Preparat: Neurol 0,25 tabl.(0,25 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Alprazolam
Nazwa preparatu Neurol 0,25 tabl.(0,25 mg) - 30 szt.
Producent Zentiva
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990403813
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 13,28 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Krótkotrwałe leczenie objawowe: zaburzenia lękowego uogólnionego; zaburzenia lękowego z napadami lęku; zaburzenia lękowego w postaci fobii; zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego. Lek jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta. Stany napięcia i niepokoju, związane z problemami dnia codziennego nie są wskazaniem do stosowania preparatu.
Dawkowanie Doustnie. Dorośli. Leczenie objawowe zaburzenia lękowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii: dawka początkowa wynosi 0,5 mg lub 1 mg przed snem. Dawkę można zwiększać, zależnie od potrzeb pacjenta. Zwiększanie dawki o 1 mg nie powinno odbywać się w odstępach krótszych niż co 3-4 dni. Można podawać dawki dodatkowe, tak aby łączna liczba dawek podzielonych nie przekraczała 3 lub 4 dawek na dobę. W badaniach klinicznych dawka wynosiła od 4-8 mg. Wyjątkowo w kilku przypadkach konieczne było zastosowanie dawki wynoszącej 10 mg. Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego: dawka początkowa wynosi 0,25 mg lub 0,5 mg 3 razy na dobę. Dawkę można zwiększać w zależności od potrzeb pacjenta do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 4 mg podzielonej na dobę. Dzieci i młodzież. Alprazolamu nie należy stosować u dzieci i młodzieży <18 lat. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych dawka początkowa wynosi 0,25 mg 2 lub 3 razy na dobę; dawkę w razie konieczności można stopniowo zwiększać, zależnie od tolerancji na lek. W razie wystąpienia działań niepożądanych dawkę początkową należy zmniejszyć. Stosowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby jest przeciwwskazane. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek albo z łagodną, lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Zalecenie ogólne. Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej skutecznej dawki. Pierwszą dawkę należy podać przed odpoczynkiem nocnym. Dawkę należy dostosować do nasilenia objawów i indywidualnej odpowiedzi na leczenie u danego pacjenta. Całkowity czas leczenia nie powinien przekraczać 8-12 tyg., włączając w to okres zmniejszania dawki. Należy ocenić stan psychiczny pacjenta nie później niż 4 tyg. od rozpoczęcia terapii w celu ustalenia konieczności kontynuowania leczenia. Długotrwałe leczenie może powodować rozwój lekozależności. W razie wystąpienia nasilonych działań niepożądanych po podaniu dawki początkowej konieczne jest zmniejszenie dawki leku. Aby nie dopuścić do ataksji lub nadmiernego uspokojenia, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę; jest to szczególnie istotne w przypadku osób w podeszłym wieku i (lub) osłabionych. Przerwanie leczenia. Ponieważ leczenie ma charakter objawowy, po jego przerwaniu objawy choroby mogą nawrócić. Dawkę leku należy zmniejszać stopniowo. Zalecane zmniejszanie dawki dobowej leku nie powinno przekraczać 0,5 mg co 3 dni; u niektórych pacjentów może okazać się konieczne jeszcze wolniejsze zmniejszanie dawki. Sposób podania. Tabletkę 1 mg można podzielić na równe dawki. Przyjmować po jedzeniu.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Alprazolam

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Alprox tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,37 PLN
Alprox tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 22,23 PLN
Neurol 0,25 tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,28 PLN
Neurol 1,0 tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 36,18 PLN
Xanax tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 23,28 PLN
Xanax tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 35,00 PLN
Xanax tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 50,52 PLN
Xanax tabl.(2 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 85,10 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 49,46 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(2 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 77,60 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 37,36 PLN
Zomiren tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 11,51 PLN
Zomiren tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 18,32 PLN
Zomiren tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 30,57 PLN
Afobam tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 31,99 PLN
Zomiren SR tabl. o zmodyf. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 17,74 PLN
Zomiren SR tabl. o zmodyf. uwalnianiu(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 26,74 PLN
Afobam tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 15,99 PLN
Afobam tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 23,19 PLN
Alpragen tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 6,78 PLN
Alpragen tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 8,85 PLN
Alpragen tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 14,72 PLN
Alprox tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 8,91 PLN
Neurol SR 0,5 tabl. o przedł. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 28,84 PLN
Alprazolam Aurovitas tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN