Preparat: Alprox tabl.(0,25 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Alprazolam
Nazwa preparatu Alprox tabl.(0,25 mg) - 30 szt.
Producent Orion Corporation
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990860821
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 8,91 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Krótkotrwałe leczenie objawowe stanów lękowych u dorosłych. Lek jest wskazany wyłącznie w przypadku ciężkich stanów lękowych, w których objawy są nasilone, uniemożliwiają pacjentowi prawidłowe funkcjonowanie lub są dla niego bardzo uciążliwe.
Dawkowanie Doustnie. Dorośli. Zaburzenia lękowe. Dawka początkowa wynosi 0,25 do 0,5 mg 3 razy na dobę. Dawkę należy dostosować indywidualnie do potrzeb pacjenta. Dawka podtrzymująca wynosi 0,5 do 3 mg/dobę w dawkach podzielonych. Czas trwania leczenia. Lek należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce, przez możliwie najkrótszy czas i maksymalnie przez 2 do 4 tyg. Należy często oceniać potrzebę przedłużania leczenia. Nie zaleca się długotrwałego leczenia. Ryzyko uzależnienia może zwiększać się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. Leczenie farmakologiczne zaburzeń lękowych powinno zawsze stanowić leczenie uzupełniające. Rozpoczęcie leczenia, monitorowanie i przerwanie leczenia powinno być, w miarę możliwości, nadzorowane przez tego samego lekarza. Należy uzgodnić z pacjentem czas trwania leczenia, a pacjent powinien być świadomy możliwości wystąpienia działań niepożądanych na początku leczenia. Przerwanie leczenia. Kończąc leczenie należy stopniowo zmniejszać dawkę leku, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów odstawienia. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych dawka początkowa wynosi 0,25 mg 2 lub 3 razy na dobę; dawka podtrzymująca wynosi od 0,5 do 0,75 mg na dobę, w dawkach podzielonych; dawkę w razie konieczności można stopniowo zwiększać, zależnie od tolerancji pacjenta na lek. Zaleca się ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością nerek lub łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby leczenie jest przeciwwskazane. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności alprazolamu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat - nie zaleca się stosowania alprazolamu w tej grupie wiekowej.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Alprazolam

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Alprox tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,37 PLN
Alprox tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 22,23 PLN
Neurol 0,25 tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,28 PLN
Neurol 1,0 tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 36,18 PLN
Xanax tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 23,28 PLN
Xanax tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 35,00 PLN
Xanax tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 50,52 PLN
Xanax tabl.(2 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 85,10 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 49,46 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(2 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 77,60 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 37,36 PLN
Zomiren tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 11,51 PLN
Zomiren tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 18,32 PLN
Zomiren tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 30,57 PLN
Afobam tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 31,99 PLN
Zomiren SR tabl. o zmodyf. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 17,74 PLN
Zomiren SR tabl. o zmodyf. uwalnianiu(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 26,74 PLN
Afobam tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 23,19 PLN
Alpragen tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 6,78 PLN
Alpragen tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 8,85 PLN
Alpragen tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 14,72 PLN
Alprox tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 8,91 PLN
Neurol SR 0,5 tabl. o przedł. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 28,84 PLN
Alprazolam Aurovitas tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Afobam tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 15,99 PLN
Alprazolam Aurovitas tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Alprazolam Aurovitas tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN