Preparat: Taromentin proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g+200 mg) - 1 fiolka

Substancja czynna Amoxicillin+Clavulanic acid
Nazwa preparatu Taromentin proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g+200 mg) - 1 fiolka
Producent Polfa Tarchomin
Zawartość opakowania 1 fiolka
Kod EAN 5909990055937
Refundowany nie
Bepłatny dla seniorów 65+ nie
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz nie
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Cena 8,34 PLN
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych: ciężkie zakażenia ucha, nosa i gardła (takie jak zapalenie wyrostka sutkowatego, zakażenia okołomigdałkowe, zapalenie nagłośni i zapalenie zatok z ciężkimi ogólnymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi); zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie płuc; zapalenie pęcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej; zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku; zakażenia w obrębie jamy brzusznej; zakażenia narządów płciowych u kobiet. Zapobieganie zakażeniom związanym z dużymi zabiegami chirurgicznymi u dorosłych, które dotyczą: przewodu pokarmowego; jamy miednicy; głowy i szyi; chirurgii dróg żółciowych. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Dawkowanie Dożylnie. Jeśli stwierdzi się, że jest konieczne zastosowanie większej dobowej dawki amoksycyliny, nie można tego osiągnąć przez zwiększenie dawki leku, aby uniknąć podawania zbyt dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego. W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci lub mocy leku, tj. takich, które zawierają większą dawkę amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji. Czas prowadzonego leczenia powinien być określany na podstawie odpowiedzi pacjenta na leczenie. W niektórych zakażeniach (np. zapalenie szpiku kostnego) konieczny jest dłuższy okres leczenia. Należy wziąć pod uwagę lokalne wytyczne dotyczące właściwej częstości dawkowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Proszek do sporz. roztw. do wstrz. i inf. (500 mg + 100 mg), (1000 mg + 200 mg). Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: zazwyczaj (1000 mg + 200 mg) co 8 h. Zapobieganie zakażeniom związanym z zabiegami chirurgicznymi - zabiegi trwające krócej niż 1 h: (1000 mg + 200 mg) do (2000 mg + 200 mg) w czasie wprowadzania do znieczulenia; zabiegi trwające >1 h: (1000 mg + 200 mg) do (2000 mg + 200 mg) w czasie wprowadzania do znieczulenia, a następnie do 3 dawek (1000 mg + 200 mg) w ciągu 24 h; jeśli w związku z operacją stwierdzi się oczywiste, kliniczne objawy zakażenia, należy wdrożyć zwykłe leczenie dożylne lub doustne w okresie pooperacyjnym. Dzieci o mc. <40 kg: w wieku ≥3 mies. - (25 mg + 5 mg)/kg mc. co 8 h; w wieku <3 mies. lub o mc. <4 kg - (25 mg + 5 mg)/kg mc. co 12 h. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny >30 ml/min. W zaburzeniach czynności nerek dawkowanie ustala się na podstawie maksymalnego zalecanego stężenia amoksycyliny. U dorosłych i dzieci o mc. ≥40 kg w zależności od klirensu kreatyniny: 10-30 ml/min - początkowo (1000 mg + 200 mg), a następnie (500 mg + 100 mg), podawane 2 razy na dobę; <10 ml/min - początkowo (1000 mg + 200 mg), a następnie (500 mg + 100 mg) podawane co 24 h; hemodializa - początkowo (1000 mg + 200 mg), a następnie (500 mg + 100 mg) co 24 h, z dodatkową dawką (500 mg + 100 mg) na koniec dializy. U dzieci o mc. <40 kg w zależności od klirensu kreatyniny: 10-30 ml/min - (25 mg + 5 mg)/kg mc. co 12 h; <10 ml/min - (25 mg + 5 mg)/kg mc. co 24 h; hemodializa - (25 mg + 5 mg)/kg mc. co 24 h, z dodatkową dawką (12,5 mg + 2,5 mg)/kg mc. na koniec dializy. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność, kontrolując regularnie czynność wątroby. Nie ma konieczności zmiany dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku. Sposób podania. Lek może być podany w powolnym wstrzyknięciu trwającym ok. 3-4 min bezpośrednio do żyły lub do drenu przyrządu do wlewu kroplowego, albo w infuzji dożylnej w czasie 30-40 min. Preparat nie jest przeznaczony do podawania domięśniowego. U dzieci <3 miesięcy stosować wyłącznie w postaci infuzji. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta. Proszek do sporz. roztw. do inf. (2000 mg + 200 mg). Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: zazwyczaj (1000 mg + 100 mg) co 8-12 h lub (2000 mg + 200 mg) co 12 h; w bardzo ciężkich zakażeniach maksymalnie do (2000 mg + 200 mg) co 8 h. Zapobieganie zakażeniom związanym z zabiegami chirurgicznymi - zabiegi trwające krócej niż 1 h: (1000 mg + 100 mg) do (2000 mg + 200 mg) w czasie wprowadzania do znieczulenia; zabiegi trwające >1 h: (1000 mg + 100 mg) do (2000 mg + 200 mg) w czasie wprowadzania do znieczulenia, a następnie do 3 dawek (1000 mg + 100 mg) w ciągu 24 h; jeśli w związku z operacją stwierdzi się oczywiste, kliniczne objawy zakażenia, należy wdrożyć zwykłe leczenie dożylne lub doustne w okresie pooperacyjnym. Dzieci o mc. <40 kg: w wieku ≥3 mies. - (50 mg + 5 mg)/kg mc. co 8 h; w wieku <3 mies. lub o mc. <4 kg - (50 mg + 5 mg)/kg mc. co 12 h. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny >30 ml/min. U pacjentów z klirensem kreatyniny <30 ml/min, lek powinien być stosowany wyłącznie w zapobieganiu zakażeniom związanym z zabiegami operacyjnymi, kiedy należy go podać w pojedynczej infuzji; dawkowanie ustala się na podstawie maksymalnego zalecanego stężenia amoksycyliny. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność, kontrolując regularnie czynność wątroby. Nie ma konieczności zmiany dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku. Sposób podania. Lek podawać w infuzji dożylnej w czasie 30-40 min. Preparat nie jest przeznaczony do podawania domięśniowego. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Amoxicillin+Clavulanic acid

