Preparat: Afobam tabl.(0,5 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Alprazolam
Nazwa preparatu Afobam tabl.(0,5 mg) - 30 szt.
Producent Egis Pharmaceuticals
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990801855
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 23,19 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Krótkotrwałe leczenie objawowe: zaburzenia lękowego uogólnionego, zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego, zaburzenia lękowego z napadami lęku, zaburzenia lękowego w postaci fobii. Lek jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta. Lek nie  powinien być stosowany do leczenia stanów napięcia i niepokoju związanych ze stresem w codziennym życiu.
Dawkowanie Doustnie. Dorośli. Leczenie powinno trwać jak najkrócej. Należy regularnie oceniać stan pacjenta i potrzebę przedłużania leczenia, szczególnie jeśli nasilenie objawów występujących u pacjenta zmniejsza się lub objawy ustąpią. Całkowity czas leczenia nie powinien przekraczać 8-12 tyg., włączając w to okres zmniejszania dawki. Należy ocenić stan psychiczny pacjenta nie później niż 4 tyg. od rozpoczęcia terapii w celu ustalenia konieczności kontynuowania leczenia. Ryzyko uzależnienia może wzrosnąć wraz z dawką i czasem trwania leczenia, dlatego należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas i regularnie oceniać potrzebę kontynuowania leczenia. W niektórych przypadkach może być konieczne przedłużenie okresu stosowania leku. Nie należy tego jednak robić bez wcześniejszej oceny stanu pacjenta przez specjalistę. W razie stosowania długotrwałego istnieje ryzyko rozwinięcia zależności lekowej (niekorzystny stosunek korzyści do zagrożeń). Optymalne dawkowanie leku powinno być ustalane indywidualnie na podstawie nasilenia objawów choroby oraz indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. W razie wystąpienia nasilonych działań niepożądanych po podaniu dawki początkowej, konieczne jest zmniejszenie dawki. U nielicznych pacjentów, którzy wymagać będą podawania większych dawek niż zalecane, dawkowanie należy zwiększać stopniowo, większą dawkę podając wieczorem, by uniknąć działań niepożądanych. Pacjenci, którzy wcześniej nie przyjmowali leków psychotropowych, wymagają podawania mniejszych dawek aniżeli pacjenci uprzednio przyjmujący leki uspokajające, przeciwdepresyjne lub nasenne oraz osoby uzależnione od alkoholu. Aby nie dopuścić do ataksji lub nadmiernej sedacji, zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki. Jest to ważne szczególnie w przypadku osób w podeszłym wieku i (lub) wyniszczonych chorobami. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego. Zalecana dawka początkowa to 0,25 lub 0,5 mg podawana trzy razy na dobę. W zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie, dawkę można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej  wynoszącej 4 mg, podawanej w dawkach podzielonych. Leczenie objawowe zaburzenia lękowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii. Zalecana dawka początkowa to 0,5 mg lub 1 mg przed snem. W zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie, dawkę można zwiększyć nie więcej niż o 1 mg w odstępach 3-4 dni. Dodatkowe dawki można podawać w 3-4 dawkach podzielonych na dobę. W badaniach klinicznych średnia dawka wynosiła od 4 mg do 8 mg. Jedynie w wyjątkowych przypadkach konieczne było podanie maksymalnej dawki wynoszącej 10 mg. Przerwanie leczenia. Ponieważ leczenie jest objawowe, po jego zakończeniu objawy mogą nawrócić. Dawkę leku należy zmniejszać stopniowo, najlepiej o 0,5 mg co 3 dni. U niektórych pacjentów może okazać się konieczne jeszcze wolniejsze zmniejszanie dawki. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku lub wyniszczonych zalecana dawka początkowa to 0,25 mg 2 lub 3 razy na dobę. W razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać w zależności od tolerancji leczenia. W razie wystąpienia działań niepożądanych, dawkę początkową należy zmniejszyć. Stosowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby jest przeciwwskazane. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek albo z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby zaleca się  zachowanie ostrożności. Mniejsza dawka leku jest także zalecana u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową ze względu na ryzyko wystąpienia depresji oddechowej. Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Alprazolam

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Alprox tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,37 PLN
Alprox tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 22,23 PLN
Neurol 0,25 tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,28 PLN
Neurol 1,0 tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 36,18 PLN
Xanax tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 23,28 PLN
Xanax tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 35,00 PLN
Xanax tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 50,52 PLN
Xanax tabl.(2 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 85,10 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 49,46 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(2 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 77,60 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 37,36 PLN
Zomiren tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 11,51 PLN
Zomiren tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 18,32 PLN
Zomiren tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 30,57 PLN
Afobam tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 31,99 PLN
Zomiren SR tabl. o zmodyf. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 17,74 PLN
Zomiren SR tabl. o zmodyf. uwalnianiu(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 26,74 PLN
Afobam tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 15,99 PLN
Afobam tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 23,19 PLN
Alpragen tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 6,78 PLN
Alpragen tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 8,85 PLN
Alpragen tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 14,72 PLN
Alprox tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 8,91 PLN
Neurol SR 0,5 tabl. o przedł. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 28,84 PLN
Alprazolam Aurovitas tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN