół godziny do godziny pomiędzy przyjęciem lewotyroksyny a spożyciem kawy, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia interakcji. Zaleca się, aby pacjenci, którzy są leczeni lewotyroksyną, nie zmieniali swoich nawyków związanych z piciem kawy bez sprawdzenia i kontroli stężenia lewotyroksyny przez lekarza prowadzącego.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Levothyroxine sodium

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Eltroxin tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Eltroxin tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Euthyrox N 25 tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,82 PLN 6,82 PLN
Euthyrox N 25 tabl.(25 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,52 PLN 9,51 PLN
Euthyrox N 50 tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,67 PLN 7,66 PLN
Euthyrox N 50 tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,91 PLN 13,73 PLN
Euthyrox N 75 tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,67 PLN 8,75 PLN
Euthyrox N 75 tabl.(75 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,02 PLN 15,26 PLN
Euthyrox N 100 tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,56 PLN 9,38 PLN
Euthyrox N 100 tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 7,16 PLN 16,80 PLN
Euthyrox N 125 tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,87 PLN 10,90 PLN
Euthyrox N 125 tabl.(125 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,89 PLN 20,66 PLN
Euthyrox N 150 tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 12,41 PLN
Euthyrox N 150 tabl.(150 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 10,67 PLN 22,57 PLN
Euthyrox N 175 tabl.(175 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,22 PLN 14,66 PLN
Euthyrox N 200 tabl.(200 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 7,11 PLN 16,02 PLN
Letrox 50 tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,15 PLN 7,14 PLN
Letrox 100 tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,71 PLN 8,53 PLN
Letrox 150 tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,97 PLN
Euthyrox N 88 tabl.(88 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,11 PLN 9,28 PLN
Euthyrox N 137 tabl.(137 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,87 PLN 11,45 PLN
Euthyrox N 112 tabl.(112 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,74 PLN 10,14 PLN
Letrox 125 tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,44 PLN 10,00 PLN
Letrox 75 tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,38 PLN 7,46 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(13 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(25 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(50 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(75 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(88 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(100 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(125 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(112 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(137 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(150 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(175 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(200 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Eferox tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,54 PLN 4,53 PLN
Eferox tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 3,56 PLN 8,17 PLN
Eferox tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,56 PLN 8,17 PLN
Eferox tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 7,11 PLN 15,32 PLN
Althyxin tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(25 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,25 PLN 6,33 PLN
Althyxin tabl.(75 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,79 PLN
Althyxin tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,56 PLN 8,15 PLN
Althyxin tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 7,11 PLN 15,27 PLN
Althyxin tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,44 PLN 9,97 PLN
Althyxin tabl.(125 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,89 PLN 18,75 PLN
Althyxin tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,79 PLN
Althyxin tabl.(150 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 10,67 PLN 22,24 PLN
Althyxin tabl.(175 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,22 PLN 13,54 PLN
Althyxin tabl.(200 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 7,11 PLN 15,27 PLN
Althyxin roztw. doustny(25 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin roztw. doustny(50 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin roztw. doustny(100 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Letrox 25 tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 7,69 PLN