Preparat: Althyxin roztw. doustny(100 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml

Substancja czynna Levothyroxine sodium
Nazwa preparatu Althyxin roztw. doustny(100 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml
Producent Zentiva
Zawartość opakowania 2 but. x 75 ml
Kod EAN 5909991469740
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena (-)
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie niedoczynności tarczycy (wrodzonej lub nabytej), nietoksycznego wola rozlanego, wola związanego z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto oraz w terapii supresyjnej w raku tarczycy.
Dawkowanie Doustnie. Leczenie każdego zaburzenia czynności tarczycy powinno być ustalane indywidualnie na podstawie odpowiedzi klinicznej, wyników badań laboratoryjnych i oceny klinicznej pacjenta. Indywidualną dawkę dobową należy określić na podstawie badań laboratoryjnych i badań klinicznych. W związku z tym, że u wielu pacjentów poddawanych leczeniu występują zwiększone stężenia T4 i fT4, bardziej wiarygodnym punktem odniesienia dla dalszej terapii jest wyjściowe stężenie TSH. Należy ściśle monitorować stan pacjentów zmieniających postać roztworu doustnego na tabletkę lub tabletkę na roztwór doustny. To samo dotyczy sytuacji, gdy pacjenci zmieniają roztwór doustny zawierający lewotyroksynę na inny roztwór doustny zawierający lewotyroksynę. Niedoczynność tarczycy (wrodzona lub nabyta). Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Dawka początkowa 50-100 µg/dobę. Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca 100-200 µg/dobę. Dawkę początkową dostosowuje się zwiększając ją o 25-50 µg w odstępach 3-4 tyg., aż odpowiedź kliniczna i oznaczenia stężenia tyroksyny w osoczu i hormonu tyreotropowego wskażą, że niedoczynność tarczycy została skorygowana, a dawka podtrzymująca została ustalona. Leczenie w przypadku niedoczynności tarczycy trwa zwykle do końca życia. Dzieci i młodzież. Dawka podtrzymująca wynosi na ogół 100-150 µg/m2 pc. U noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, wymagających szybkiej substytucji, zaleca się dawkę początkową od 10-15 µg/ kg mc./dobę przez pierwsze 3 mies. Następnie dawkę należy dostosować indywidualnie na podstawie odpowiedzi klinicznej oraz stężeń hormonów tarczycy i TSH. Zalecana dawka początkowa u dzieci z nabytą niedoczynnością tarczycy to 12,5-50 µg/dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać co 2-4 tyg. zgodnie z odpowiedzią kliniczną oraz stężeniami hormonów tarczycy i TSH aż do osiągnięcia pełnej dawki zastępczej. Niemowlętom należy podawać całkowitą dawkę dobową rano lub wieczorem, przed karmieniem lub w trakcie posiłku, ale codziennie w ten sam sposób. Nietoksyczne wole rozlane lub wole związane z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto. Zalecana dawka to 50-200 µg/dobę. W przypadku pacjentów z nietoksycznym wolem rozlanym i prawidłowymi stężeniami T4 i TSH można rozważyć leczenie lewotyroksyną. Jeśli po 6-12 mies. nie nastąpi zauważalne zmniejszenie wielkości wola, należy przerwać terapię tyroksyną. Leczenie trwa zwykle do końca życia w przypadku wola nietoksycznego i wola związanego z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto. Terapia supresyjna w raku tarczycy. Zalecana dawka to 150-300 µg/dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z chorobą wieńcową serca i u pacjentów z ciężką bądź długotrwałą niedoczynnością tarczycy leczenie hormonami tarczycy należy rozpoczynać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Najpierw należy podać niewielką dawkę początkową (np. 12,5 µg/dobę), a następnie zwiększać ją powoli i w dłuższych odstępach czasu (np. stopniowe zwiększanie dawki o 12,5 µg/dobę co 14 dni) z częstą kontrolą stężenia hormonów tarczycy. U tych pacjentów należy rozważyć stosowanie dawek mniejszych niż dawki zapewniające pełną substytucję, a w związku z tym niewystarczające do uzyskania pełnego wyrównania stężeń TSH. Sposób podania. Lek najlepiej przyjmować w dawce pojedynczej, na czczo, zwykle przed śniadaniem. Dawki należy podawać w kilkugodzinnych odstępach.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Levothyroxine sodium

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Eltroxin tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Eltroxin tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Euthyrox N 25 tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,82 PLN 6,82 PLN
Euthyrox N 25 tabl.(25 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,52 PLN 9,51 PLN
Euthyrox N 50 tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,67 PLN 7,66 PLN
Euthyrox N 50 tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,91 PLN 13,73 PLN
Euthyrox N 75 tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,67 PLN 8,75 PLN
Euthyrox N 75 tabl.(75 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,02 PLN 15,26 PLN
Euthyrox N 100 tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,56 PLN 9,38 PLN
Euthyrox N 100 tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 7,16 PLN 16,80 PLN
Euthyrox N 125 tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,87 PLN 10,90 PLN
Euthyrox N 125 tabl.(125 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,89 PLN 20,66 PLN
Euthyrox N 150 tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 12,41 PLN
Euthyrox N 150 tabl.(150 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 10,67 PLN 22,57 PLN
Euthyrox N 175 tabl.(175 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,22 PLN 14,66 PLN
Euthyrox N 200 tabl.(200 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 7,11 PLN 16,02 PLN
Letrox 50 tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,15 PLN 7,14 PLN
Letrox 100 tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,71 PLN 8,53 PLN
Letrox 150 tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,97 PLN
Euthyrox N 88 tabl.(88 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,11 PLN 9,28 PLN
Euthyrox N 137 tabl.(137 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,87 PLN 11,45 PLN
Euthyrox N 112 tabl.(112 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,74 PLN 10,14 PLN
Letrox 125 tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,44 PLN 10,00 PLN
Letrox 75 tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,38 PLN 7,46 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(13 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(25 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(50 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(75 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(88 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(100 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(125 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(112 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(137 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(150 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(175 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(200 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Eferox tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,54 PLN 4,53 PLN
Eferox tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 3,56 PLN 8,17 PLN
Eferox tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,56 PLN 8,17 PLN
Eferox tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 7,11 PLN 15,32 PLN
Althyxin tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(25 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,25 PLN 6,33 PLN
Althyxin tabl.(75 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,79 PLN
Althyxin tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,56 PLN 8,15 PLN
Althyxin tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 7,11 PLN 15,27 PLN
Althyxin tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,44 PLN 9,97 PLN
Althyxin tabl.(125 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,89 PLN 18,75 PLN
Althyxin tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,79 PLN
Althyxin tabl.(150 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 10,67 PLN 22,24 PLN
Althyxin tabl.(175 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,22 PLN 13,54 PLN
Althyxin tabl.(200 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 7,11 PLN 15,27 PLN
Althyxin roztw. doustny(25 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin roztw. doustny(50 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin roztw. doustny(100 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Letrox 25 tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 7,69 PLN