Preparat: Auglavin PPH tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt.

Substancja czynna Amoxicillin+Clavulanic acid
Nazwa preparatu Auglavin PPH tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt.
Producent Polpharma
Zawartość opakowania 14 szt.
Kod EAN 5903060615922
Refundowany tak
Bepłatny dla seniorów 65+ tak, we wskazaniach objętych refundacją.
Bepłatny dla kobiet w ciąży C nie
Bepłatny dla pacjentów do ukończenia 18 roku życia Dz tak
Recepta produkt wydawany z apteki na podstawie recepty
Poziom odpłatnosci 50%
Cena pełnopłatna 18,54 PLN
Wysokość dopłaty (50%) 9,97 PLN
Zakres wskazań objętych refundacją (50% i S) We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Wskazania
pozarejestracyjne (off-label)
Zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Wskazania (w tym pkt 4.1 ChPL) Leczenie następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych: ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane); ostre zapalenie ucha środkowego; zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane); pozaszpitalne zapalenie płuc; zapalenie pęcherza moczowego; odmiedniczkowe zapalenie nerek; zakażenia skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniu przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej; zakażenia kości i stawów, zwłaszcza zapalenie kości i szpiku. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Dawkowanie Doustnie. Tabl. powl. Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: (500 mg + 125 mg) 3 razy na dobę lub (875 mg + 125 mg) 1 tabl. 2 razy na dobę (we wszystkich wskazaniach); większa dawka (szczególnie w zakażeniach, takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych) (875 mg + 125 mg) 1 tabl. 3 razy na dobę. Dzieci o mc. <40 kg (u dzieci ≤6 lat lub o mc. <25 kg należy stosować zawiesinę doustną): od (20 mg + 5 mg)/kg mc./dobę do (60 mg + 15 mg)/kg mc./dobę podawane w 3 dawkach podzielonych lub (25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę podawane w 2 dawkach podzielonych, dawki do (70 mg + 10 mg)/kg mc./dobę podawane w 2 dawkach podzielonych można rozważać w zakażeniach takich, jak: zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych. Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci <2 lat dawek większych niż (40 mg + 10 mg)/kg mc./dobę leków zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 4:1. Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci <2 lat dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg)/kg mc. na dobę leków zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1. Ze względu na brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania dawek leków zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci <2 miesięcy, nie jest możliwe przedstawienie zaleceń w tej populacji. Czas leczenia. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymagają dłuższego okresu leczenia. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność, kontrolując regularnie czynność wątroby. W zaburzeniach czynności nerek, dawkowanie ustala się na podstawie maksymalnego zalecanego stężenia amoksycyliny. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny (CCr) >30 ml/min. U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min nie jest zalecane stosowanie preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1, ze względu na brak zaleceń dotyczących możliwości dostosowania dawki. Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg w zależności od CCr: 10-30 ml/min – 500 mg + 125 mg 2 razy na dobę; <10 ml/min - 500 mg + 125 mg raz na dobę; hemodializa - 1 dawka 500 mg + 125 mg co 24 h, dodatkowo jedna dawka 500 mg + 125 mg w czasie dializy, powtórzone na koniec dializy. Dzieci o mc. <40 kg w zależności od CCr: 10-30 ml/min (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. 2 razy na dobę (maksymalnie 500 mg + 125 mg 2 razy na dobę); <10 ml/min (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. raz na dobę (maksymalnie 500 mg + 125 mg); hemodializa - (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. raz na dobę, przed hemodializą należy podać dodatkowo jedną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc., po hemodializie należy podać następną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. Sposób podania. Lek przyjmuje się na początku posiłku. Linia podziału ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. Leczenie preparatem można rozpocząć od podania postaci dożylnej i kontynuować odpowiednią postacią doustną. W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci lub mocy preparatów zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym, tj. takich, które dostarczają większą dawkę amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji. Proszek do sporz. zaw. doustnej. Dorośli i dzieci o mc. ≥40 kg: (875 mg + 125 mg) podawana 2 razy na dobę (we wszystkich wskazaniach); większa dawka (szczególnie w zakażeniach, takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych): (875 mg + 125 mg) podawana 3 razy na dobę. Dzieci o mc. <40 kg: (25 mg + 3,6 mg)/kg mc./dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę podawane w 2 dawkach podzielonych; dawki do (70 mg + 10 mg)/kg mc./dobę podawane w 2 dawkach podzielonych można rozważać w zakażeniach, takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok i zakażenia dolnych dróg oddechowych. Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./dobę preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1. Ze względu na brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania dawek leków zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci <2 miesięcy, nie jest możliwe przedstawienie zaleceń w tej populacji. Czas leczenia. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymagają dłuższego okresu leczenia. Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność podczas dawkowania, kontrolując regularnie czynność wątroby. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z CCr >30 ml/min. U pacjentów z CCr <30 ml/min nie jest zalecane stosowanie leków zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1, ze względu na brak zaleceń dotyczących możliwości dostosowania dawki. Sposób podania. Lek należy przyjmować przed posiłkiem. Preparat  w saszetce - zawartość saszetki należy rozpuścić w pół szklanki wody, dobrze wymieszać i natychmiast wypić. Leczenie można rozpocząć preparatem do stosowania pozajelitowego zgodnie z ChPL postaci i.v., a następnie kontynuować preparatem doustnym. W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci lub mocy preparatów zawierających amoksycylinę z kwasem klawulanowym, tj. takich, które dostarczają większą dawkę amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji.
Kompletny opis preparatu na pharmindex.pl

Wszystkie preparaty zawierające Amoxicillin+Clavulanic acid

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena ref. Cena 100%
Amoksiklav tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 10,14 PLN 18,71 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,36 PLN 31,35 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg+100 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 48,67 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g+200 mg) - 5 fiolek 5 fiolek 100% (-) PLN 46,53 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(500 mg+100 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 5,46 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do wstrz. i (lub) inf.(1 g+200 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 8,34 PLN
Taromentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 13,87 PLN 23,98 PLN
Taromentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 19,23 PLN 34,22 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml (8,75 g) but. 35 ml (8,75 g) 50% 8,43 PLN 12,78 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml (17,5 g) but. 70 ml (17,5 g) 50% 14,99 PLN 23,70 PLN
Amoksiklav proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml (35 g) but. 140 ml (35 g) 50% 18,43 PLN 35,84 PLN
Taromentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. (2 blistry x 7) 14 szt. (2 blistry x 7) 50% 22,55 PLN 40,04 PLN
Augmentin ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - 50 ml 50 ml 50% 15,56 PLN 24,89 PLN
Augmentin ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - 100 ml 100 ml 50% 21,12 PLN 39,78 PLN
Amoclan tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. (butelka) 14 szt. (butelka) 100% (-) PLN 31,39 PLN
Amoksiklav QUICKTAB tabl. do sporz. zaw. doustnej(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 11,47 PLN 22,35 PLN
Amoksiklav QUICKTAB tabl. do sporz. zaw. doustnej(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,59 PLN 33,17 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml but. 35 ml 50% 8,93 PLN 14,27 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 50% 16,05 PLN 26,54 PLN
Taromentin proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 50% 20,40 PLN 40,08 PLN
Taromentin proszek do sporz. roztw. do inf.(2 g+200 mg) - 1 fiolka 1 fiolka 100% (-) PLN 21,85 PLN
Augmentin tabl. powl.(250 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 8,99 PLN 15,41 PLN
Augmentin tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 11,35 PLN 19,92 PLN
Augmentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 19,93 PLN 34,92 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 21,42 PLN 42,84 PLN
Ramoclav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 14,24 PLN 28,48 PLN
Co-amoxiclav Bluefish tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 13,65 PLN 27,29 PLN
Ramoclav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 20,52 PLN 41,04 PLN
Amylan tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 12,61 PLN 25,22 PLN
Hiconcil combi proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 14 g but. 14 g 50% 7,58 PLN 15,16 PLN
Hiconcil combi tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 100% (-) PLN 0,00 PLN
Hiconcil combi tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 14,50 PLN 29,00 PLN
Amylan tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 8,18 PLN 16,35 PLN
Augmentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 21,15 PLN 42,29 PLN
Taromentin tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 50% 27,25 PLN 52,77 PLN
Polamoklav tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,01 PLN 31,00 PLN
Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 12,61 PLN 25,22 PLN
Auglavin PPH tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 9,97 PLN 18,54 PLN
Auglavin PPH tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 16,01 PLN 31,00 PLN
Amoksiklav tabl. powl.(500 mg+125 mg) - 21 szt. 21 szt. 100% (-) PLN 24,57 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 100% (-) PLN 30,54 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 35 ml but. 35 ml 100% (-) PLN 12,25 PLN
Augmentin MFF proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 100% (-) PLN 23,97 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej(875 mg+125 mg) - 14 saszetek 14 saszetek 50% 16,59 PLN 33,17 PLN
Penlac tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 14 szt. 14 szt. 50% 13,59 PLN 27,17 PLN
Penlac tabl. powl.(875 mg+125 mg) - 20 szt. 20 szt. 50% 18,42 PLN 36,84 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 70 ml but. 70 ml 50% 9,07 PLN 17,78 PLN
Auglavin PPH proszek do sporz. zaw. doustnej((400 mg+57 mg)/5 ml) - but. 140 ml but. 140 ml 50% 16,73 PLN 33,45 PLN
Amoksiklav ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 50 ml but. 50 ml 50% 14,25 PLN 23,58 PLN
Amoksiklav ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 100 ml but. 100 ml 50% 18,66 PLN 37,32 PLN
Auglavin PPH Extra proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 100 ml but. 100 ml 50% 16,90 PLN 33,80 PLN
Amylan ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 50 ml but. 50 ml 50% 8,65 PLN 17,29 PLN
Amylan ES proszek do sporz. zaw. doustnej((600 mg+42,9 mg)/5 ml) - but. 100 ml but. 100 ml 50% 16,14 PLN 32,27 PLN