Preparat: Alprox tabl.(0,25 mg) - 30 szt.

Substancja czynna Alprazolam
Nazwa preparatu Alprox tabl.(0,25 mg) - 30 szt.
Producent Orion Corporation
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990860821
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 75+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 8,91 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny). Leczenie objawowe lęku. Lek jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.
Dawkowanie Doustnie. Leczenie objawowe lęku: dawka początkowa wynosi 0,25 do 0,5 mg 3 razy na dobę; dawka powinna być indywidualnie dostosowana do pacjenta. Dawka podtrzymująca wynosi 0,5 do 3 mg na dobę w dawkach podzielonych. Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny): dawka początkowa wynosi 0,5 do 1 mg na dobę, przyjmowane przed zaśnięciem. Dawkowanie powinno być dostosowane indywidualnie do pacjenta i może być zwiększane maksymalnie o 1 mg w 3-4-dniowych odstępach. Dawka podtrzymująca wynosi od 3 mg na dobę do maksymalnie 6 mg na dobę podawana w 3-4 dawkach podzielonych. W niektórych rzadkich przypadkach dawkowanie może być zwiększone do 10 mg na dobę w dawkach podzielonych. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek i wrażliwych na leczenie dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 0,25 mg 2-3 razy na dobę; w razie potrzeby dawka może być zwiększana stopniowo; w zaburzeniach lękowych z napadami lęku (lęk paniczny) maksymalna dawka wynosi 4,5 mg na dobę w dawkach podzielonych. Leku nie należy stosować u pacjentów <18 lat, nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności tej grupie wiekowej. Zalecenie ogólne. Okres leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. Stan pacjenta należy regularnie poddawać ocenie. Należy ocenić potrzebę dalszego leczenia, szczególnie w przypadkach, gdy u pacjenta nie występują objawy choroby. Całkowity okres leczenia nie powinien przekraczać 8-12 tyg. wliczając stopniowe odstawianie leku. Dawkę leku należy zmniejszać stopniowo - zalecane jest zmniejszanie dawki dobowej alprazolamu o nie więcej niż 0,5 mg co trzy dni. U niektórych pacjentów może okazać się konieczne jeszcze wolniejsze zmniejszanie dawki.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Alprazolam

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Alprox tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,37 PLN
Alprox tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 22,23 PLN
Neurol 0,25 tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 13,28 PLN
Neurol 1,0 tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 36,18 PLN
Xanax tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 23,28 PLN
Xanax tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 35,00 PLN
Xanax tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 50,52 PLN
Xanax tabl.(2 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 85,10 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 49,46 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(2 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 77,60 PLN
Xanax SR tabl. o przedł. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 37,36 PLN
Zomiren tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 11,51 PLN
Zomiren tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 18,32 PLN
Zomiren tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 30,57 PLN
Afobam tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 31,99 PLN
Zomiren SR tabl. o zmodyf. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 17,74 PLN
Zomiren SR tabl. o zmodyf. uwalnianiu(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 26,74 PLN
Afobam tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 23,19 PLN
Alpragen tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 6,78 PLN
Alpragen tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 8,85 PLN
Alpragen tabl.(1 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 14,72 PLN
Alprox tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 8,91 PLN
Neurol SR 0,5 tabl. o przedł. uwalnianiu(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 28,84 PLN
Alprazolam Aurovitas tabl.(0,5 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Afobam tabl.(0,25 mg) - 30 szt. 30 szt. 100% (-) PLN 15,99 PLN