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Amoksiklav tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 10,14 PLN 18,71 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,36 PLN 31,35 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg+100 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 48,67 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g+200 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 46,53 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg+100 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 5,46 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g+200 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 8,34 PLN
Taromentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 13,87 PLN 23,98 PLN
Taromentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 19,23 PLN 34,22 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml (8,75 g) but. 35 ml (8,75 g) 50% 8,27 PLN 12,71 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml (17,5 g) but. 70 ml (17,5 g) 50% 14,71 PLN 23,59 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml (35 g) but. 140 ml (35 g) 50% 17,94 PLN 35,71 PLN
Taromentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. (2 blistry x 7) 14 szt. (2 blistry x 7) 50% 22,55 PLN 40,04 PLN
Augmentin ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - 50 ml 50 ml 50% 15,26 PLN 24,78 PLN
Augmentin ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - 100 ml 100 ml 50% 20,61 PLN 39,64 PLN
Amoclan tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. (butelka) 14 szt. (butelka) 100% (-) PLN 31,39 PLN
Amoksiklav QUICKTAB tabl. do sporz. zaw. doustnej(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 11,11 PLN 22,21 PLN
Amoksiklav QUICKTAB tabl. do sporz. zaw. doustnej(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,52 PLN 33,03 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml but. 35 ml 50% 8,78 PLN 14,20 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 50% 15,80 PLN 26,43 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 50% 19,96 PLN 39,95 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do inf.(2 g+200 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 21,85 PLN
Augmentin tabl. powl.(250 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 8,99 PLN 15,41 PLN
Augmentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 11,35 PLN 19,92 PLN
Augmentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 19,93 PLN 34,92 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 21,42 PLN 42,84 PLN
Ramoclav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 14,24 PLN 28,48 PLN
Co-amoxiclav Bluefish tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 13,65 PLN 27,29 PLN
Ramoclav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 20,52 PLN 41,04 PLN
Amylan tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 12,61 PLN 25,22 PLN
Hiconcil combi proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 14 g but. 14 g 50% 7,53 PLN 15,05 PLN
Hiconcil combi tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Hiconcil combi tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 14,50 PLN 29,00 PLN
Amylan tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 8,18 PLN 16,35 PLN
Augmentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 21,15 PLN 42,29 PLN
Taromentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 27,25 PLN 52,77 PLN
Polamoklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,01 PLN 31,00 PLN
Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 12,61 PLN 25,22 PLN
Auglavin PPH tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 9,97 PLN 18,54 PLN
Auglavin PPH tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,01 PLN 31,00 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 100% (-) PLN 24,57 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 100% (-) PLN 30,54 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml but. 35 ml 100% (-) PLN 12,25 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 100% (-) PLN 23,97 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej(875 mg+125 mg) - 14 saszetek 14 saszetek 50% 16,52 PLN 33,03 PLN
Penlac tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 13,65 PLN 27,29 PLN
Penlac tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 18,42 PLN 36,84 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 50% 8,84 PLN 17,67 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 50% 16,66 PLN 33,32 PLN
Amoksiklav ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 50 ml but. 50 ml 50% 13,95 PLN 23,47 PLN
Amoksiklav ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 100 ml but. 100 ml 50% 18,59 PLN 37,18 PLN
Auglavin PPH Extra proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 100 ml but. 100 ml 50% 16,83 PLN 33,66 PLN
Amylan ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 50 ml but. 50 ml 50% 8,59 PLN 17,18 PLN
Amylan ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 100 ml but. 100 ml 50% 16,07 PLN 32,13 PLN