Preparat: Hiconcil combi proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 14 g

Substancja czynna Amoxicillin+Clavulanic acid
Nazwa preparatu Hiconcil combi proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 14 g
Producent Krka
Zawartość opakowania but. 14 g
Kod EAN 5909991233846
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 75+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 50%
Cena pełnopłatna 14,05 PLN
Wysokość dopłaty (50%) 7,03 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (50% i S) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Wskazania
pozarejestracyjne (off-label)
Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Lek jest wskazany do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych: ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha środkowego; zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie płuc; zapalenie pęcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zakażenia skóry i tkanek miękkich szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej; zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Dawkowanie Doustnie. Dawkę należy uzależnić od ciężkości i umiejscowienia zakażenia, wieku i masy ciała pacjenta, czynności nerek, przewidywanych patogenów oraz ich prawdopodobnej wrażliwości na leki przeciwbakteryjne. W razie konieczności podania większej dawki dobowej amoksycyliny, aby uniknąć niepotrzebnego podawania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego, zaleca się zastosowanie innej postaci leku, tj. zawierającej amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji. Tabl. powl. (500 mg + 125 mg) - w proporcji 4:1 stosowane u dorosłych i dzieci ≥40 kg wg poniższych zaleceń zapewnia całkowitą dawkę dobową 1500 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego; u dzieci <40 kg - całkowitą dawkę dobową 2400 mg amoksycyliny i 600 mg kwasu klawulanowego. Tabl. powl. (875 mg + 125 mg) - w proporcji 7:1 stosowane u dorosłych i dzieci ≥40 kg, wg poniższych zaleceń zapewnia całkowitą dawkę dobową 1750 mg amoksycyliny i 250 mg kwasu klawulanowego, podając lek 2 razy na dobę oraz 2625 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego, podając lek 3 razy na dobę; u dzieci <40 kg zapewnia - maksymalną dawkę dobową 1000-2800 mg amoksycyliny i 143-400 mg kwasu klawulanowego. Zawiesina doustna (400 mg+57 mg)/5 ml - w proporcji 7:1 stosowana u dzieci <40 kg wg poniższych zaleceń zapewnia maksymalną dawkę dobową 1000-2800 mg amoksycyliny i 143-400 mg kwasu klawulanowego. Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: (500 mg + 125 mg) 3 razy na dobę lub (875 mg + 125 mg) 2 razy na dobę; większa dawka (szczególnie w zakażeniach, takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych: (875 mg + 125 mg) 3 razy na dobę. Dzieci o mc. <40 kg (należy zastosować właściwą dla wieku dziecka postać farmaceutyczną leku; u dzieci ≤6 lat lub o mc. <25 kg należy stosować zawiesinę doustną): od (20 mg + 5 mg)/kg mc./dobę do (60 mg + 15 mg)/kg mc./dobę podawane w 3 dawkach podzielonych lub od (25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę podawane w 2 dawkach podzielonych; dawki do (70 mg + 10 mg)/kg mc./dobę podawane w 2 dawkach podzielonych można rozważać w zakażeniach, takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych. Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci <2 lat dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg)/kg mc. na dobę leków zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 oraz dawek większych niż (40 mg + 10 mg)/kg mc. na dobę leków zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 4:1. Ze względu na brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania dawek leków zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci <2 miesięcy, nie jest możliwe przedstawienie zaleceń w tej populacji. Czas leczenia. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymagają dłuższego okresu leczenia. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta. Szczególne grupy pacjentów. W zaburzeniach czynności nerek, dawkowanie ustala się na podstawie maksymalnego zalecanego stężenia amoksycyliny. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (CCr) >30 ml/min. U pacjentów z CCr <30 ml/min nie jest zalecane stosowanie postaci farmaceutycznych zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 - tabl. powl. (875 mg + 125 mg) lub zawiesina (400 mg + 57 mg)/5 ml, ze względu na brak zaleceń dotyczących możliwości dostosowania dawki. Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg - CCr 10-30 ml/min: (500 mg + 125 mg) 2 razy na dobę; CCr <10 ml/min: (500 mg + 125 mg) raz na dobę; hemodializa: 1 dawka (500 mg + 125 mg) co 24 h, dodatkowo 1 dawka (500 mg + 125 mg) w czasie dializy, powtórzone na koniec dializy. Dzieci o mc. <40 kg - CCr 10-30 ml/min: (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. 2 razy na dobę (maksymalnie 500 mg + 125 mg 2 razy na dobę); CCr <10 ml/min: (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. raz na dobę (maksymalnie 500 mg + 125 mg); hemodializa: (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. raz na dobę, przed hemodializą należy podać dodatkowo jedną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc., po hemodializie należy podać następną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. Nie ma konieczności zmiany dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność, kontrolując regularnie czynność wątroby. Sposób podania. Lek przyjmuje się na początku posiłku. Leczenie można rozpocząć preparatem do stosowania pozajelitowego zgodnie z ChPL postaci iv., a następnie kontynuować preparatem doustnym.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL

