Preparat: Zomiren tabl.(0,25 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Alprazolam
Nazwa preparatu Zomiren tabl.(0,25 mg) - 30 szt.
Producent Krka
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990849314
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 11,51 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Krótkotrwłe leczenie objawowe: zaburzenia lękowego uogólnionego, zaburzenia lękowego z napadami lęku, zaburzenia lękowego w postaci fobii, zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego. Lek jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta. Stany napięcia i niepokoju, związane z problemami dnia codziennego nie są wskazaniem do stosowania leku.
Dawkowanie Doustnie. Dorośli. Optymalne dawkowanie leku powinno być ustalane indywidualnie na podstawie nasilenia objawów i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. W razie wystąpienia nasilonych działań niepożądanych po podaniu dawki początkowej konieczne jest zmniejszenie dawki. U nielicznych pacjentów, którzy wymagać będą podawania większych dawek niż początkowo zalecane, dawkowanie należy zwiększać stopniowo, większą dawkę podając wieczorem, by uniknąć działań niepożądanych. Pacjenci, którzy wcześniej nie przyjmowali leków psychotropowych, wymagają podawania mniejszych dawek niż pacjenci uprzednio przyjmujący leki uspokajające, przeciwdepresyjne lub nasenne oraz osoby uzależnione od alkoholu. Aby nie dopuścić do ataksji lub nadmiernego uspokojenia, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób w podeszłym wieku i (lub) osłabionych. Leczenie powinno trwać jak najkrócej. Należy regularnie oceniać stan pacjenta i potrzebę przedłużania leczenia, szczególnie jeśli nasilenie objawów występujących u pacjenta zmniejsza się lub objawy ustąpią. Całkowity czas leczenia nie powinien przekraczać 8 do 12 tyg., włączając w to okres zmniejszania dawki. Należy ocenić stan psychiczny pacjenta nie później niż 4 tyg. od rozpoczęcia terapii w celu ustalenia konieczności kontynuowania leczenia. Ryzyko uzależnienia może wzrastać wraz z dawką i czasem trwania leczenia, dlatego należy stosować jak najmniejszą skuteczną dawkę przez jak najkrótszy czas oraz regularnie oceniać konieczność kontynuacji leczenia. W niektórych przypadkach może być konieczne przedłużenie okresu stosowania leku. Nie należy tego jednak czynić bez wcześniejszej oceny stanu pacjenta przez specjalistę. W razie stosowania przewlekłego istnieje ryzyko rozwinięcia zależności lekowej (niekorzystny stosunek korzyści do zagrożeń). Zomiren. Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego. Zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg lub 0,5 mg 3 razy na dobę. Dawkę można zwiększać, zależnie od potrzeb pacjenta do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 4 mg podzielonej na dawki mniejsze, przyjmowane w ciągu całego dnia. Leczenie objawowe zaburzenia lękowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii. Zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg lub 1 mg przed snem. Dawkę można zwiększać, zależnie od potrzeb pacjenta. Zwiększanie dawki o 1 mg nie powinno odbywać się w odstępach krótszych niż co 3-4 dni. Można podawać dawki dodatkowe, tak aby łączna liczba dawek podzielonych nie przekraczała 3 lub 4 dawek na dobę. W badaniach klinicznych dawka wynosiła od 4 mg do 8 mg. Wyjątkowo, w kilku przypadkach konieczne było zastosowanie dawki maksymalnej wynoszącej 10 mg. Zomiren SR. Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego. Zalecana dawka początkowa wynosi 1 mg na dobę, podawana jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych. Dawkę można zwiększać zależnie od potrzeb pacjenta do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 4 mg podawanej jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych. Leczenie objawowe zaburzenia lękowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii. Zalecana dawka początkowa wynosi od 0,5 mg do 1 mg przed snem. Dawkę można zwiększać zależnie od potrzeb pacjenta. Dawkę dobową należy podać jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych. Zwiększanie dawki nie powinno przekraczać 1 mg co 3-4 dni. W badaniach klinicznych średnia dawka wynosiła od 4 mg do 8 mg. Wyjątkowo, w kilku przypadkach konieczne było zastosowanie dawki maksymalnej wynoszącej 10 mg. Przerwanie leczenia. Ponieważ leczenie ma charakter objawowy, po jego przerwaniu objawy choroby mogą nawrócić. Dawkę leku należy zmniejszać stopniowo. Zalecane zmniejszanie dawki dobowej nie powinno przekraczać 0,5 mg co 3 dni. U niektórych pacjentów może okazać się konieczne jeszcze wolniejsze zmniejszanie dawki. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek albo z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby zaleca się zachowanie ostrożności. Stosowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby jest przeciwwskazane. U pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych zalecana dawka początkowa wynosi: tabl. o natychmiastowym uwalnianiu - 0,25 mg 2 lub 3 razy na dobę; tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu - 0,5 mg do 1 mg na dobę podawana jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych. Dawkę w razie konieczności można stopniowo zwiększać, zależnie od tolerancji na lek. W razie wystąpienia działań niepożądanych dawkę początkową należy zmniejszyć. Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Sposób podania. Jeśli lek w postaci tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu jest przyjmowany raz dziennie, najlepiej przyjąć go rano. Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich żuć, kruszyć ani dzielić.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Alprazolam

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Alprox tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,37 PLN
Alprox tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 22,23 PLN
Neurol 0,25 tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,28 PLN
Neurol 1,0 tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 36,18 PLN
Xanax tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 23,28 PLN
Xanax tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 35,00 PLN
Xanax tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 50,52 PLN
Xanax tabl.(2 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 85,10 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 49,46 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(2 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 77,60 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 37,36 PLN
Zomiren tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 11,51 PLN
Zomiren tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 18,32 PLN
Zomiren tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 30,57 PLN
Afobam tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 31,99 PLN
Zomiren SR tabl. o zmodyf. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 17,74 PLN
Zomiren SR tabl. o zmodyf. uwalnianiu(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 26,74 PLN
Afobam tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 23,19 PLN
Alpragen tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 6,78 PLN
Alpragen tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 8,85 PLN
Alpragen tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 14,72 PLN
Alprox tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 8,91 PLN
Neurol SR 0,5 tabl. o przedł. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 28,84 PLN
Alprazolam Aurovitas tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Afobam tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 15,99 PLN