Preparat: Althyxin tabl.(175 µg) - 50 szt.

Substancja czynna Levothyroxine sodium
Nazwa preparatu Althyxin tabl.(175 µg) - 50 szt.
Producent Zentiva
Zawartość opakowania 50 szt.
Kod EAN 5909991439750
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C tak
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci ryczałt
Cena pełnopłatna 13,54 PLN
Wysokość dopłaty (ryczałt) 6,22 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (ryczałt i S) Niedoczynność tarczycy
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Dawki 25-200 µg: leczenie łagodnego wola (powiększenia tarczycy) u pacjentów w stanie eutyreozy; zapobieganie nawrotom wola po resekcji wola u pacjentów w stanie eutyreozy, w zależności od stopnia zachowanej czynności tarczycy po operacji; terapia substytucyjna hormonami tarczycy w niedoczynności tarczycy; terapia supresyjna w raku tarczycy. Dawki 25-100 µg: suplementacja skojarzona ze stosowaniem leków przeciwtarczycowych w nadczynności tarczycy. Dawki: 100 µg, 150 µg, 200 µg: zastosowanie diagnostyczne w testach hamowania czynności tarczycy.
Dawkowanie Doustnie. Należy określić indywidualną dawkę dobową na podstawie wyników badań laboratoryjnych i oceny klinicznej. W związku z tym, że u niektórych pacjentów poddawanych leczeniu występują zwiększone stężenia T4 i fT4, bardziej wiarygodnym punktem odniesienia dla dalszej terapii jest wyjściowe stężenie w surowicy TSH. Leczenie hormonami tarczycy należy rozpocząć od małej dawki i zwiększać ją stopniowo co 2 do 4 tyg. w celu uzyskania dawki docelowej.
Zalecane dawkowanie. Wole łagodne u pacjentów w stanie eutyreozy: 75-200 µg/dobę. Zapobieganie nawrotom wola po resekcji wola u pacjentów w stanie eutyreozy: 75-200 µg/dobę. Terapia substytucyjna hormonami tarczycy w niedoczynności tarczycy u dorosłych: dawka początkowa - 12,5-50 µg/dobę; dawka podtrzymująca - 100–150 µg/m2 pc. Suplementacja skojarzona ze stosowaniem leków przeciwtarczycowych w nadczynności tarczycy: 50-100 µg/dobę. Terapia supresyjna w raku tarczycy: 150-300 µg/dobę. Zastosowanie diagnostyczne w testach hamowania czynności tarczycy. Tabl. 200 µg: tydzień 2. przed testem - 1 tabl./dobę; tydzień 1. przed testem - 1 tabl./dobę. Tabl. 100 µg: tydzień 2. przed testem - 2 tabl./dobę; tydzień 1. przed testem - 2 tabl./dobę. Tabl. 150 µg: tydzień 4. przed testem - 1/2 tabl./dobę; tydzień 3. przed testem - 1/2 tabl./dobę.; tydzień 2. przed testem - 1 tabl./dobę; tydzień 1. przed testem - 1 tabl./dobę. Czas trwania leczenia. Leczenie trwa zazwyczaj całe życie u pacjentów z niedoczynnością tarczycy, po strumektomii lub tyroidektomii oraz w zapobieganiu nawrotom wola, po resekcji wola u pacjentów w stanie eutyreozy. Po osiągnięciu stanu eutyrozy wskazane jest jednoczesne leczenie nadczynności tarczycy przez cały okres przyjmowania leków tyreostatycznych. W przypadku łagodnego wola u pacjentów w stanie eutyreozy konieczne jest leczenie trwające od 6 mies. do 2 lat. Jeśli w tym okresie leczenie farmakologiczne jest niewystarczające, należy rozważyć zabieg chirurgiczny lub leczenie wola jodem radioaktywnym. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci w podeszłym wieku: u pacjentów z chorobą wieńcową serca i u pacjentów z ciężką bądź długotrwałą niedoczynnością tarczycy leczenie hormonami tarczycy należy rozpoczynać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Najpierw należy podać niewielką dawkę początkową (np. 12,5 µg na dobę), a następnie zwiększać ją powoli i w dłuższych odstępach czasu (np. stopniowe zwiększanie dawki o 12,5 µg co 14 dni) z częstą kontrolą stężenia hormonów tarczycy. U tych pacjentów należy rozważyć stosowanie dawek mniejszych niż dawki zapewniające pełną substytucję, a w związku z tym niewystarczające do uzyskania pełnego wyrównania stężeń TSH. Doświadczenie wykazało, że mniejsza dawka jest wystarczająca, nawet u pacjentów o małej masie ciała i z dużym wolem guzkowym. U noworodków i dzieci z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, wymagających szybkiej substytucji, zaleca się dawkę początkową 10-15 µg/ kg mc. na dobę przez pierwsze 3 mies. Następnie dawkę należy dostosować indywidualnie na podstawie indywidualnych wyników badań klinicznych oraz stężeń hormonów tarczycy i TSH. Sposób podania. Całkowitą dawkę dobową można podać jednorazowo. Całkowitą dawkę dobową należy przyjmować rano na czczo co najmniej pół godziny przed śniadaniem, popijając niewielką ilością płynu (np. pół szklanki wody). Dzieci powinny otrzymywać całkowitą dawkę dobową co najmniej 30 min przed pierwszym posiłkiem danego dnia. W tym celu tabletki należy rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać powstałą drobną zawiesinę (należy za każdym razem przygotowywać świeżą zawiesinę!) wraz z dodatkową, niewielką ilością płynu.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Levothyroxine sodium

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Eltroxin tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Eltroxin tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Euthyrox N 25 tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,82 PLN 6,82 PLN
Euthyrox N 25 tabl.(25 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,52 PLN 9,51 PLN
Euthyrox N 50 tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,67 PLN 7,66 PLN
Euthyrox N 50 tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,91 PLN 13,73 PLN
Euthyrox N 75 tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,67 PLN 8,75 PLN
Euthyrox N 75 tabl.(75 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,02 PLN 15,26 PLN
Euthyrox N 100 tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,56 PLN 9,38 PLN
Euthyrox N 100 tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 7,16 PLN 16,80 PLN
Euthyrox N 125 tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,87 PLN 10,90 PLN
Euthyrox N 125 tabl.(125 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,89 PLN 20,66 PLN
Euthyrox N 150 tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 12,41 PLN
Euthyrox N 150 tabl.(150 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 10,67 PLN 22,57 PLN
Euthyrox N 175 tabl.(175 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,22 PLN 14,66 PLN
Euthyrox N 200 tabl.(200 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 7,11 PLN 16,02 PLN
Letrox 50 tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,15 PLN 7,14 PLN
Letrox 100 tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,71 PLN 8,53 PLN
Letrox 150 tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,97 PLN
Euthyrox N 88 tabl.(88 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,11 PLN 9,28 PLN
Euthyrox N 137 tabl.(137 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,87 PLN 11,45 PLN
Euthyrox N 112 tabl.(112 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,74 PLN 10,14 PLN
Letrox 125 mikrogramów tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,44 PLN 10,00 PLN
Letrox 75 mikrogramów tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,38 PLN 7,46 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(13 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(25 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(50 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(75 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(88 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(100 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(125 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(112 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(137 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(150 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(175 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Tirosint Sol roztw. doustny(200 µg/ml) - 30 poj. x 1 ml 30 poj. x 1 ml 100% (-) PLN 40,00 PLN
Eferox tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Eferox tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Eferox tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Eferox tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(25 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(50 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(50 µg) - 100 szt. 100 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin tabl.(75 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,25 PLN 6,33 PLN
Althyxin tabl.(75 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,79 PLN
Althyxin tabl.(100 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 3,56 PLN 8,15 PLN
Althyxin tabl.(100 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 7,11 PLN 15,27 PLN
Althyxin tabl.(125 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 4,44 PLN 9,97 PLN
Althyxin tabl.(125 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 8,89 PLN 18,75 PLN
Althyxin tabl.(150 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 5,33 PLN 11,79 PLN
Althyxin tabl.(150 µg) - 100 szt. 100 szt. ryczałt 10,67 PLN 22,24 PLN
Althyxin tabl.(175 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 6,22 PLN 13,54 PLN
Althyxin tabl.(200 µg) - 50 szt. 50 szt. ryczałt 7,11 PLN 15,27 PLN
Althyxin roztw. doustny(25 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin roztw. doustny(50 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Althyxin roztw. doustny(100 µg/5 ml) - 2 but. x 75 ml 2 but. x 75 ml 100% (-) PLN 0,00 PLN
Letrox 25 mikrogramów tabl.(25 µg) - 50 szt. 50 szt. 100% (-) PLN 7,69 PLN