Preparat: Augmentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt.

Substancja czynna Amoxicillin+Clavulanic acid
Nazwa preparatu Augmentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt.
Producent GlaxoSmithKline (Ireland)
Zawartość opakowania 20 szt.
Kod EAN 5909991093990
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 50%
Cena pełnopłatna 42,29 PLN
Wysokość dopłaty (50%) 21,15 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (50% i S) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Wskazania
pozarejestracyjne (off-label)
Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie następujących zakażeń u dorosłych i dzieci. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. Tabl. powl. (250 mg + 125 mg): ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane); zapalenie pęcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zapalenie tkanki łącznej; ukąszenia przez zwierzęta; ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej. Tabl. powl. (500 mg + 125 mg), tabl. powl. (875 mg + 125 mg): ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha środkowego; zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie płuc; zapalenie pęcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej; zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.
Dawkowanie Doustnie. Określając dawkę leku do stosowania w leczeniu poszczególnych zakażeń należy brać pod uwagę: przewidywane patogeny i ich prawdopodobną wrażliwość na środki przeciwbakteryjne; ciężkość i umiejscowienie zakażenia; wiek, masę ciała, czynności nerek pacjenta. W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci lub mocy leku Augmentin, tj. takich, które zawierają większą dawkę amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji. Czas leczenia powinien być określany na podstawie odpowiedzi pacjenta na leczenie. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymagają dłuższego okresu leczenia. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta. Dorośli i dzieci o masie ciała ≥40 kg: 1 tabl. 250 mg + 125 mg, 3 razy/dobę; 1 tabl. 500 mg + 125 mg, 3 razy/dobę; 1 tabl. 875 mg + 125 mg, 2 razy/dobę (dawka standardowa we wszystkich wskazaniach) lub 1 tabl. 875 mg + 125 mg, 3 razy/dobę (szczególnie w zakażeniach takich, jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych). Dzieci o mc. <40 kg. Tabl. powl. 250 mg + 125 mg: nie zaleca się stosowania tabl. powl. 250 mg + 125 mg u dzieci <40 kg. Tabl. powl. 500 mg + 125 mg: od (20 mg + 5 mg)/kg mc./dobę do (60 mg + 15 mg)/kg mc./dobę podawane w 3 dawkach podzielonych. Po podaniu 1 tabl. 500 mg + 125 mg dziecko o mc.: 40 kg przyjmuje 12,5 mg amoksycyliny/kg mc. oraz 3,1 mg kwasu klawulanowego/kg mc.; 35 kg przyjmuje 14,3 mg amoksycyliny/kg mc. oraz 3,6 mg kwasu klawulanowego/kg mc.; 30 kg przyjmuje 16,7 mg amoksycyliny/kg mc. oraz 4,2 mg kwasu klawulanowego/kg mc.; 25 kg przyjmuje 20 mg amoksycyliny/kg mc. oraz 5 mg kwasu klawulanowego/kg mc. Nie stosować leku w postaci tabletek u dzieci o mc. <25 kg, ponieważ tabletek tych nie można dzielić. Dzieci w wieku ≤6 lat lub o mc. <25 kg należy raczej leczyć preparatem w postaci zawiesiny doustnej. Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci <2 lat, dawek > (40 mg+ 10 mg)/kg mc./dobę produktów Augmentin zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 4:1. Tabl. powl. 875 mg + 125 mg: od (25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę podawane w 2 dawkach podzielonych; dawki do (70 mg + 10 mg)/kg mc./dobę podawane w 2 dawkach podzielonych można rozważać w zakażeniach takich, jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych. Po podaniu 1 tabl. 875 mg + 125 mg dziecko o mc.: 40 kg przyjmuje 21,9 mg amoksycyliny/kg mc. oraz 3,1 mg kwasu klawulanowego/kg mc.; 35 kg przyjmuje 25 mg amoksycyliny/kg mc. oraz 3,6 mg kwasu klawulanowego/kg mc.; 30 kg przyjmuje 29,2 mg amoksycyliny/kg mc. oraz 4,2 mg kwasu klawulanowego/kg mc.; 25 kg przyjmuje 35 mg amoksycyliny/kg mc. oraz 5 mg kwasu klawulanowego/kg mc. Nie stosować leku w postaci tabletek u dzieci o mc. <25 kg, ponieważ tabletek tych nie można dzielić. Dzieci w wieku ≤6 lat lub o mc. <25 kg należy raczej leczyć preparatem w postaci zawiesiny doustnej. Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci <2 lat dawek >(45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę produktów Augmentin zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia czynności nerek. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (CCr) >30 ml/min. Tabl. powl. 250 mg + 125 mg. Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: CCr 10-30 ml/min - 1 tabl., 2 razy/dobę; CCr <10 ml/min - 1 tabl., raz na dobę; hemodializa - 2 tabl. co 24 h, dodatkowo 2 tabl. w czasie dializy, powtórzone na koniec dializy (ze względu na zmniejszenie się w surowicy stężeń zarówno amoksycyliny i kwasu klawulanowego). Dzieci o mc. <40 kg: u dzieci <40 kg z CCr <30 ml/min nie zaleca się stosowania postaci farmaceutycznych produktu Augmentin zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 2:1, ze względu na brak możliwości dostosowania dawki. U tych pacjentów zaleca się stosowanie postaci farmaceutycznych produktu Augmentin zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 4:1. Tabl. powl. 500 mg + 125 mg. Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: CCr 10-30 ml/min - 1 tabl., 2 razy/dobę; CCr <10 ml/min - 1 tabl., raz na dobę; hemodializa - 1 tabl. co 24 h, dodatkowo 1 tabl. w czasie dializy, powtórzone na koniec dializy (ze względu na zmniejszenie się w surowicy stężeń zarówno amoksycyliny i kwasu klawulanowego). Dzieci o mc. <40 kg: CCr 10-30ml/min - 1 dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc., 2 razy/dobę (maksymalnie 500 mg + 125 mg 2 razy/dobę); CCr <10 ml/min - 1 dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc., raz na dobę (maksymalnie 500 mg + 125 mg); hemodializa - 1 dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc., raz na dobę. Przed hemodializą należy podać dodatkowo jedną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. W celu przywrócenia odpowiedniego stężenia leku w krwiobiegu, po hemodializie należy podać następną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. Tabl. powl. 875 mg + 125 mg. U pacjentów z CCr <30 ml/min, nie jest zalecane stosowanie postaci farmaceutycznych produktu Augmentin zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1, ze względu na brak zaleceń dotyczących możliwości dostosowania dawki. Zaburzenie czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas dawkowania, kontrolując regularnie czynność wątroby. Sposób podawania. Aby zminimalizować występowanie możliwej nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego lek należy zażywać z posiłkiem. Tabl. powl. 500 mg + 125 mg oraz 875 mg + 125 mg: leczenie można rozpocząć preparatem do stosowania pozajelitowego zgodnie z ChPL postaci i.v., a następnie kontynuować preparatem doustnym.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Amoxicillin+Clavulanic acid

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Amoksiklav tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 10,14 PLN 18,71 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,36 PLN 31,35 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg+100 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 48,67 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g+200 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 46,53 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg+100 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 5,46 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g+200 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 8,34 PLN
Taromentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 13,87 PLN 23,98 PLN
Taromentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 19,23 PLN 34,22 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml (8,75 g) but. 35 ml (8,75 g) 50% 8,43 PLN 12,78 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml (17,5 g) but. 70 ml (17,5 g) 50% 14,99 PLN 23,70 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml (35 g) but. 140 ml (35 g) 50% 18,43 PLN 35,84 PLN
Taromentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. (2 blistry x 7) 14 szt. (2 blistry x 7) 50% 22,55 PLN 40,04 PLN
Augmentin ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - 50 ml 50 ml 50% 15,56 PLN 24,89 PLN
Augmentin ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - 100 ml 100 ml 50% 21,12 PLN 39,78 PLN
Amoclan tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. (butelka) 14 szt. (butelka) 100% (-) PLN 31,39 PLN
Amoksiklav QUICKTAB tabl. do sporz. zaw. doustnej(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 11,47 PLN 22,35 PLN
Amoksiklav QUICKTAB tabl. do sporz. zaw. doustnej(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,59 PLN 33,17 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml but. 35 ml 50% 8,93 PLN 14,27 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 50% 16,05 PLN 26,54 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 50% 20,40 PLN 40,08 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do inf.(2 g+200 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 21,85 PLN
Augmentin tabl. powl.(250 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 8,99 PLN 15,41 PLN
Augmentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 11,35 PLN 19,92 PLN
Augmentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 19,93 PLN 34,92 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 21,42 PLN 42,84 PLN
Ramoclav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 14,24 PLN 28,48 PLN
Co-amoxiclav Bluefish tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 13,65 PLN 27,29 PLN
Ramoclav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 20,52 PLN 41,04 PLN
Amylan tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 12,61 PLN 25,22 PLN
Hiconcil combi proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 14 g but. 14 g 50% 7,58 PLN 15,16 PLN
Hiconcil combi tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Hiconcil combi tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 14,50 PLN 29,00 PLN
Amylan tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 8,18 PLN 16,35 PLN
Augmentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 21,15 PLN 42,29 PLN
Taromentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 27,25 PLN 52,77 PLN
Polamoklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,01 PLN 31,00 PLN
Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 12,61 PLN 25,22 PLN
Auglavin PPH tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 9,97 PLN 18,54 PLN
Auglavin PPH tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,01 PLN 31,00 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 100% (-) PLN 24,57 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 100% (-) PLN 30,54 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml but. 35 ml 100% (-) PLN 12,25 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 100% (-) PLN 23,97 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej(875 mg+125 mg) - 14 saszetek 14 saszetek 50% 16,59 PLN 33,17 PLN
Penlac tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 13,59 PLN 27,17 PLN
Penlac tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 18,42 PLN 36,84 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 50% 9,07 PLN 17,78 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 50% 16,73 PLN 33,45 PLN
Amoksiklav ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 50 ml but. 50 ml 50% 14,25 PLN 23,58 PLN
Amoksiklav ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 100 ml but. 100 ml 50% 18,66 PLN 37,32 PLN
Auglavin PPH Extra proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 100 ml but. 100 ml 50% 16,90 PLN 33,80 PLN
Amylan ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 50 ml but. 50 ml 50% 8,65 PLN 17,29 PLN
Amylan ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 100 ml but. 100 ml 50% 16,14 PLN 32,27 PLN