Wszystkie preparaty zawierające Amoxicillin+Clavulanic acid

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Amoksiklav tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 10,24 PLN 17,74 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,72 PLN 29,85 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg+100 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 48,67 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g+200 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 46,53 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg+100 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 5,46 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g+200 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 8,34 PLN
Taromentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 12,97 PLN 20,47 PLN
Taromentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 17,82 PLN 29,07 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml (8,75 g) but. 35 ml (8,75 g) 50% 8,57 PLN 12,15 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml (17,5 g) but. 70 ml (17,5 g) 50% 15,35 PLN 22,51 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml (35 g) but. 140 ml (35 g) 50% 19,70 PLN 34,02 PLN
Taromentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. (2 blistry x 7) 14 szt. (2 blistry x 7) 50% 21,07 PLN 34,20 PLN
Augmentin ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - 50 ml 50 ml 50% 15,95 PLN 23,62 PLN
Augmentin ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - 100 ml 100 ml 50% 22,54 PLN 37,88 PLN
Amoclan tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. (butelka) 14 szt. (butelka) 100% (-) PLN 31,39 PLN
Amoksiklav QUICKTAB tabl. do sporz. zaw. doustnej(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 11,94 PLN 20,89 PLN
Amoksiklav QUICKTAB tabl. do sporz. zaw. doustnej(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 15,66 PLN 31,32 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml but. 35 ml 50% 8,57 PLN 12,15 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 50% 15,35 PLN 22,51 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 50% 19,70 PLN 34,02 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do inf.(2 g+200 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 21,85 PLN
Augmentin tabl. powl.(250 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 7,95 PLN 13,58 PLN
Augmentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 10,08 PLN 17,58 PLN
Augmentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 17,74 PLN 30,87 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 22,33 PLN 41,09 PLN
Ramoclav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 13,89 PLN 27,02 PLN
Co-amoxiclav Bluefish tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 12,92 PLN 25,83 PLN
Ramoclav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 19,64 PLN 39,28 PLN
Amylan tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 11,90 PLN 23,79 PLN
Hiconcil combi proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 14 g but. 14 g 50% 7,03 PLN 14,05 PLN
Hiconcil combi tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 8,91 PLN 16,41 PLN
Hiconcil combi tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 14,40 PLN 27,53 PLN
Amylan tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 7,90 PLN 15,40 PLN
Augmentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 18,76 PLN 37,52 PLN
Taromentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 25,51 PLN 45,21 PLN
Polamoklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,38 PLN 29,51 PLN
Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 11,90 PLN 23,79 PLN
Auglavin PPH tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 10,07 PLN 17,57 PLN
Auglavin PPH tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,38 PLN 29,51 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 100% (-) PLN 24,57 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 100% (-) PLN 30,54 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml but. 35 ml 100% (-) PLN 12,25 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 100% (-) PLN 23,97 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej(875 mg+125 mg) - 14 saszetek 14 saszetek 50% 15,66 PLN 31,32 PLN
Penlac tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 12,92 PLN 25,83 PLN
Penlac tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 17,57 PLN 35,14 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 50% 9,49 PLN 16,65 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 50% 17,33 PLN 31,65 PLN
Amoksiklav ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 50 ml but. 50 ml 50% 14,66 PLN 22,33 PLN
Amoksiklav ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 100 ml but. 100 ml 50% 20,09 PLN 35,43 PLN
Auglavin PPH Extra proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 100 ml but. 100 ml 50% 16,62 PLN 31,96 PLN