Preparat: Tirosint Sol roztw. doustny(13 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml

Substancja czynna Levothyroxine sodium
Nazwa preparatu Tirosint Sol roztw. doustny(13 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml
Producent IBSA Faramceutici Italia S.r.l.
Zawartość opakowania 30 poj. x 1 ml
Kod EAN 8033638953013
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 40,00 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie łagodnego wola w stanie eutyreozy. Zapobieganie wznowie wola po resekcji wola w stanie eutyreozy, w zależności od pooperacyjnego poziomu hormonu. Terapia substytucyjna (zastępcza) hormonu tarczycy w niedoczynności tarczycy. Terapia supresyjna w złośliwym nowotworze tarczycy. Terapia wspomagająca w leczeniu nadczynności tarczycy tyreostatykami. Test supresyjny tarczycy.
Dawkowanie Doustnie. Wskazówki dawkowania są traktowane jako wytyczne. Indywidualna dawka dobowa powinna być ustalona na podstawie laboratoryjnych badań diagnostycznych i badań klinicznych. Ze względu na to, że niektórzy pacjenci w trakcie leczenia mają zwiększone stężenie T4 i fT4, podstawowe stężenie hormonu tyreotropowego (TSH) w surowicy stanowi bardziej wiarygodną podstawę dalszego leczenia. Z wyjątkiem noworodków, u których wskazane jest szybkie wdrożenie terapii zastępczej, leczenie hormonami tarczycy powinno rozpocząć się od małej dawki ze stałym zwiększaniem co 2 do 4 tyg., aż do osiągnięcia pełnej dawki podtrzymującej. U pacjentów w podeszłym wieku, z chorobą wieńcową serca oraz u pacjentów z ciężką lub długotrwałą niedoczynnością tarczycy należy zachować szczególną ostrożność przy wprowadzaniu leczenia hormonami tarczycy. Należy podawać małą dawkę początkową (np. 13 µg/dobę), którą następnie należy zwiększać powoli i z mniejszą częstością (np. stopniowe zwiększanie o 13 µg /dobę co 14 dni), z częstym monitorowaniem hormonów tarczycy. W takich przypadkach konieczne jest rozważenie zastosowania mniejszej dawki niż w przypadku pełnej terapii zastępczej. Doświadczenie pokazuje, że mniejsze dawki są wystarczające również w przypadku małej masy ciała i dużego wola gruczolakowatego. Dorośli. Leczenie łagodnego wola w stanie eutyreozy: 75–200 µg/dobę. Zapobieganie wznowie wola po resekcji wola w stanie eutyreozy: 75–200 µg/dobę. Terapia substytucyjna (zastępcza) hormonu tarczycy w niedoczynności tarczycy: początkowo 25-50 µg/dobę, dawka podtrzymująca 100-200 µg/dobę. Terapia wspomagająca w leczeniu nadczynności tarczycy tyreostatykami: 50-100 µg/dobę. Terapia supresyjna w złośliwym nowotworze tarczycy: 150-300 µg/dobę. W celach diagnostycznych podczas testu supresyjnego tarczycy: 2 x 100 µg lub 1 x 200 µg  na dobę (przez 14 dni przed wykonaniem scyntygrafii). Dzieci i młodzież. Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 100-150 µg/m2 pc. U noworodków i niemowląt z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, w przypadku których istotne jest szybkie wdrożenie terapii zastępczej, początkowa zalecana dawka wynosi 10-15 µg/kg mc. (BW)/dobę przez pierwsze 3 mies. Następnie dawkę należy dostosowywać indywidualnie w zależności od wyników badań klinicznych oraz stężenia hormonu tarczycy i TSH. W przypadku dzieci z nabytą niedoczynnością tarczycy początkowa zalecana dawka wynosi 13-50 µg/dobę. Dawkę należy zwiększać stopniowo co 2-4 tyg. w zależności od wyników badań klinicznych oraz stężenia hormonu tarczycy i TSH, aż do osiągnięcia pełnej dawki zastępczej. Czas leczenia. Zazwyczaj dożywotnie leczenie w przypadku niedoczynności tarczycy, strumektomii lub tyreoidektomii złośliwego nowotworu tarczycy oraz profilaktyki nawrotów po resekcji wola tarczycy. Terapia wspomagająca w leczeniu nadczynności tarczycy wskazana jest w okresie podawania tyreostatyków. Czas leczenia wola łagodnego w stanie eutyreozy wynosi od 6 mies. do 2 lat. Jeżeli w tym okresie leczenie farmakologiczne nie jest wystarczające, należy rozważyć zabieg chirurgiczny lub leczenie wola jodem radioaktywnym. Sposób podania. Całkowitą dawkę dobową lewotyroksyny najlepiej przyjmować w jednej dawce rano na pusty żołądek, co najmniej 0,5 h przed śniadaniem. Dzieciom podawać całkowitą dawkę dobową co najmniej 0,5 h przed pierwszym posiłkiem w ciągu dnia. Lek można podawać rozprowadzony w wodzie lub bezpośrednio do ust. W celu przygotowania roztworu w wodzie należy zawartość jednego pojemnika jednodawkowego wycisnąć do szklanki lub filiżanki wody. Rozcieńczony roztwór należy wymieszać i natychmiast wypić. Szklankę lub filiżankę należy przepłukać dodatkową ilością wody i wypić zawartość, tak aby zapewnić spożycie pełnej dawki. Leku nie można rozcieńczać w płynie innym niż woda. Pojemnik jednodawkowy należy otworzyć i przygotować roztwór bezpośrednio przed spożyciem. W celu bezpośredniego podania roztworu (bez wody) zawartość pojemnika jednodawkowego wycisnąć do ust albo na łyżkę i natychmiast połknąć; w przypadku noworodków i niemowląt zawartość pojemnika jednodawkowego należy wycisnąć na wewnętrzną stronę policzka lub na łyżkę i natychmiast podać.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Levothyroxine sodium

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Eltroxin tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Eltroxin tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Euthyrox N 25 tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,82 PLN 6,82 PLN
Euthyrox N 25 tabl.(25 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,52 PLN 9,51 PLN
Euthyrox N 50 tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,67 PLN 7,66 PLN
Euthyrox N 50 tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,91 PLN 13,73 PLN
Euthyrox N 75 tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,67 PLN 8,75 PLN
Euthyrox N 75 tabl.(75 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,02 PLN 15,26 PLN
Euthyrox N 100 tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,56 PLN 9,38 PLN
Euthyrox N 100 tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 7,16 PLN 16,80 PLN
Euthyrox N 125 tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,87 PLN 10,90 PLN
Euthyrox N 125 tabl.(125 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,89 PLN 20,66 PLN
Euthyrox N 150 tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 12,41 PLN
Euthyrox N 150 tabl.(150 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 10,67 PLN 22,57 PLN
Euthyrox N 175 tabl.(175 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,22 PLN 14,66 PLN
Euthyrox N 200 tabl.(200 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 7,11 PLN 16,02 PLN
Letrox 50 tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,15 PLN 7,14 PLN
Letrox 100 tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,71 PLN 8,53 PLN
Letrox 150 tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,97 PLN
Euthyrox N 88 tabl.(88 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,11 PLN 9,28 PLN
Euthyrox N 137 tabl.(137 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,87 PLN 11,45 PLN
Euthyrox N 112 tabl.(112 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,74 PLN 10,14 PLN
Letrox 125 tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,44 PLN 10,00 PLN
Letrox 75 tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,38 PLN 7,46 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(13 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(25 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(50 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(75 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(88 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(100 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(125 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(112 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(137 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(150 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(175 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(200 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Eferox tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,54 PLN 4,53 PLN
Eferox tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 3,56 PLN 8,17 PLN
Eferox tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,56 PLN 8,17 PLN
Eferox tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 7,11 PLN 15,32 PLN
Althyxin tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(25 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,25 PLN 6,33 PLN
Althyxin tabl.(75 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,79 PLN
Althyxin tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,56 PLN 8,15 PLN
Althyxin tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 7,11 PLN 15,27 PLN
Althyxin tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,44 PLN 9,97 PLN
Althyxin tabl.(125 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,89 PLN 18,75 PLN
Althyxin tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,79 PLN
Althyxin tabl.(150 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 10,67 PLN 22,24 PLN
Althyxin tabl.(175 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,22 PLN 13,54 PLN
Althyxin tabl.(200 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 7,11 PLN 15,27 PLN
Althyxin roztw. doustny(25 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin roztw. doustny(50 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin roztw. doustny(100 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Letrox 25 tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 7,69 PLN